BiH


Stranice (1): 1

#1 27.08.2011-09:03
Mepas Offline
Clan
Registrovan/a od: 29.07.2011-00:03
Komentari: 11


Subject: Compact and Repair database iz koda
Pozdrav svima,
da li je moguce uraditi Compact and Repair Database iz koda?
↑  ↓

#2 27.08.2011-09:18
zxz Online
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,953


Subject: Re: Compact and Repair database iz koda
Moguce je ako je odvojena baza od aplikacije. Pri kompaktovanju baze se vrsi u stvari kreiranje nove baze i brisanje stare pa prema tome nemozes to vrsiti na objektu koji je otvoren.
Pozdrav
↑  ↓

#3 28.08.2011-08:20
Mepas Offline
Clan
Registrovan/a od: 29.07.2011-00:03
Komentari: 11


Subject: Re: Compact and Repair database iz koda
Hvala na odgovoru, da li mozete da postavite primjer?
↑  ↓

#4 29.08.2011-03:35
zxz Online
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,953


Subject: Re: Compact and Repair database iz koda
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function Kompakt()
 2. Dim Db As DATABASE
 3. Dim StaroIme As String
 4. Dim NovoIme As String
 5. Dim Putanja As String
 6.  
 7. Set Db = CurrentDb()
 8. StaroIme = Db.Name
 9. Putanja = ImeBaze(StaroIme)
 10. NovoIme = Putanja & "Nova.mdb"
 11. StaroIme = Putanja & "_be.mdb" '* ovdje se vrsi izmjena imena
 12.  
 13.     If Dir(NovoIme) <> "" Then _
 14.         Kill NovoIme
 15.     DBEngine.CompactDatabase StaroIme, _
 16.         NovoIme
 17.         Kill StaroIme
 18.         Name NovoIme As StaroIme
 19. End Function
 20. Function ImeBaze(Putanja As String) As String
 21.  
 22.     Do Until Right$(Putanja, 1) = "."
 23.         Putanja = Left$(Putanja, Len(Putanja) - 1)
 24.     Loop
 25.     Putanja = Left$(Putanja, Len(Putanja) - 1)
 26.    ImeBaze = Putanja
 27. End Function

Uslov je samo da se baza sa podacima zove isto kao i aplikacija uz dodatak "_be"
Primjer:
Aplikacija mojaApp.mdb
Baza sa podacima:
mojaApp_be.mdb

Ako ti ovo ne pase to mozes promijeniti u redu koda koji je naznacen sa *.
Ako i ovo ne bude dovoljno mogu pojasniti citav kod.
Pozdrav
↑  ↓

#5 29.08.2011-03:36
zxz Online
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,953


Subject: Re: Compact and Repair database iz koda
Ukljuci dao iskljuci ado ako ti netreba.
Pozdrav
↑  ↓

#6 29.08.2011-13:31
miro35 Offline
Clan
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Komentari: 609


Subject: Re: Compact and Repair database iz koda
Evo kod mene compact back end baze:

DownloadIzvorni kod (Text):
 1. Dim fa As Integer
 2.     Dim errloop
 3.     Dim F As Integer
 4.     Dim fileCompact As String
 5.     Dim disk As String
 6.    
 7.    
 8.       disk = Left(CurDir(), 2) ' odseca prva dva karaktera od putanje zbog promenljivosti diska.
 9.  
 10.    
 11.    
 12.     fileCompact = disk & "\IH\Moja_Baza.mdb"    ' apsolutna putanja
 13.      'fileCompact = disk & DLookup("[PUTANJA]", "Table1", "[SIFRAKOR]=" & var_sifrakor)  ' relativna putanja
 14.      
 15.      
 16.     F = FreeFile
 17.     Open fileCompact For Binary Shared As #F
 18.     SizeBefore = LOF(F)
 19.     Close F
 20.    
 21.     If MsgBox("Zelite li kompresiju podataka?", vbQuestion + vbYesNo, "Potvrda kompresije") = vbYes Then
 22.            
 23.         On Error GoTo Err_Compact
 24.        
 25.         DoCmd.Hourglass True
 26.        
 27.         If FileExists(Mid(fileCompact, 1, Len(fileCompact) - 3) & "bak") Then
 28.             Kill Mid(fileCompact, 1, Len(fileCompact) - 3) & "bak"
 29.         End If
 30.    
 31.         Name fileCompact As Mid(fileCompact, 1, Len(fileCompact) - 3) & "bak"
 32.         DBEngine.CompactDatabase Mid(fileCompact, 1, Len(fileCompact) - 3) & "bak", fileCompact
 33.         DoCmd.Hourglass False
 34.         MsgBox "Kompresija je izvršena!", vbInformation, "Obavijest"
 35.        
 36.    
 37.         F = FreeFile
 38.         Open fileCompact For Binary Shared As #F
 39.         SizeAfter = LOF(F)
 40.         Close F
 41.         PercentCompaction = (SizeBefore - SizeAfter) / SizeBefore
 42.  
 43.     End If
 44.  
 45.     Exit Sub
 46.  
 47. Err_Compact:
 48.  
 49.     For Each errloop In DBEngine.Errors
 50.         MsgBox "Compaction unsuccessful!" & vbCr & _
 51.             "Error number: " & errloop.Number & _
 52.             vbCr & errloop.Description
 53.  
 54.     Next errloop
 55.  
 56. Done:
 57. End Sub
 58. Function FileExists(strFile As String) As Boolean
 59. Dim I As Integer
 60.  
 61. On Error Resume Next
 62. I = Len(Dir(strFile))
 63. FileExists = (Not Err And I > 0)
 64.  
 65. End Function

Miro
↑  ↓

#7 19.07.2013-12:19
Miki2013 Offline
Clan
Registrovan/a od: 03.05.2013-17:02
Komentari: 38


Subject: Re: Compact and Repair database iz koda
Iako je tema prilicno stara, evo primjer koji ja koristim za poluautomatski Compact and Repair database iz koda.

Mozda nekom pocetniku kao sto sam i sam bude jasnije kako to funkcionise.

Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  Compact.rar
Preuzimanja: 130
Veličina: 11.60 KB

↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 22.09.2019-21:52.