Bosna i Hercegovina#1 30.09.2010-18:15
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,876


Subject: Razvoj Programskih Jezika Kroz Generacije
1.Genercija
-razvija se uporedo sa prvom genercijom racunara
-programske naredbe su zadavane u obliku brojnih kodova(masinskog jezika),a kasnije
su ti brojni kodovi zamjenjeni simbolima.Ovi simbolicki jezici nazivaju se ASEMBLERI
- upotrebljavali su se za izradu programa za matematcke proracune
-zahtjevali su dobro poznavanje svih unutrasnjih procesa u racunaru
-I danas se koriste za izradu programa za upravljanje pojedinim djelovima racunara

2.Generacija
-veca paznja se posvecuje komunikaciji korisnika sa racunarom
-razvijeni su jezici koji omogucavaju zapisivanje djelova postupka,rjesavanje zadatka
simbolima,a pri tome nije potrebno poznavati unutrasnje procese u racunaru
-zajednicka karakteristika jezika 2.generacije je pojava prevodilaca za njih.
Najznacajniji predstavnici ove generacije su:
-FORTRAN (FORmula TRANslator-prevodilac formula)
-COBOL (Common Business Orinted Language-zajednicki poslovno orjentisani jezik)
-ALGOL (ALGOrithmic Language-algoritamski jezik)
FORTRAN je pogodan za matematicke proracune.
COBOL je orjentiran na manipuliranje sa velikim skupovima podataka
ALGOL je posluzio za teorijska istarzivanja u oblasti programskih jezika
i doprinjeo razvoju sledecih generacija programskih jezika

3.Generacija
-pojava interaktivnog rada,rad sa grafikom i bazom podataka
-javljaju se jezici za programiranje procesa u racunaru -C
-jezici za strukturirano ponavljanje-PASCAL
-zadrzavju se i neki jezici druge generacije kao FORTRAN I COBOL
ali u verzijama prilagodenim novim dostignucima u razvoju racunara i programskih jezika

Zjednicka karakteristikia prve tri generacije programskih jezika je da korisnik mora opisati tacno kako da dode do rjesenja odredenog problema.Zbog toga se svi ovi jezici svrstavaju u tzv.grupu PROCEDURALNIH JEZIKA,odnosno,jezika u kojima je potrebno definirati citavu proceduru dolazenja do odgovarajuceg rjesenja.

4.Generacija
-korisnik utvrduje sta trazi od racunara ,a programski sistem sam pronalazi nacin
da korisniku da zadovoljavajuci odgovor
-razvija se klasa interaktivnih programskih jezika koji omogucavaju stalnu i
direktnu komunikaciju sa racunarem
-jezici za manipuliranje bazama podataka ?SQL
-ovi jezici se cesto nazivaju upitni jezici
-razvoj jezika ove generacije ide u pravcu formiranja programskih sistema koji
mogu koji mogu pruziti niz alternativnih rjesenja,u zavisnosti od ulaznih podataka
-ovakvi programski sitemi se nazivaju ekspertni sistemi
Posebna klasa programskih jezika ove generacije su objektno orjentisani jezici
(C++.JAVA)
*U 4.-oj generaciji razvijaju se i programi pomocu kojih se mogu praviti i novi programi.U njih spadaju jednostavni upitni jezici ,generatori izvjestaja,generatori aplikacija,graficki jezici itd.
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 22.01.2019-11:25.