Bosna i Hercegovina#1 09.11.2010-00:33
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: Exel trikovi
U celiju A1 Unesite =L1*M1

U celije A2-A11 Upisite brojeve od 1 do 10
U celije B1 do K1 Unesite 1 do 10

Selektujte celije A1-K11 i idite u data te odaberite opciju table.
U row input cell unesite L1
a column input cell unsite M1 i kliknite na OK.
Pozdrav
↑  ↓

#2 09.11.2010-00:55
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: Re: Exel trikovi
Upisite u celije A1 do A10 nasumice neke brojeve.
U celiju B1 Upisite Sledece:
=REPT("I";A1)
Koprajte ovo u sve celije B1-B10

Imate diagramski prikaz vrijednosti
Ukoliko vam se pojavi greska onda kucajte zarez umjesto tacka-zarez.
=REPT("I",A1)
Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 09.11.2010-01:46 od strane zxz. ↑  ↓

#3 09.11.2010-01:21
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: Re: Exel trikovi
Usidravanje celije:
Cesto puta imate u Nekoj celiji napisanu formulu napr.
=A1*B1
E sad opcijom vuci spusti kopirate formulu duzinom kolone i dobit cete:
=A1*B1;=A2*B2;=A3*B3
Problem nastaje kada zellite napr da vam ostane A1 celija a Celija B1 da se mijenja B1 b2 B3 itd.
Tada Napisite Ovako:
=$A$1*B1
Pozdrav
↑  ↓

#4 09.11.2010-01:49
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: Re: Exel trikovi
Premještanje i kopiranje ćelija

Jedna od neotkrivenih mogućnosti u Excelu je sposobnost premještanja i kopiranja ćelija povlačenjem granice ćelije. Ako želite premjestiti neku ćeliju na drugo mjesto, obilježite ćeliju, držite Shift tipku stisnutu i povucite granicu ćelije do odabranog mjesta gdje želite premjestiti ćeliju. Ako ne budete držali Shift, ćelija će zamijeniti drugu ćeliju, a ako držite Ctrl tipku dok prevlačite granicu ćelije, ćelija će se kopirati na odabrano mjesto. Ovo sve navedeno također vrijedi za stupac, redak ili više obilježenih ćelija.
Pozdrav
↑  ↓

#5 27.05.2012-16:18
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: Naredbe Trim i Proper
Ukoliko u nekoj koloni imate popis napr. nekih naziva te ako ta kolona ima cak i negdje praznih mjesta u nazivima a nije ni pisana sa pocetnim velikim slovom.
To mozete lagano popraviti sa ove dvije naradbe.
Primjer:
A------------------B
Sarajevo =Trim(Proper(A1))
mostar
mostar
zenica

Ako u koloni b upisemo gore navedenu formulu u koloni be ce mo dobiti nazive sa prvim velikim slovom i bez praznih mjesta ispred.
Pozdrav
↑  ↓

#6 27.05.2012-16:30
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Ocjena: Ocjena:100 Subject: Kako razdvojiti ime i prezime u dvije kolone
Ukoliko imamo u exelovoj koloni ispisano ime i prezime a zeljeli bi da to razdvojimo u dvije kolone onda to mozemo na sljedeci nacin:

ABC
1Karič Nedim =LEFT(A1;FIND(" ";A1)-1) =MID(A1;LEN(B1)+2;100)
2Jović Dragan =LEFT(A2;FIND(" ";A2)-1) =MID(A2;LEN(B2)+2;100)

Na ovaj nacin dobit cemo u koloni b prezima a u koloni c Ime.
Ukoloko imamo neke rijecvi koje su vece od 100 karaktera onda treba povecati u mid duzinu karaktera.
Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 2 puta. zadnja izmjena 27.05.2012-16:38 od strane zxz. ↑  ↓

#7 27.05.2012-23:45
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Ocjena: Ocjena:100 Subject: Sabiranje Kolona ili redova
Cesto puta imate potrebu sabrati neke kolone ili redove u exelu.
Dobro imate za to proceduru SUM medjutim ima tu jedan proble ako imate mnogo polja.
Naime ako u nekom polju unesete neki nenumericki znak a to se desi pa to polje bude vidjeno kao strin naredba sum ce ga jednostavno ignorisati a vi cete dobiti netacan zbir i necete biti nicim upozoreni.
Ova procedura radi upravo to.
Prilikom sabiranja polja upozorava vas ako neko polje nije numericko.
Trebate samo ovu proceduru staviti u neki modul i pozivati je umjesto procedure sum.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function Saberi(Polja As Range)
 2. Dim Skupina As Range
 3. Dim Polje As Object
 4. Dim Vrijednost
 5. Dim Zbir As Double
 6. Dim Celija As String
 7.  
 8. Set Skupina = Polja
 9. Saberi = 0
 10. For Each Polje In Skupina.Cells
 11.  
 12. Vrijednost = Polje
 13. If IsNumeric(Polje) Then
 14. Zbir = Zbir + Vrijednost
 15. Else
 16. Celija = Polje.Address
 17. MsgBox Celija & " Nije numericko"
 18. GoTo Kraj
 19. End If
 20. Next
 21. Saberi = Zbir
 22. Exit Function
 23. Kraj:
 24. Saberi = Celija
 25. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#8 02.06.2012-18:35
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: Kalendar u exelu
Ovu proceduru kopirajte u neki modul.

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function Kalendar()
 2. Dim WKS As Worksheet
 3. Dim StrMjesec As String
 4. Dim Mjesec As Integer
 5. Dim Adresa(1 To 2) As String
 6. Dim Polje As Range
 7. Dim Red(1 To 2) As Integer
 8. Dim Kolona(1 To 2) As Integer
 9. Dim K(1 To 2) As Integer
 10. Dim Celija As Range
 11. Dim Dan As Integer
 12. Dim Datum As Date
 13. Dim Ime As String
 14.  
 15. Set WKS = Worksheets.Add
 16. Ime = "Kalendar" & Mid(WKS.Name, 6)
 17. WKS.Name = Ime
 18. ActiveWindow.DisplayGridlines = False
 19. With Cells
 20. .ColumnWidth = 6#
 21. .Font.Size = 8
 22. End With
 23. K(2) = 1
 24.  
 25. For Mjesec = 1 To 12
 26. StrMjesec = Choose(Mjesec, "Januar", "Februar", "Mart", "April", "Maj", "Juni", "Juli", _
 27.               "August", "Septembar", "Oktobar", "Novembar", "Decembar")
 28.  
 29. K(1) = Mjesec Mod 3
 30. If K(1) = 0 Then K(1) = 3
 31. Kolona(2) = K(1) * 7
 32. Kolona(1) = Kolona(2) - 6
 33. Red(2) = K(2) * 8
 34. Red(1) = Red(2) - 7
 35. Set Polje = WKS.Cells(Red(1), Kolona(1))
 36. Adresa(1) = Polje.Address
 37. Set Polje = WKS.Cells(Red(1), Kolona(2))
 38. Adresa(2) = Polje.Address
 39. Set Polje = Range(Adresa(1), Adresa(2))
 40. Polje.Merge
 41. Polje.Value = StrMjesec
 42. Polje.HorizontalAlignment = xlCenter
 43. Polje.Interior.ColorIndex = 6
 44. Polje.Font.Bold = True
 45. Polje.BorderAround LineStyle:=xlContinuous
 46. Red(1) = Red(1) + 1
 47. Set Polje = WKS.Cells(Red(1), Kolona(1))
 48. Adresa(1) = Polje.Address
 49. Set Polje = WKS.Cells(Red(1), Kolona(2))
 50. Adresa(2) = Polje.Address
 51. Range(Adresa(1), Adresa(2)).BorderAround LineStyle:=xlContinuous
 52. Range(Adresa(1), Adresa(2)).Interior.ColorIndex = 1
 53. Range(Adresa(1), Adresa(2)).Font.ColorIndex = 2
 54. Dan = 0
 55.   For Each Celija In Range(Adresa(1), Adresa(2))
 56.   Dan = Dan + 1
 57.   Datum = DateSerial(Year(Date), Mjesec, Dan)
 58.   With Celija
 59.   .Value = Datum
 60.   .NumberFormat = "ddd"
 61.   End With
 62.   Next Celija
 63. Red(1) = Red(1) + 1
 64. Set Polje = WKS.Cells(Red(1), Kolona(1))
 65. Adresa(1) = Polje.Address
 66. Set Polje = WKS.Cells(Red(2), Kolona(2))
 67. Adresa(2) = Polje.Address
 68. Dan = 0
 69.  Range(Adresa(1), Adresa(2)).BorderAround LineStyle:=xlContinuous
 70.  Range(Adresa(1), Adresa(2)).Interior.ColorIndex = 15
 71.     For Each Celija In Range(Adresa(1), Adresa(2))
 72.     Dan = Dan + 1
 73.     Datum = DateSerial(Year(Date), Mjesec, Dan)
 74.        If Month(Datum) = Mjesec Then
 75.               With Celija
 76.               .Value = Datum
 77.               .NumberFormat = "dd"
 78.               If Datum = Date Then
 79.               Celija.BorderAround LineStyle:=xlContinuous
 80.               'Celija.Interior.ColorIndex = 9
 81.              Celija.Select
 82.               End If
 83.               End With
 84.        End If
 85.     Next Celija
 86. If K(1) = 3 Then
 87. K(2) = K(2) + 1
 88. End If
 89. Next Mjesec
 90.    
 91. End Function

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 02.06.2012-18:52 od strane zxz. ↑  ↓

#9 24.04.2013-21:40
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: Proeorjentacija redova u kolone
Obiljetite opseg podataka koji želite da preorijentišete i pritisnite copy. otvorite novi Sheet. Komandom Edit / Paste nalijepite iskopirani blok u prvi prazan list.
Idite na edit-->Paste special te odaberite opciju Transpose.
Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 05.08.2018-09:20 od strane zxz. ↑  ↓

#10 28.09.2013-17:37
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: Croshair
Ukoliko koristite ovu proceduru ona ce vam pomoci da vidite red i kolonu u odnosu na poziciju na aktivnu celiju.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Const HLColor As Long = 13434879
 2.  
 3.  Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
 4.  Dim r As Range, rcol As Range, rrow As Range
 5.  Set r = Me.Range("A1:Z500")
 6.  If Intersect(Target, r) Is Nothing Then Exit Sub
 7.  Set rcol = Intersect(r, Target.EntireColumn)
 8.  Set rrow = Intersect(r, Target.EntireRow)
 9.  With Target
 10.  If .Count > 1 Then Exit Sub
 11.  r.FormatConditions.Delete
 12.  With rrow
 13.  .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="TRUE"
 14.  .FormatConditions(1).Interior.Color = HLColor
 15.  End With
 16.  With rcol
 17.  .FormatConditions.Delete
 18.  .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="TRUE"
 19.  .FormatConditions(1).Interior.Color = HLColor
 20.  End With
 21.  .FormatConditions.Delete
 22.  End With
 23.  End Sub

Pozdrav
↑  ↓

#11 29.10.2013-17:56
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: exel Bug
Upisite u neku kolonu u exelu prva tri broja:
-1,22
1,11
0,11
1,249E-16

Cetvrti red je sm prva tri reda i kako vidite nije tacan.
Trebao bi da bude nula.
Kopirajte sad ova tri broja u neku drugu kolonu te promijenite redosled upisa i dobit cete tavcan rezultat.
-1,22
0,11
1,11
0
Pozdrav
↑  ↓

#12 29.10.2013-23:11
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: Auto_open
Podignite exel.
Idite na meni:
Tools-->Macro-->Visual Basic editor
Kada se otvori VB idite na meni:
Insert pa odaberite Module.
Kada se otvori editor modula kopirajte ovaj kod u njega.
Sub Auto_Open()
MsgBox "evo me"
End Sub
Zatvorite sve i zapisite pod nekim imenom.
Podignite sada ponovo taj exelov dokument.
Pozdrav
↑  ↓

#13 23.01.2014-08:28
funky girl Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 04.02.2009-14:02
Komentari: 2,216


Subject: Re: Exel trikovi
Citat od zxz:
Ukoliko imamo u exelovoj koloni ispisano ime i prezime a zeljeli bi da to razdvojimo u dvije kolone onda to mozemo na sljedeci nacin:

ABC
1Karič Nedim =LEFT(A1;FIND(" ";A1)-1) =MID(A1;LEN(B1)+2;100)
2Jović Dragan =LEFT(A2;FIND(" ";A2)-1) =MID(A2;LEN(B2)+2;100)

Na ovaj nacin dobit cemo u koloni b prezima a u koloni c Ime.
Ukoloko imamo neke rijecvi koje su vece od 100 karaktera onda treba povecati u mid duzinu karaktera.

Suprotna situacija kada imate ime i prezime u dvije odvojene kolone a trebate ih sastaviti da ime i prezime budu u jednoj koloni zajedno:

ABC
1Karič Nedim =A1& " "& B1
2Jović Dragan =A2& " "& B2

Na ovaj način možete sastaviti i više ćelija, dovoljno je da u formuli odmah poslije imena ćelije stoji znak &

Kako bi napravili razmak između teksta prve i druge ćelije ili neki drugi znak, crticu, slovo i slično stavite ga u znake navoda i poslije njega znak & npr.

za razmak " "&
za crticu " - "&
za kosu crtu " / "&
↑  ↓

#14 30.08.2016-22:31
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: Ctrl + D
CTRL + D kopira ćeliju iznad celije u folusu.
Pozdrav
↑  ↓

#15 30.08.2016-22:54
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: Zapisivanje dokumenta bez formula
Ukoliko zelite da posaljete svoj dokument nekome ali bez formula u celijama nego samo rezultate onda je ova procedura krojena za vas.
Ne zaboravite samo prije pokretanja da zapisete vas izvorni dokument.
Ovu proceduru kopirajte u neki exelov modul i pokrenite.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function ZapisiBezFormula()
 2.  Dim Sit As Worksheet
 3.  
 4.  On Error Resume Next
 5.     For Each Sit In Worksheets
 6.     With Sit.UsedRange
 7.     .Copy
 8.     .PasteSpecial xlPasteValues
 9.     End With
 10.     Next Sit
 11.  Application.CutCopyMode = False
 12.  Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
 13. End Function

Za nejasnoce otvorite novu temu u ovom forumu i pitajte.
Ko pita taj ne skita.
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (2): 1, 2


All times are GMT +01:00. Current time: 26.03.2019-14:05.