Bosna i Hercegovina#1 02.05.2012-07:30
miro35 Offline
Moderator
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Komentari: 609


Subject: Application.FileSearch Access 2010
Imam ovu funkciju za provjeru da li je račun izašao na fiskalni printer:
DownloadIzvorni kod (Text):
 1. Function ProvjeraP(BrojRac As String) As String
 2.     Const PutTO = "C:\HCP\TO_FP"
 3.     Const PutFrom = "C:\HCP\FROM_FP"
 4.      
 5.    
 6.     Dim temp As String
 7.     Dim ImeF(1 To 2) As String
 8.     Dim ImeR(1 To 2) As String
 9.     Dim fs, R, F
 10.     Dim Brojac As Integer
 11.     Dim I As Integer
 12.     Dim Putanja_Filea As String
 13.        'BrojRac = "Footer.xml"
 14.     'BrojRac = " & Me.BROIZD & " ' Broj rac iz polja me.Me.BROIZD + RCP_ tekst
 15.     ImeR(1) = "RCP_" & BrojRac & ".XML"  ' Broj rac iz polja me.Me.BROIZD + RCP_ tekst
 16. ImeR(2) = "RCP_" & BrojRac & ".ERR"
 17. Provjera1:
 18. Set fs = Application.FileSearch
 19. With fs
 20.     .LookIn = PutTO
 21.     .FileType = 1
 22.     If .Execute > 0 Then
 23.         For I = 1 To .foundfiles.Count
 24.          F = Right(.foundfiles(I), 3)
 25.           If F = "XML" Then
 26.           ImeF(1) = .foundfiles(I)
 27.           ImeF(1) = ImeFajla(ImeF(1))
 28.             If ImeF(1) = ImeR(1) Then
 29.             DoEvents
 30.             Brojac = Brojac + 1
 31.                If Brojac > 3 Then GoTo IZLAZ
 32.                Zaustavi (Brojac)
 33.                GoTo Provjera1
 34.             End If
 35.           End If
 36.         Next I
 37.     End If
 38.  
 39. End With
 40.      
 41. Provjera2:
 42. Set fs = Application.FileSearch
 43. With fs
 44.     .LookIn = PutFrom
 45.     .FileType = 1
 46.     If .Execute > 0 Then
 47.         For I = 1 To .foundfiles.Count
 48.         F = Right(.foundfiles(I), 3)
 49.             If F = "ERR" Then
 50.             ImeF(2) = ImeFajla(.foundfiles(I))
 51.                 If ImeF(2) = ImeR(2) Then
 52.                 Putanja_Filea = .foundfiles(I)
 53.                 Close #1
 54.                 Open Putanja_Filea For Input As 1
 55.                 Input #1, temp
 56.                 Close #1
 57.                 MsgBox "Greška:" & temp & "!", vbExclamation, "Ra
 58. un nije fiskaliziran"
 59.                 DoCmd.SetWarnings False
 60.             DoCmd.RunSQL "UPDATE GLSTAVKEMP1 SET Nefiskaliziran='" & "-1" & "' WHERE BROULIZ='" & Forms.frmIZLAZMP.BROIZD & "'"
 61.                DoCmd.SetWarnings True
 62.                 GoTo Kraj
 63.                 End If
 64.             End If
 65.         Next I
 66.     End If
 67. End With
 68.      
 69. Kraj:
 70.  
 71.     Exit Function
 72. IZLAZ:
 73.     MsgBox "Ra
 74. un nije ispisan,greška u komunikaciji sa ureajem!", vbExclamation, "Obavijest"
 75.     DoCmd.SetWarnings False
 76.             DoCmd.RunSQL "UPDATE GLSTAVKEMP1 SET Nefiskaliziran='" & "-1" & "' WHERE BROULIZ='" & Forms.frmIZLAZMP.BROIZD & "'"
 77. DoCmd.SetWarnings True
 78. BrisiFile (PutTO)
 79. 'Kill "C:\HCP\TO_FP\Footer.xml"
 80. 'Kill "C:\HCP\TO_FP\RCP_" & Me.BROIZD & ".XML"
 81. 'Kill "C:\HCP\TO_FP\CMD.OK"
 82. GoTo Provjera2
 83.     GoTo Kraj
 84.     End Function
U Access-u 2010 ovo "Set fs = Application.FileSearch" ne postoji.Našao sam link na microsoft-ovim stranicama ali neznam kako to napraviti.Evo link:
Link
Miro
Ovaj komentar je mijenjan 3 puta. zadnja izmjena 02.05.2012-10:30 od strane zxz. ↑  ↓

#2 02.05.2012-10:05
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,545


Subject: Application.FileSearch-dir
Da filesearc ne postoji od neke verzije accessa. I ne sjecam se od koje.
Treba koristiti dir:
Primjer:
PutanjaOrg = ("C:\")
PutanjaS = "d:\temp\"
ImeOrginal = Dir(PutanjaOrg, vbDirectory)
Do While ImeOrginal <> ""
ImeOrginal = Dir

Loop

Htio sam prepraviti proceduru ali ne mogu dok mi ne das i ovu proceduru:
ImeFajla
a ovo pretpostavljam sluzi samo da saceka i ima procedura zaustavi.
If ImeF(1) = ImeR(1) Then
DoEvents
Brojac = Brojac + 1
If Brojac > 3 Then GoTo IZLAZ
Zaustavi (Brojac)
GoTo Provjera1

Ako se be sbadjes samo postavi i ovu proceduru pa cu prepraviti kod.
Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 02.05.2012-10:30 od strane zxz. ↑  ↓

#3 02.05.2012-11:15
roko Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-00:23
Komentari: 236


Subject: Re: Application.FileSearch Access 2010
možeš kroz ovu clasu

Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  clFileSearch.rar
Preuzimanja: 59
Veličina: 6.25 KB

↑  ↓

#4 02.05.2012-11:35
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,545


Subject: Re: Application.FileSearch Access 2010
Roko:
Ova ti je klasa dobra i mogla bi se postaviti u arhivu ali za njega treba prostije rjesenje:
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function ProvjeraP(BrojRac As String) As String
 2.     Const PutTO = "C:\HCP\TO_FP"
 3.     Const PutFrom = "C:\HCP\FROM_FP"
 4.      
 5.    
 6.     Dim temp As String
 7.     Dim ImeF(1 To 2) As String
 8.     Dim ImeR(1 To 2) As String
 9.     Dim fs, R, F
 10.     Dim Brojac As Integer
 11.     Dim I As Integer
 12.     Dim Putanja_Filea As String
 13.        'BrojRac = "Footer.xml"
 14.    'BrojRac = " & Me.BROIZD & " ' Broj rac iz polja me.Me.BROIZD + RCP_ tekst
 15.    ImeR(1) = "\RCP_" & BrojRac & ".XML"  ' Broj rac iz polja me.Me.BROIZD + RCP_ tekst
 16.     ImeR(2) = "\RCP_" & BrojRac & ".ERR"
 17. ImeF(1) = Dir(ImeR(1))
 18. ImeF(2) = Dir(ImeR(2))
 19. Provjera1:
 20. If ImeF(1) = ImeR(1) Then
 21. DoEvents
 22. Brojac = Brojac + 1
 23.    If Brojac > 3 Then GoTo IZLAZ
 24.    Zaustavi (Brojac)
 25.    GoTo Provjera1
 26. End If
 27.  
 28. Provjera2:
 29.     If ImeF(2) = ImeR(2) Then
 30.     Putanja_Filea = .foundfiles(I)
 31.     Close #1
 32.     Open Putanja_Filea For Input As 1
 33.     Input #1, temp
 34.     Close #1
 35.     MsgBox "Greška:" & temp & "!", vbExclamation, "Raun nije fiskaliziran"
 36.     DoCmd.SetWarnings False
 37.     DoCmd.RunSQL "UPDATE GLSTAVKEMP1 SET Nefiskaliziran='" & "-1" & "' WHERE BROULIZ='" & Forms.frmIZLAZMP.BROIZD & "'"
 38.     DoCmd.SetWarnings True
 39.     GoTo Kraj
 40.     End If
 41.  
 42.      
 43. Kraj:
 44.  
 45.     Exit Function
 46. IZLAZ:
 47.     MsgBox "Ra
 48. un nije ispisan,greška u komunikaciji sa ureajem!", vbExclamation, "Obavijest"
 49.     DoCmd.SetWarnings False
 50.             DoCmd.RunSQL "UPDATE GLSTAVKEMP1 SET Nefiskaliziran='" & "-1" & "' WHERE BROULIZ='" & Forms.frmIZLAZMP.BROIZD & "'"
 51. DoCmd.SetWarnings True
 52. BrisiFile (PutTO)
 53. 'Kill "C:\HCP\TO_FP\Footer.xml"
 54. 'Kill "C:\HCP\TO_FP\RCP_" & Me.BROIZD & ".XML"
 55. 'Kill "C:\HCP\TO_FP\CMD.OK"
 56. GoTo Provjera2
 57.     GoTo Kraj
 58.     End Function

Pozdrav
↑  ↓

#5 03.05.2012-07:03
miro35 Offline
Moderator
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Komentari: 609


Subject: Re: Application.FileSearch Access 2010
Evo ostatak funkcija:
DownloadIzvorni kod (Text):
 1. Function ImeFajla(PutanjaF As String) As String
 2.     '*******************************************
 3.     'Ime:      ImeDir   (Function)
 4.     'Sadržaj: Odvaja ime fajla od putanje
 5.     'Autor:     ZXZ
 6.     'Datum:      09 01, 2010, 11:36:53
 7.     'Adresa: Tuzla BiH
 8.     'Email:     zxz@icentar.ba
 9.     'Ulazni parametri:Putanja
 10.     'Izlazni parametri:Zadnj dir od putanja
 11.     '*******************************************
 12.        Dim X As Integer
 13.         Dim Putanja As String
 14.        
 15.         On Error Resume Next
 16.     Putanja = PutanjaF
 17. Start:
 18.     Do Until Right$(Putanja, 1) = "\"
 19.             Putanja = Left$(Putanja, Len(Putanja) - 1)
 20.      Loop
 21.      ImeFajla = Mid(PutanjaF, Len(Putanja) + 1)
 22.     End Function
 23.     Function Zaustavi(Trajanje)
 24.     Dim VRIJEME
 25.      
 26.     DoEvents
 27.      
 28.     Trajanje = Trajanje + Timer()
 29. Start:
 30.     VRIJEME = Timer()
 31.     If VRIJEME < Trajanje Then GoTo Start
 32.     End Function
 33.     Function BrisiFile(Putanja As String)
 34.     Dim fs
 35.     Dim I As Integer
 36.        
 37.     Set fs = Application.FileSearch
 38.     With fs
 39.         .LookIn = Putanja
 40.         .FileType = 1
 41.         If .Execute > 0 Then
 42.             For I = 1 To .foundfiles.Count
 43.             Kill .foundfiles(I)
 44.             Next I
 45.         End If
 46.     End With
 47.     End Function

Miro
↑  ↓

#6 03.05.2012-07:17
miro35 Offline
Moderator
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Komentari: 609


Subject: Re: Application.FileSearch Access 2010
Evo ovde imam grešku kad sam probao ovu tvoju funkciju gore od zxz
Putanja_Filea = .foundfiles(I)
Miro
↑  ↓

#7 03.05.2012-12:04
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,545


Subject: Re: Application.FileSearch Access 2010
Evo.
Proceduru imeFilea mozes obrisati netreba ti vise.
Proceduru ProvjeraP i BrisiFile zamijeni sa ovim mojim procedurama.

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function ProvjeraP(BrojRac As String) As String
 2. Dim temp As String
 3. Dim ImeF(1 To 2) As String
 4. Dim ImeR(1 To 2) As String
 5. Dim Brojac As Integer
 6. Dim Putanja_Filea As String
 7.  
 8. Const PutTO = "C:\HCP\TO_FP"
 9. Const PutFrom = "C:\HCP\FROM_FP"
 10. ImeR(1) = "RCP_" & BrojRac & ".XML"  ' Broj rac iz polja me.Me.BROIZD + RCP_ tekst
 11. ImeR(2) = "RCP_" & BrojRac & ".ERR"
 12.  
 13.  
 14. Provjera1:
 15. ImeF(1) = Dir(PutTO & "\" & ImeR(1))
 16. If ImeF(1) = ImeR(1) Then
 17. DoEvents
 18. Brojac = Brojac + 1
 19. If Brojac > 3 Then GoTo IZLAZ
 20.    Zaustavi (Brojac)
 21.    GoTo Provjera1
 22. End If
 23.  
 24. Provjera2:
 25. ImeF(2) = Dir(PutFrom & "\" & ImeR(2))
 26. If ImeF(2) = ImeR(2) Then
 27. Putanja_Filea = PutFrom & "\" & ImeF(2)
 28. Close #1
 29. Open Putanja_Filea For Input As 1
 30. Input #1, temp
 31. Close #1
 32. MsgBox "Greška:" & temp & "!", vbExclamation, "Raun nije fiskaliziran"
 33. DoCmd.SetWarnings False
 34. DoCmd.RunSQL "UPDATE GLSTAVKEMP1 SET Nefiskaliziran='" & "-1" & "' WHERE BROULIZ='" & Forms.frmIZLAZMP.BROIZD & "'"
 35. DoCmd.SetWarnings True
 36. GoTo Kraj
 37. End If
 38.    
 39. Kraj:
 40.     Exit Function
 41. IZLAZ:
 42.     MsgBox "Ra
 43. un nije ispisan,greška u komunikaciji sa ureajem!", vbExclamation, "Obavijest"
 44.     DoCmd.SetWarnings False
 45.             DoCmd.RunSQL "UPDATE GLSTAVKEMP1 SET Nefiskaliziran='" & "-1" & "' WHERE BROULIZ='" & Forms.frmIZLAZMP.BROIZD & "'"
 46. DoCmd.SetWarnings True
 47. BrisiFile (PutTO)
 48. GoTo Provjera2
 49.     GoTo Kraj
 50.     End Function
 51. Function BrisiFile(Putanja As String)
 52. Dim ImeF As String
 53.    
 54.        
 55.  Putanja = Putanja & "\"
 56.  ImeF = Dir(Putanja, vbDirectory)
 57.  Do While ImeF <> ""
 58.  
 59.  ImeF = Dir
 60.  If ImeF <> "." And ImeF <> ".." And ImeF <> "" Then
 61.  Kill Putanja & "\" & ImeF
 62.  End If
 63.  Loop
 64.        
 65. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#8 03.05.2012-12:30
miro35 Offline
Moderator
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Komentari: 609


Subject: Re: Application.FileSearch Access 2010
To je to hvala.
Ovo mi je trebalo jer kad pokrenem pod access2010 ne izvršava se ova funkcija bez obzira što je aplikacija u formatu 2003.
Miro
↑  ↓

#9 03.05.2012-13:55
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,545


Subject: Re: Application.FileSearch Access 2010
Ova naredba dir je iz vba tako da radi u svim verzijama.
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 17.01.2018-08:01.