Prikazi cijelu temu 16.11.2010-02:27
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Lokacija: Tuzla


Subject: Kako napraviti meni Bar?
Kako napraviti meni Bar?
Idite na meni.
View-->Toolbars-->Customize
Opcija New (gorelijevo komandni taster)
Upisite ime tulbara:
Moj
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function MojMeni()
 2. Dim MeniBar
 3. Dim Kontrola
 4. Dim K As ComboBox
 5. Set MeniBar = CommandBars("moj")
 6. If MeniBar.Visible = False Then MeniBar.Visible = True
 7.  
 8. Set Kontrola = MeniBar.Controls.Add(Type:=2)
 9. Set Kontrola = MeniBar.Controls.Add(Type:=3)
 10. Set Kontrola = MeniBar.Controls.Add(Type:=4)
 11. Kontrola.Style = 1
 12. With Kontrola
 13. .Caption = "Godina:"
 14. .Text = Year(Date)
 15. .AddItem "2010", 1
 16. .AddItem "2009", 2
 17. End With
 18. End Function
 19.  
 20. Function otvori()
 21. Dim godina
 22. godina = Application.CommandBars.ActionControl.Text
 23. MsgBox "otvorena:" & godina
 24. End Function
Ovaj kod kopirajte u neki modul.
U Prozor Imediate ukucajte:
?MojMeni
Pritisnite enter.

Ako vam se svidja ova tema idemo dalje.
Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 3 puta. zadnja izmjena 03.03.2012-22:54 od strane zxz.