Prikazi cijelu temu 04.07.2013-09:44
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Lokacija: Tuzla


Subject: Datum + -
Ukoliko zelimo u nekom text polju sa datumom da mozemo mijenjati datum na vise i na nize sa tasterima + i - onda to mozemo napraviti na sledeci nacin.
Krerati formu i na formi jedan text box pod nazivom text1.
Na on loda forme staviti ovaj kod:
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Private Sub Form_Load()
 2. Me.Text1 = Date
 3. End Sub
Na KeyPress tekst polja staviti sledeci kod:
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
 2. Select Case KeyAscii
 3.     Case 43            ' Plus key
 4.        KeyAscii = 0
 5.         Screen.ActiveControl = Screen.ActiveControl + 1
 6.     Case 45            ' Minus key
 7.        KeyAscii = 0
 8.         Screen.ActiveControl = Screen.ActiveControl - 1
 9.     End Select
 10. End Sub

Pozdrav