Prikazi cijelu temu 22.10.2012-20:03
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Lokacija: Osijek


Subject: Re: Ime i prezime logovanog usera
Trebaš napraviti jedan Class modul koji se zove recimo mod_Korisnik i u njemu deklarirati varijable
DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Option Explicit
 2.  
 3. Public OperID As Integer 'ID Operatora
 4. Public SifraO As String  'Šifra operatora
 5. Public ImeO As String     'Ime operatora
 6. Public PrezO As String    'Prezime operatora
 7. Public PravaO As Integer  'Dozvole operatora
 8. Public KorImeO As String  'Korisni
 9. ko ime operatora
 10. Public VrijemeLog As Date 'Vrijeme logovanja
 11. Public VrijemeOdlog As Date ' Vrijeme odlogiranja

Zatim se iz log forme na After update Comba sa koprisničkim imenom popune gornje varijable:
DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Private Sub cboUserName_AfterUpdate()
 2.  
 3. mod_Korisnik.OperID = Me.cboUserName.Column(0)
 4. mod_Korisnik.ImeO = Me.cboUserName.Column(2)
 5. mod_Korisnik.PrezO = Me.cboUserName.Column(3)
 6. mod_Korisnik.PravaO = Me.cboUserName.Column(4)
 7.  
 8. Me.txtPassword.SetFocus
 9. End Sub

I još u nekom modulu treba napraviti slijedeće dvije funkcije:
DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Function tkoRadiIme()
 2. tkoRadiIme = mod_Korisnik.ImeO
 3. End Function
 4.  
 5. Function tkoRadiPrezime()
 6. tkoRadiPrezime = mod_Korisnik.PrezO
 7. End Function

I tada na kraju u textbox gdje hoćeš da se prikaže ime i prezime korianika pod Default value napišeš

=tkoRadiIme & " " TkoRadiPrezime

Prilozi:
LogiranjeMP.rar
Preuzimanja: 156
Veličina: 29.43 KB


Pozdrav