Bosna i Hercegovina


Stranice (1): 1

#1 30.03.2012-08:04
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407


Subject: Zabrana duplog unosa
U tablici tblPartneri imam polje OIB (osobni indentifikacijski broj), to je text polje koje ima 11 karajtera.
Ovo polje može biti popunjeno, a i ne mora. Pošto u tablici zbog toga ima i nepopunjenih polja ne mogu staviti jedinstveni ključ.
Zanima me dali je moguće napraviti da je prazno polje dozvoljeno, a ako se unese podatak da on ne smije ponavljati.
Pozdrav
↑  ↓

#2 30.03.2012-09:14
Kiro Offline
Clan
Registrovan/a od: 04.02.2009-09:14
Komentari: 119


Subject: Re: Zabrana duplog unosa
mislim da ovako

Ikona prilozene slike:
Capture.jpg
Tip fajla: Informacije o fajlu: jpg jpg
Preuzimanja: 120
Veličina: 13.52 KB
Veličina slike: 428 x 105 Pixels

↑  ↓

#3 30.03.2012-09:31
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,950


Subject: Re: Zabrana duplog unosa
Koliko znam nemoze ali ima rjesenje.
mas proceduru u oristan kod koja provjerava dali je neki podatak vec unesen i nju mozes staviti na exit polja ili after update mozda bolje da ne provjerava prazne.
Nemogu se sjetiti imena ali pronaci cu ti je ako je ti ne nadjes.
Provjerava u nekoj tabeli u nekom polju dali postoji podata i vraca true ili false.
Pozdrav
↑  ↓

#4 30.03.2012-09:35
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407


Subject: Re: Zabrana duplog unosa
Evo našao sam nešto u međuvremenu i to radi. Ali htio bi to još malo usavršiti pa ću kasnije postaviti pitanje jer sada sam nešto zauzet
DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Private Sub OIB_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
 2. Dim UNOS As String
 3. Dim stDocName As String
 4. Dim stLinkCriteria As String
 5. Dim stLink As String
 6. Dim rsc As DAO.Recordset
 7.  
 8. Set rsc = Me.RecordsetClone
 9.  
 10. UNOS = Me.OIB.Value
 11.  
 12. stLinkCriteria = "[OIB]=" & "'" & UNOS & "'"
 13.    
 14.     ' Provjera dali u  tblPartneri ve
 15.  postoji OIB koji se upisuje
 16.  
 17. If DCount("OIB", "tblPartneri", stLinkCriteria) > 0 Then
 18.  
 19. Me.Undo
 20.  
 21. MsgBox "Upozorenje OIB " & UNOS & " ve
 22. je ranije upisan." & vbCr & vbCr & "Biti ete preba
 23. eni na taj zapis.", vbInformation
 24.  
 25. rsc.FindFirst stLinkCriteria
 26.  
 27. stDocName = "frmKupci"
 28. stLink = "[OIB]=UNOS"
 29. DoCmd.OpenForm stDocName, , , UNOS
 30.  
 31.  
 32. 'Me.Bookmark = rsc.Bookmark
 33. End If
 34. Set rcs = Nothing
 35. End Sub

Pozdrav
↑  ↓

#5 30.03.2012-12:30
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407


Subject: Re: Zabrana duplog unosa
Evo pokušavam nešto napraviti kako bi korisniku pomogao da ne unosi duple podatke o kupcima.
na formi 'Orders by Customer' u polju 'OIB' imam proceduru koja vraća poruku ako novo upisani OIB već postoji u tblPartneri.
Nakon toga fokus se vrati na formu za pretragu partnera. Sada bih želio da kursor ode na taj rekord.
E to je problem!

Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  KupciProba.rar
Preuzimanja: 123
Veličina: 46.34 KB


Pozdrav
↑  ↓

#6 30.03.2012-13:23
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407


Subject: Re: Zabrana duplog unosa
Eta da se ne mučite. Uspio sam naći riješenje i dobro radi, pa ako nekom treba primjer evo ga.

Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  KupciProba_2.rar
Preuzimanja: 147
Veličina: 64.37 KB


Pozdrav
↑  ↓

#7 31.03.2012-17:39
roko Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-00:23
Komentari: 236


Subject: Re: Zabrana duplog unosa
Evo ti funkcija za provjeru valjanosti oiba po zakonu
http://www.regos.hr/...0OIB-a.pdf

Private Function KontrolnaZnamenka(ByVal s As String) As Long
Dim i As Long, n As Long
n = 10
For i = 1 To Len(s)
n = n + CLng(Mid(s, i, 1))
n = n Mod 10
If n = 0 Then n = 10
n = n * 2
n = n Mod 11
Next
n = 11 - n
If n = 10 Then n = 0
KontrolnaZnamenka = n
End Function
Public Function ProvjeriOIB(ByVal s As String) As Boolean
On Error GoTo e
If Len(s) <> 11 Then Exit Function
If Mid(s, 11, 1) <> KontrolnaZnamenka(Mid(s, 1, 10)) Then Exit Function
ProvjeriOIB = True
e:
End Function
Ulaz je
ProvjeriOIB
↑  ↓

#8 31.03.2012-23:57
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,950


Subject: Re: Zabrana duplog unosa
Probaj ovo moje:
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Private Sub C_NoviKupac_Click()
 2. On Error GoTo Err_C_NoviKupac_Click
 3.  
 4.     Dim stDocName As String
 5.     Dim stLinkCriteria As String
 6.  
 7.     stDocName = "Orders by Customer"
 8.     DoCmd.OpenForm stDocName
 9.     DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
 10.  
 11. Exit_C_NoviKupac_Click:
 12.     Exit Sub
 13.  
 14. Err_C_NoviKupac_Click:
 15.     MsgBox err.Description
 16.     Resume Exit_C_NoviKupac_Click
 17.    
 18. End Sub

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Private Sub OIB_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
 2. Dim Rs As DAO.Recordset
 3. Dim Podatak
 4.  
 5. Podatak = Trim(Me.OIB)
 6. If Format$(Podatak) <> "" Then
 7. Set Rs = Me.Form.RecordsetClone
 8. Rs.FindFirst "[OIB] ='" & Podatak & "'"
 9. If Rs.NoMatch Then GoTo Kraj
 10. Me.Undo
 11. Me.Bookmark = Rs.Bookmark
 12. End If
 13. Kraj:
 14. End Sub

Pozdrav
↑  ↓

#9 01.04.2012-08:47
roko Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-00:23
Komentari: 236


Subject: Re: Zabrana duplog unosa
nisi me ubro
tvoj kod je provjera dal postoji u bazi a moj kod je dali je struktura oib-a točna ako upišeš "00000000000"
program če ti dozvoliti unos ali takav oib ne postoji. Što ako operator unese krivi oib partnera (recimo zamjeni neke brojke )
za to su ti ove funkcije
:-)
↑  ↓

#10 01.04.2012-10:15
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407


Ocjena: Ocjena:0 Subject: Re: Zabrana duplog unosa
I jedno i drugo je odlično pa sam spojio obadva koda i primjenio ih u svom primjeru.

Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  KupciProba_3.rar
Preuzimanja: 149
Veličina: 71.96 KB


Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 2 puta. zadnja izmjena 01.04.2012-10:20 od strane pmiroslav. ↑  ↓

#11 03.04.2012-06:51
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407


Subject: Re: Zabrana duplog unosa
Molio bih jo jednu pomoč oko ovaga.
U gornjem primjeru ispod textBoxu OIB je procedura:
DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Private Sub OIB_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
 2. Dim Rs As DAO.Recordset
 3. Dim Podatak
 4. Dim Provjera As Boolean
 5.  
 6. Podatak = Trim(Me.OIB)
 7. Provjera = ProvjeriOIB(Podatak)
 8. If Provjera = False Then
 9. MsgBox " Neispravan OIB"
 10. Me.Undo
 11. Exit Sub
 12. End If
 13. If Provjera = True Then
 14. If Format$(Podatak) <> "" Then
 15. Set Rs = Me.Form.RecordsetClone
 16. Rs.FindFirst "[OIB] ='" & Podatak & "'"
 17. If Rs.NoMatch Then GoTo Kraj
 18. Me.Undo
 19. Me.Bookmark = Rs.Bookmark
 20. End If
 21. End If
 22. Kraj:
 23. End Sub
Problem je što se nako poruke MsgBox " Neispravan OIB" sa Me.Undo isprazne sva polja koja se prije toga upisao, a trebalo bi da se samo isprazni polje OIB.
Pokušao sam Me.OIB.Value = ""; Me.OIB=Null; Cancel = True

Ali ništa ne sluša.
Pozdrav
↑  ↓

#12 03.04.2012-09:26
roko Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-00:23
Komentari: 236


Subject: Re: Zabrana duplog unosa
_BeforeUpdate ima samo dvije opcije ili spremi ili ukloni možda da sa cjelom funkciom ideš na _AfterUpdate pa ako je neispravan ili postoji

Private Sub OIB_AfterUpdate()
Dim Rs As DAO.Recordset
Dim Podatak
Dim Provjera As Boolean
Podatak = Trim(Me.OIB)
Provjera = ProvjeriOIB(Podatak)
If Provjera = False Then
MsgBox " Neispravan OIB"
Me.Firma.SetFocus
Me.OIB.SetFocus
Me.OIB = ""
Exit Sub
End If
If Provjera = True Then
If Format$(Podatak) <> "" Then
Set Rs = Me.Form.RecordsetClone
Rs.FindFirst "[OIB] ='" & Podatak & "'"
If Rs.NoMatch Then GoTo Kraj
Me.Bookmark = Rs.Bookmark
End If
End If
Kraj:
End Sub
↑  ↓

#13 03.04.2012-11:57
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407


Subject: Re: Zabrana duplog unosa
Mislim da je to O.K.
Previdio sam da se BeforeUpdate ne može isprazniti samo jedan textBox

Hvala.
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 16.09.2019-16:16.