Bosna i Hercegovina#1 17.09.2010-09:36
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,888


Subject: Višestruka selekcija stavki combo-box-a
Omogućite korisnicima vaših web aplikacija mogućnost simultanog izbora više opcija uz pomoć specijalnog combo-box-a, da korisnicima vaših Web aplikacija omogućili da simultani izbor više opcija koje nudi jedan HTML combo-box, <select> tag mora da bude određen i sa mutiple parametrom. Pored ovog, bitan je i parametar size kojim određujemo broj vidljivih opcija unutar jednog combo-box-a. U HTML specifikaciji 3.2 ovaj parametar funkcioniše samo ukoliko je određen i parametar multiple.
U novijim specifikacijam (HTML 4.0) možete upisati size u pojedinačni combo-box da bi videli više od jedne opcije, u isto vreme.

Kada imamo combo-box sa mogućnošću višestruke selekcije, svaki CGI zahtev (zahtev od strane klijenta) će sadržati par parametara u obliku:
naziv=vrednost,
i to za svaku izabranu stavku combo-box-a, gde naziv - predstavlja naziv parametra određen unutar taga <select>, a vrednost1, vrednost2... - predstavljaju vrednosti parametara <option> taga koji su izabrani od strane korisnika.

PHP combo-box

PHP automatski konvertuje jedan ovakav CGI zahtev u niz varijabli, sa izabranim vrednostima. Da bi iskoristi poslate vrednosti potrebno je samo da odredite naziv parametra select taga, isti kao i naziv niza:

naziv="stavke[]"

Ovim ćete pomoći PHP-u da kreira niz $stavke iz jednog CGI zahtjeva:

stavke[]=vred1?stavke[]=vred2...

koji ?e biti popunjen izabranim vrednostima iz combo-box-a

HTML kod sa combo-box-om koji podr?ava višestruku selekciju mora da bude nešto slično ovom:

DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. <select name='meni[]' multiple>
 2. <option value='1'>Jabuke</option>
 3. <option value='2'>Banane</option>

Sada možete da napi?ete PHP skript kojeg će pokrenuti submit k?d, a koji će "rukovati" sa nizom izabranih vrednosti (meni[]).

PHP primer

Ovo i PHP primera koji će izabrane stavke combo-box-a prikazati na ekranu:

DownloadIzvorni kod (PHP):
 1. <%
 2. $i=0;
 3. while($i<count($meni)){
 4. print $meni[i];
 5. print ", ";
 6. $i=$i+1;
 7. }
 8. %>

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 17.09.2010-09:37 od strane zxz. ↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 21.02.2019-00:30.