Bosna i Hercegovina#1 17.02.2013-18:47
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,354


Subject: Access radi u pozadini iako sam ga zatvorio
Radim trenutno na jednoj access aplikaciji i dešava mi se da nakon što zatvorim bazu, ne mogu je ponovno pokrenuti. Uočio sam da mi je u TaskBaru Access i dalje aktivan i tek kada tamo pokrenem End Task tek tada mogu ponovno pokrenuti svoju aplikaciju.
Dali netko ima sličnih iskustava?
Pozdrav
↑  ↓

#2 17.02.2013-18:55
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Re: Access radi u pozadini iako sam ga zatvorio
Hehe imama ima.
Desava se to.
Aplikaciju si negdje kodom podigao i nisi zatvorio najvjerovatnije.
Moras dobro prekontrolisati cijeli kod.
Nista konkretnije ti nemogu reci.
Pozdrav
↑  ↓

#3 17.02.2013-19:21
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,354


Subject: Re: Access radi u pozadini iako sam ga zatvorio
U alikaciji ima jako puno koda. Na početku imama formu za logiranje koju sam jednom od tebe pokupio.
Dali možda tu ima kakav problem ili da tražim dalje.
DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 2. Dim db As Database
 3. Dim rs As Recordset
 4. Dim rs2 As Recordset
 5. Dim R
 6. Dim SQLDatum As String
 7. Dim SQL As String
 8. Dim SQLloc As String
 9. On Error GoTo Kraj
 10. Set db = CurrentDb
 11. SQLDatum = Format(Me.Tag)
 12. SQL = "SELECT * FROM A_Logiranje " _
 13.      & "WHERE VrijemeLog=" & SQLDatum
 14. SQLloc = "SELECT * FROM A_LogiranjeLoc " _
 15.      & "WHERE VrijemeLog=" & SQLDatum
 16. Set rs = db.OpenRecordset(SQL)
 17. If rs.RecordCount = 0 Then GoTo Kraj
 18. rs.Edit
 19. rs!VrijemeOdlg = Now()
 20. rs.Update
 21. Set rs2 = db.OpenRecordset(SQLloc)
 22. If rs2.RecordCount = 0 Then GoTo Kraj
 23. rs2.Edit
 24. rs2!VrijemeOdlg = Now()
 25. rs2.Update
 26. Kraj:
 27. Exit Sub
 28. End Sub

Pozdrav
↑  ↓

#4 17.02.2013-21:24
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,467


Ocjena: Ocjena:100 Subject: Re: Access radi u pozadini iako sam ga zatvorio
jas za takvi situacii imam edno exe praveno vo vb6 eve ti go prakam mozda ke ti zavrsi rabota
eve ti i eden kod za zatvorajne aktivni aplikacii
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. '-------------------------------------------------------
 2. Type PROCESSENTRY32
 3.     dwSize As Long
 4.     cntUsage As Long
 5.     th32ProcessID As Long
 6.     th32DefaultHeapID As Long
 7.     th32ModuleID As Long
 8.     cntThreads As Long
 9.     th32ParentProcessID As Long
 10.     pcPriClassBase As Long
 11.     dwFlags As Long
 12.     szexeFile As String * 260
 13. End Type
 14. '-------------------------------------------------------
 15. Declare Function OpenProcess Lib "kernel32.dll" (ByVal dwDesiredAccess As Long, _
 16. ByVal blnheritHandle As Long, ByVal dwAppProcessId As Long) As Long
 17.  
 18. Declare Function ProcessFirst Lib "kernel32.dll" Alias "Process32First" (ByVal hSnapshot As Long, _
 19. uProcess As PROCESSENTRY32) As Long
 20.  
 21. Declare Function ProcessNext Lib "kernel32.dll" Alias "Process32Next" (ByVal hSnapshot As Long, _
 22. uProcess As PROCESSENTRY32) As Long
 23.  
 24. Declare Function CreateToolhelpSnapshot Lib "kernel32.dll" Alias "CreateToolhelp32Snapshot" ( _
 25. ByVal lFlags As Long, lProcessID As Long) As Long
 26.  
 27. Declare Function TerminateProcess Lib "kernel32.dll" (ByVal ApphProcess As Long, _
 28. ByVal uExitCode As Long) As Long
 29.  
 30. Declare Function CloseHandle Lib "kernel32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long
 31.  
 32.  
 33. '-------------------------------------------------------
 34. Public Sub KillProcess(NameProcess As String)
 35. Const PROCESS_ALL_ACCESS = &H1F0FFF
 36. Const TH32CS_SNAPPROCESS As Long = 2&
 37. Dim uProcess  As PROCESSENTRY32
 38. Dim RProcessFound As Long
 39. Dim hSnapshot As Long
 40. Dim SzExename As String
 41. Dim ExitCode As Long
 42. Dim MyProcess As Long
 43. Dim AppKill As Boolean
 44. Dim AppCount As Integer
 45. Dim i As Integer
 46. Dim WinDirEnv As String
 47.        
 48.        If NameProcess <> "" Then
 49.           AppCount = 0
 50.  
 51.           uProcess.dwSize = Len(uProcess)
 52.           hSnapshot = CreateToolhelpSnapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0&)
 53.           RProcessFound = ProcessFirst(hSnapshot, uProcess)
 54.  
 55.           Do
 56.             i = InStr(1, uProcess.szexeFile, Chr(0))
 57.             SzExename = LCase$(Left$(uProcess.szexeFile, i - 1))
 58.             WinDirEnv = Environ("Windir") + "\"
 59.             WinDirEnv = LCase$(WinDirEnv)
 60.        
 61.             If Right$(SzExename, Len(NameProcess)) = LCase$(NameProcess) Then
 62.                AppCount = AppCount + 1
 63.                MyProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, uProcess.th32ProcessID)
 64.                AppKill = TerminateProcess(MyProcess, ExitCode)
 65.                Call CloseHandle(MyProcess)
 66.             End If
 67.             RProcessFound = ProcessNext(hSnapshot, uProcess)
 68.           Loop While RProcessFound
 69.           Call CloseHandle(hSnapshot)
 70.        End If
 71.  
 72. End Sub
 73. '-------------------------------------------------------

se povikuva
KillProcess ("Bravo.exe")

Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  ACCESS Close.rar
Preuzimanja: 72
Veličina: 3.58 KB

↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 22.06.2018-12:26.