White Man 06.08.2014-23:00
Subject: Zamena reci u Word-u?

Da li moze nekim kodom da se menja raspored reci ako se napravi neki mini recnik? Tipa: ako imamo na listi recimo,
home - kuca
there - tamo
da kod sve reci sa lista zameni,
kuca - home
tamo - there
Hvala puno unapred.

zxz 07.08.2014-11:19
Subject: Re: Zamena reci u Word-u?

Ja te nisam bas najbolje razumio ali da pretpostavim da se radi o onom pitanju prie ovoga gdje imas spisak nekih rijeci.
E sad dali taj spisak treba pretumbati obratno.
Mozda da zakacis neki mali primjer.

White Man 12.08.2014-16:59
Subject: Re: Zamena reci u Word-u?

Pa kad napravim spisak reci sta koja sta znaci, treba mi kod kad ih selektujem da zamene mesta.

zxz 12.08.2014-21:17
Subject: Re: Zamena reci u Word-u?

Evo ti kod.
Postupak postavljenja je isti kao u predhodnom tvom postu.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Sub Zamijeni()
 2. '
 3. ' Rijeci Macro
 4. ' Macro created 12-8-2014 by nn
 5. '
 6. Dim Dok As Document
 7. Dim Temp As String, ArRijeci() As String, ArRed() As String
 8. Dim I As Integer
 9. Dim Str As String
 10.  
 11. Set Dok = ActiveDocument
 12. Temp = Dok.ActiveWindow.Selection
 13. ArRijeci = Split(Temp, vbCr)
 14. For I = LBound(ArRijeci) To UBound(ArRijeci) - 1
 15. ArRed = Split(ArRijeci(I), "-")
 16. Str = Str & ArRed(1) & "-" & ArRed(0) & vbNewLine
 17. Next I
 18. Selection.TypeText (Str)
 19. End Sub

White Man 06.10.2014-23:02
Subject: Re: Zamena reci u Word-u?

Sta treba da prepravim u kodu da bi menjao selektirane reci? Jer ako su poredjane po azbucnom redu i naglasene slovom kod ne radi. Tipa ako stoji A pa ispod njega reci na A, on izbacuje gresku jer prvo A nema crticu. Trebalo bi da menja samo reci koje imaju crticu a one koje nemaju, ostavi onakve kakve jesu. Hvala puno unapred.

zxz 07.10.2014-12:01
Subject: Re: Zamena reci u Word-u?

Evo zamijeni ovaj kod sa starim.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Sub Zamijeni()
 2. '
 3. ' Rijeci Macro
 4. ' Macro created 12-8-2014 by nn
 5. '
 6. Dim Dok As Document
 7. Dim Temp As String, ArRijeci() As String, ArRed() As String
 8. Dim I As Integer
 9. Dim Str As String
 10.  
 11. Set Dok = ActiveDocument
 12. Temp = Dok.ActiveWindow.Selection
 13. ArRijeci = Split(Temp, vbCr)
 14. For I = LBound(ArRijeci) To UBound(ArRijeci) - 1
 15.     If InStr(1, ArRijeci(I), "-") = 0 Then
 16.     Str = Str & ArRijeci(I) & vbNewLine
 17.     Else
 18.     ArRed = Split(ArRijeci(I), "-")
 19.     Str = Str & ArRed(1) & "-" & ArRed(0) & vbNewLine
 20.     End If
 21. Next I
 22. Selection.TypeText (Str)
 23. End Sub

White Man 08.10.2014-20:54
Subject: Re: Zamena reci u Word-u?

Radi, hvala.