Prikazi cijelu temu 15.01.2014-23:09
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Lokacija: Tuzla


Subject: Dinamičke promjenljive
Za razliku od statičke, pokazivač je promjenljiva koja pokazuje na drugu promjenljivu.
Pokazivač sadrži memorijsku adresu na kojoj se nalazi vrijednost. Taj memorijski sadržaj na koji pokazuje pokazivač predstavlja dinamičku promjenljivu.

Pokazivač je promjenljiva koja čuva memorijsku adresu.
Memorija računara je podijeljena na sekvencijalno označene memorijske lokacije. Svaka lokacija ima adresu. Adresa lokacije može se čuvati u pokazivaču.

Operatori koji se koriste sa pokazivacima dati su u tabeli

* Dereferenciranje - Vrada vrijednost promjenljive koja je na lokaciji na koju pokazuje
pokazivac
& Referenciranje - Vrada adresu lokacije na kojoj je promjenljiva cije ime se navodi nakon
operatora

int a =5;
int *pokazivac;
pokazivac= &a;
„a“ je promjenljiva koja ima vrijednost 5.
„pokazivac“ je pokazivac na lokaciju na kojoj je cjelobrojna promjenljiva.
Pokazivacu pokazivac dodjeljuje se adresa na kojoj je promjenljiva a
Pozdrav