Prikazi cijelu temu 10.08.2012-11:22
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Lokacija: Sarajevo


Subject: Priprema i početak
Pošto je popis zaliha najčešće problematičan, njemu čemo posvetiti nejveću pažnju.
Kao što je već spomenuto magacioneri i šefovi pogona bi trebali pripremit popisna mjesta za što efikasniji popis.
- Ako je poznat datum početka popisa potrebno se uvjeriti da su svi ulazi i izlazi zaliha zavedeni/predati na knjiženje. Oni koji nisu iz nekog razloga predati trebaju biti izdvojeni i identifikovan razlog zašto nisu predati.
- Sa popisnih mijesta treba ukloniti svu iskorištenu ambalažu osim povratne koja se posebno popisuje.
- Sredstva internog transporta(paletari, viljuškari, kolica i razni kamioneti i sl) trebaju se isprazniti i olakšati da se može provjeriti da se u njima ne nalaze nikakve zalihe.
- Zalihe koliko je moguće presložiti tako da se prilikom prebrojavanja može pristupiti svakom pojedinačnom pakovanju/artiklu.
- Obezbjediti prohodnost za viljuškare i ostalu mehanizaciju kojom se manipuliše zalihama.
- Osigurati da su svi artikli nedvosmisleno obilježeni tako da svaki artikal može biti ispravno identifikovan.
- Zalihe koje su zaprimljena, a nije napravljen ulaz moraju biti fizički izdvojene i obilježene. Isto važi i za robu koja je fakturisana kupcu, a još nije otpremljena.
- Ukoliko u svom skladištu čuvamo/skladištimo(manipulacija i čuvanje) i zalihe drugog pravnog lica moramo osigurati da prilikom brojanja ne dođe do zamjene artikala. Artikli moraju biti fizički izdvojeni ili na propisan način obilježeni. Artikli koje čuvamo za drugo pravno lice se popisuju u prisustvu predstavnika tog pravnog lica ili popisna komisija tog pravnog lica popisuje te artikle uz prisustvo predstavnika naše firme.
- Zalihe koje su vidljivo neispravne ili postoji razlog zbog kojeg sumnjamo u njihovu ispravnost se fizički odvajaju i obilježavaju kao takve. Pod neispravnim mislimo na slomljene, poderane, išarane/izgrebane ili na drugi način fizički oštečene, nagorjele otopljenje/istopljene ili oštečene vidljivo uticajem toplote ili hemijskih agenasa. Kod prehrambenih i farmaceutskih artikala i sirovina za njihovu proizvodnju primjetne promjene u organoleptičkim svojstvima : užeglost, kiselost, neuobičajen miris, promjena boje i sl. su dovoljan razlog za sumnju u ispravnost. Kod ovih grupa treba obratiti pažnju i na rok upotrebljivosti. Ako je rok istekao bez obzira što nema nikakvih promjena na njima to su NEISPRAVNI artikli. Ukoliko je rok upotrebljivosti blizu i postoji bojazan da artikli neće biti upotrebljeni/prodani do isteka istog takve srtikle je potrebno izdvojiti. Kod izdvajanja ovih artikala treba povesti računa da procjenu upotrebljivosti potvrdi dovoljno stručna i savjesna osoba. Ne smije se dozvoliti da se izazove dodatno uništavanje, ukoliko se za dio tih zaliha može naći alternativna primjena.
- Ukoliko koristimo usluge zaštitarske agencije ili se nalazimo unutar kompleksa koji čuva drugo pravno lice potrebno je iste obavijesti o terminima aktivnosti popisa ukoliko će iste trajati izvan uobičajenog radnog vremena i dogovoriti detalje ako čuvanja tokom popisa.
- Ako se popis obavlja u vrijeme kad se mogu očekivati extremni vremenski uslovi/nepogode te ako je jesto popisa vezano za extremne ulove(komore, pogoni sa pečima ili hangari sa spec. uslovima) potrebno je organizovati tople/hladne napitke i nešto od prehrabenih artikala te mjesto za odmor.
- Svi članovi popisne komisije moraju imati propisnu HTZ opremu definisanu pravilnikom o sigurnosti na radu na tom popisnom mjestu.
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.