Prikazi cijelu temu 03.10.2013-19:13
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Lokacija: Osijek


Subject: Re: Access trikovi
Ako imate neku tablicu sa Autonumber poljem i imate potrebu da ručno dodate ili izmjenite broj u autonamber polju, možete to uraditi na slijedeći

način:
1. Za svaki slučaj napravite Backup baze.
2. Ako je tablica relacijski vezana sa drugim tablicama treba ići na
    Tools > Relationships pa desni klik na relacijsku vezu izabrati Edit Relationship...
    Odčekirati Enforce Referential Integrity
3. File > Get External Data > Import
    U prozoru Import pronači istu bazu koja je otvorena i iz nje uvesti tablicu u kojoj želimo napraviti promjene.
    (Access će je automatski preimenovati, ako je originalna tablica npr. tblArtikli, uvezena tablica bit će tblArtikli1)
4. Sada otvorite originalnu tablicu i obrišite sve rekorde.
5. Otvorite uvezenu tablicu u Design View i Autonumber polje promjenite u Number.
6. Sada u novoj tablici možete promjeniti ili dodati novi podatak.
7. Napravite Appened Query koji će podatke iz nove tablice dodati u staru praznu tablici
    INSERT INTO tblArtikli
    SELECT tblArtikli1.*
    FROM tblArtikli1;
4. Ponovno uredite Relacijske veze kako su bile.
Pozdrav