Prikazi cijelu temu 07.09.2010-08:47
funky girl Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 04.02.2009-14:02
Lokacija: Sarajevo


Subject: Biografija
Šta je biografija - curriculum vitae?

Biografija ili na latinskom Curriculum Vitae (curriculum - pregled ; vitae - život) je lična prezentacija koji sadrži vaše kvalifikacije, sposobnosti i iskustva, te daje uvid u vaš profil, ambicije i buduće planove.

Danas je biografija dokument koji je obavezan dio svake prijave za posao. Svrha biografije je da vas na najbolji način predstavi poslodavcu, te da dovede u vezu vaše kvalifikacije, iskustva i sposobnosti sa zahtjevima pozicije na koju aplicirate. Ona je vaš najvažniji marketinški alat, kojim dokazujete da ste pravi čovjek za određeni posao.

Cilj vaše biografije je na prvom mjestu podizanje vaše cijene kod potencijalnog poslodavca. Poslodavci žele biografiju iz koje se vidi šta kandidat može, koliko je on sposoban i kompetentan, i zašto bi baš tog kandidata trebalo pozvati na intervju.

Tradicionalno, biografija sadrži pregled vašeg obrazovanja, radnog iskustva i interesa. Pokazuje zašto vi odgovarate ili ne odgovarate određenoj poziciji. Na drugom mjestu, biografija daje mogućnost da se predvidi vaš uspjeh u budućnosti, i to na osnovu onoga šta ste u prošlosti postigli.

Imajte na umu da je biografija je kratak prikaz, a ne autobiografija. Ako budete pozvani na intervju, dobićete šansu da više govorite o detaljima.

Bez obzira da li ste na početku karijere, u potrazi za prvim poslom, da li tražite nove izazove ili pak bolje uslove, pisanje biografije predstavlja prvi i osnovni vid komunikacije s potencijalnim poslodavcem. Biografija je najčešće vaša jedina propusnica za intervju pa se potrudite da je nabavite na vrijeme!

Kako napisati biografiju?

Mnogi prave grešku misleći da je biografija stvar formalnosti i površno pristupaju njenom pisanju. Sasvim suprotno, biografija je vaša "reklamna brošura".

Ona je profesionalni oblik komunikacije koja kao takva mora biti sistematična, informativna i koncizna. Poslodavci mogu primiti i preko stotinu različitih biografija između kojih treba izabrati tek pet do deset kandidata koji će pristupiti intervjuu ili biti pozvani na testiranje. Vaša biografija će osobi koja je čita dati uvid u to kakva ste osoba, šta ste radili ili šta bi ste to mogli raditi, na koji način biste mogli doprinijeti njegovoj kompaniji i kako biste se uklopili u postojeći tim zaposlenika.

Činjenica je da poslodavci čitanju vaše biografije ili molbe u prosjeku posvete manje od minute! To znači da informacije koje ih zanimaju o vama moraju biti vidljive i pri letimičnom pregledu.

Neuredno sastavljen dokument, nejasne informacije, gramatički netačan tekst, isticanje nepotrebnih detalja, ali i nedostatak "lične note" u obraćanju budućem poslodavcu, neće vas učiniti interesantnim kandidatom.

Ne postoji jedinstveni obrazac pisanja biografije, ali iz mnoštva smjernica možete uvažiti one koje vam mogu pomoći da lakše napravite potrebni dokument. Pitanja koja će vam biti postavljena na intervjuu bazirat će se u velikoj mjeri na informacijama koje ste naveli u biografiji. Jako često se događa da kandidati na intervjuu nisu sigurni da li su nešto naveli u biografiji ili nisu! Imajte na umu da biografija nikada nije gotova.

Preporučujemo vam da za svaki novi posao napravite novu biografiju ili napravite reviziju posljednje. Neophodno je biografiju dopuniti sa novim podacima koji mogu biti relevantni za novu poziciju i novu kompaniju.

Neka od nepisanih pravila pri pisanju biografije su i sljedeća:

# pišite biografiju na računaru, i budite obazrivi u pogledu odabira boja, fontova i posebnih efekata,
# napravite tablični prikaz biografije ( lični podaci, edukacija, radno iskustvo...)
# informacije o edukaciji i radnom iskustvu navedite u obrnutom hronološkom redu (od posljednjeg ili trenutnog)
# biografija ne smije biti preduga i neophodno je paziti na gramatičku tačnost i stil pisanja
# budite iskreni - nikada ne unosite neistinite informacije.

Biografija ima najveće šanse ako zadovoljava sljedeće kriterije:

# potpuna (sadrži sve informacije koje se traže u oglasu),
# kratka i jasna, ne duža od stranice
# strukturirana i pregledna,
# sadrži stvari koje privlače pažnju (kao veza sa firmom),
# ispravna (sadrži najaktuelnije podatke),
# poslovno je napisana.

Sadržaj dobre biografije

Glavni zadatak biografije je uvjeriti poslodavca da vas pozove na intervju. Da bi ste postigli taj cilj vaša biografija mora biti profesionalana i pregledna. Biografija mora sadržavati informacije o ličnim podacima, obrazovanju, radnom iskustvu, te vještinama i sposobnostima.

LIČNI PODACI: ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresa, broj telefona, e-mail adresa. Standardni CV uglavnom ne sadrži podatke kao sto su: državljanstvo, bračni status, posjedovanje vozačke dozvole ili hobi. U slučaju da smatrate da su ti podaci bitni za željenu poziciju, ili se eventualno zahtjevaju tekstom konkursa, predstavite ih u zasebnoj sekciji na kraju CV-ja.

PROFIL je uvodna sekcija i ujedno demonstracija vaše kreativnosti i originalnosti. Poslodavcu služi da ocijeni vaše buduće planove i ambicije, kao i da ocijeni na koji nacin ce se kandidat uklopiti u radnu atmosferu firme. U ovom dijelu se u opisivanju osobina vaše licnosti koriste pridjevi, vodeći računa da istaknete vaše najjače adute koji vas preporučuju za određeno radno mjesto. Obavezno vodite računa o potrebama firme prilikom definisanja profila jer vaš profil mora biti skrojen prema potrebama firme - da poslodavac stekne utisak da ste bas vi prava osoba za ovaj posao.

Ne postoji univerzalna forma za pisanje sekcije o profilu, čak što više ona nije svojstvena pisanju biografija na prostoru BiH. Prilikom izbora riječi i fraza, koristite tekst oglasa vezanih za željenu poziciju „Ako ste mladi, komunikativni, prodorni, spremni za nova usavršavanja“ itd.upravo te osobine iznesite u vašem profilu, naravno ako ih i posedujete.

PODACI O FORMALNOM OBRAZOVANJU: srednja škola, fakultet, poslijediplomski studij. Informacije se navode u obrnutom honološkom redu navodeći prvo diplome i titule koje ste zadnje stekli. U okviru sekcije navodite sledeće informacije: ime obrazovane ustanove, period školovanja (mjesec i godina), diplomski rad ili glavni predmet, titulu/stečeno zvanje, specijalizaciju, usavršavanje u inostranstvu, posebno interesovanje za neki predmet, prosjek ocjena u slučaju da je visok, pohađane kurseve isl.

DODATNO OBRAZOVANJE: kursevi, seminari, projekti, treninzi i druge vrste usavršavanja i obuke. Navedite tačan naziv aktivnosti i kratak sadržaj ukoliko ga je teško naslutiti iz naziva, naziv institucije i period održavanja. Možete navesti čak i kurseve i seminare koji nemaju direktnu vezu sa pozicijom za koju aplicirate jer su bitan podatak o vašoj angažiranosti i širini interesa.

RADNO ISKUSTVO je, ukoliko ga posjedujete centralni dio biografije, u suprotnom to je sekcija o obrazovanju. Jasno predstavite svaki napredak i usavršavanje tokom karijere. Najvažnije momente naglasite vizuelno - isticanjem naziva pozicije, odnosno dužnosti koje ste vršili. Ovdje navodite: firmu/organizaciju, poziciju na kojoj ste radili, opis radnog mjesta i odgovornosti, te period zaposlenja.
Radno iskustvo navodite u obrnutom hronološkom redu, odnosno sadašnje zaposlenje pa redom prema prvom zaposlenju. Navedite točan naziv firme, mjesto, tačan period u kojem ste radili (mjesec i godina), kratak opis kompanije, poziciju na kojoj ste radili, postignute rezultate i uspjehe, te kratak opis zaduženja.

U slučaju da posedujete dugogodišnje radno iskustvo navedite detaljno posljednjih 10 godina, ili pak one informacije relevantne za poziciju za koju aplicirate. Ostatak iskustva predstavite u kratkim crtama.

OSTALE SPOSOBNOSTI podrazumjevaju sposobnosti, znanja i vještine koje nisu vezane direktno za profesiju, ali su od važnosti za željenu poziciju. Najvažnije sposobnosti su svakako poznavanje rada na računaru i poznavanje stranih jezika. Poznavanje rada na računaru uključuje poznavanje određenih software programa ili poznavanje rada sa hardware-om. U sekciji poznavanja stranih jezika navedite jezike koje poznajete i poredajte ih po nivou poznavanja. U rubrici ostalih sposobnosti možete unjeti podatke o posjedovanju vozačke dozvole, članstvo u profesionalnim organizacijama ili bavljenje sportom.

Izvor: prviposao.ba