Prikazi cijelu temu 06.12.2011-20:00
roko Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-00:23
Lokacija: Rijeka


Subject: Okretanjem stringa
Neznam dali se neko sretao s okretanjem stringa al ja ga dosta puta moram koristiti

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
  1. Public Function Naopako(StrZaNaop As String) As String
  2.     Dim TempStr As String
  3.     Dim BrojSlovaAs Long
  4.     BrojSlova= Len(StrZaNaop)
  5.     Do Until BrojSlova= 0
  6.         TempStr = TempStr & Mid(StrZaNaop, lngCount, 1)
  7.         BrojSlova= BrojSlova- 1
  8.     Loop
  9.     Naopako = TempStr
  10. End Function
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 03.03.2012-23:09 od strane zxz.