Bosna i Hercegovina#1 17.12.2013-09:21
zxz Online
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,888


Subject: Direktor, Dopisnik
Direktor, Dopisnik
Oglas objavljen: 16.12.2013
Oglas važi do: 31.12.2013
Poslodavac Radio-televiyija Bosne i Hercegovine
Grad Sarajevo
Vrsta zaposlenja Neodređeno
Potrebna stručna
sprema VSS
Na osnovu člana 8, stav 2. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH" broj: 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), člana 15. Pravilnika o radu BHRT-a i Odluka generalnog
direktora BHRT br:101-2185/13 i 101-2186/13 od 12.12.2013. godine, Radio-televizija Bosne i
Hercegovine raspisuje
J A V N I O G L A S
POZICIJA
1. DIREKTOR SEKTORA TELEVIZIJA BHRT - BHT1
- jedan izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od šest (6) mjeseci
- mandat direktora Sektora Televizija BHRT - BHT1 traje pet (5) godina
2. DOPISNIK IZ INOSTRANSTVA U SEKTORU TELEVIZIJA BHRT - BHT1
- jedan izvršilac na neodređeno vrijeme
USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih čl. 10. Zakona o radu u institucijama BiH, (da kandidat ima
navršenih 18 godina života, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut
krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu
nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim
zakonima u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i
Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se
prijavio kod poslodavca), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene opštim
aktima BHRT-a:
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 19.02.2019-17:50.