pmiroslav 24.02.2011-09:13
Subject: Slanje e-maila iz Acessa

U tablici imam polje e-mail partnera i zanima me kaoko napraviti da se klikom na to polje u formi otvori Defaultni e-mail program, npr Outlook Express sa upisanom tom adresom

zxz 24.02.2011-12:31
Subject: Re: Slanje e-maila iz Acessa

Evo.
Ako bude nejasnoca javi.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Private Sub cmdSend_Click()
 2. Dim strTO As String
 3. Dim strSubject As String
 4. Dim strMessage As String
 5.  
 6.  
 7.  
 8. strTO = "zxz@icentar.ba" 'ili polje strto=Me.imepolja
 9.  
 10. strSubject = "Neki naslov"
 11.         strMessage = "From:  " & "Posiljalac" & vbTab & vbTab & vbTab & "datum" _
 12.                     & vbCrLf & vbCrLf & "Tekst" & vbCrLf & vbCrLf & "Posiljalac: webmaster@icentar.ba" & vbCrLf & vbCrLf
 13.    
 14.                 DoCmd.SendObject , , acFormatTXT, strTO, , , strSubject, strMessage, True '--> Ako stavis false onda ce direkt slati
 15.  
 16.    
 17. End Sub

pmiroslav 24.02.2011-13:11
Subject: Re: Slanje e-maila iz Acessa

Sve je jasno i odlično radi.
Hvala