Bosna i Hercegovina#1 03.11.2010-14:56
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,944


Subject: Matematičke funkcije u exelu

Funkcija

Opis
ABS    Vraća apsolutnu vrijednost broja        
ACOS    Vraća arkus-kosinus broja        
ACOSH    Vraća inverzni hiperbolički kosinus broja        
ASIN    Vraća arkus-sinus broja        
ASINH    Vraća inverzni hiperbolički sinus broja        
ATAN    Vraća arkus-tangens broja        
ATAN2    Vraća arkus-tangens iz x i koordinata        
ATANH    Vraća inverzni hiperbolički tangens broja        
CEILI    NG Zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika signifikantne vrijednosti        
COMBI    N Vraća broj kombinacija za dani broj objekata        
COS    Vraća kosinus broja        
COSH    Vraća hiperbolički kosinus broja        
DEGRE    ES Pretvara radijane u stupnjeve        
EVEN    Zaokružuje broj do najbližeg parnog cijelog broja        
EXP    Vraća e na potenciju zadanog broja        
FACT    Vraća faktorijel broja        
FACTD    OUBLE Vraća dvostruki faktorijel broja        
FLOOR    Zaokružuje broj naniže, prema nuli        
GCD    Vraća najveći zajednički djelitelj        
INT    Zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja    

    

Pozdrav
↑  ↓

#2 03.11.2010-14:58
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,944


Subject: Re: Matematičke funkcije u exelu

FunkcijaOpis
LCM    Vraća najmanji zajednički množitelj        
LN    Vraća prirodni logaritam broja        
LOG    Vraća logaritam broja po navedenoj bazi        
LOG10    Vraća logaritam po bazi 10 kompleksnog broja        
MDETE    RM Vraća determinantu matrice polja        
MINVE    RSE Vraća inverz matrice polja        
MMULT    Vraća umnožak matrica iz dva polja        
MOD    Vraća ostatak dijeljenja        
MROUN    D Vraća broj zaokružen na željeni množitelj        
MULTI    NOMIAL Vraća polinomni skup brojeva        
ODD    Zaokružuje broj do najbližeg neparnog cijelog broja        
PI    Vraća vrijednost broja pi        
POWER    Vraća rezultat broja na potenciju        
PRODU    CT Množi argumente        
QUOTI    ENT Vraća cjelobrojni dio dijeljenja        
RADIA    NS Pretvara stupnjeve u radijane        
RAND    Vraća slučajni broj između 0 i 1        
RANDB    ETWEEN Vraća nasumični broj između navedenih brojeva        
ROMAN    Pretvara arapske brojke u rimske, kao tekst        
ROUND    Zaokružuje broj na određeni broj znamenki        
ROUND    DOWN Zaokružuje broj prema nuli        
ROUND    UP Zaokružuje broj od nule        
SERIE    SSUM Vraća zbroj potencijskog niza na temelju formule    

    

Pozdrav
↑  ↓

#3 03.11.2010-15:00
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,944


Subject: Re: Matematičke funkcije u exelu

FunkcijaOpis
SIGN    Vraća predznak broja        
SIN    Vraća sinus danog kuta        
SINH    Vraća hiperbolički sinus broja        
SQRT    Vraća pozitivni drugi korijen        
SQRTP    I Vraća drugi korijen od (broj * pi)        
SUBTO    TAL Vraća podzbroj na popisu ili u bazi podataka        
SUM    Zbraja argumente        
SUMIF    Zbraja ćelije navedene po zadanom kriteriju        
SUMPR    ODUCT Vraća zbroj umnožaka odgovarajućih komponenti polja        
SUMSQ    Vraća zbroj kvadrata argumenata        
SUMX2    MY2 Vraća zbroj razlike kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja        
SUMX2    PY2 Vraća zbroj zbroja kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja        
SUMXM    Y2 Vraća zbroj kvadrata razlika odgovarajućih vrijednosti u dva polja        
TAN    Vraća tangens broja        
TANH    Vraća hiperbolički tangens broja        
TRUNC    Skraćuje broj na cijeli broj        


Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 22.08.2019-23:11.