Bosna i Hercegovina


switch Lista naslova:

#1 09.07.2014-21:59
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 8,822


Subject: Rad sa datotekama*
U ovoj temi ce biti demonstrirani fprimjeri rada sa datotekama.
Kreiranje, otvaranje manipulacija podacima u datotekama.
Pozdrav
↑  ↓

#2 09.07.2014-22:02
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 8,822


Subject: Putanja smijestanja
Ovu proceduru morate svakko imati da bi mogli isprobati tekuce procedure koje ce biti postavljene poslije ove.
Ova procedura pronalazi putanju vase mdb a na toj putanji ce biti smjestenio i fajlovi nad kojim se vrsi manipulacija u slijedecim procedurama.
Putanja do baze:
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function Db_Putanja() As String
 2. '__________________________________________________
 3. 'Ova funkcija pronalazi putanju do postojee mdb
 4. 'Autor funkcije ZXZ
 5. '__________________________________________________
 6.    Dim Db As Database, Putanja As String
 7.    
 8.     On Error Resume Next
 9.     Set Db = DBEngine(0)(0)
 10.     Putanja = Db.Name
 11.     Do Until Right$(Putanja, 1) = "\"
 12.         Putanja = Left$(Putanja, Len(Putanja) - 1)
 13.     Loop
 14.     Db_Putanja = Putanja
 15. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#3 09.07.2014-22:04
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 8,822


Subject: Kreiranje novog txt fajla
Ova procedura krira fajl pod imenom MojFajl.txt na putanji mdb u kjoj se nalazi ovaj kod.

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Public Function KreirajFile() As Variant
 2. '*******************************************************
 3. 'Ime:      KreirajFile   (Function)
 4. 'Sadrzaj: Kreira file MojFajl.txt na putanji baze
 5. 'Autor: zxz
 6. 'Datum: 09.07.2014, 10:44:07
 7. 'Adresa: Tuzla BiH
 8. 'EMail: zxz@icentar.ba
 9. 'www: icentar.ba
 10. 'Ulazni parametri:Nema
 11. 'Izlazni parametri:Nema
 12. '******************************************************
 13. Dim F As Integer, I As Integer
 14. Dim PutZapisa As String, Tmp As String
 15.  
 16. On Error GoTo Greska
 17. PutZapisa = Db_Putanja
 18. F = FreeFile
 19. Open PutZapisa & "\MojFajl.txt" For Output Shared As F
 20.  
 21. For I = 1 To 10
 22. Tmp = I & I & I * I
 23. Print #F, Tmp
 24. Next I
 25. Close F
 26. Izlaz:
 27. Exit Function
 28. Greska:
 29. Dim strErrString As String
 30. strErrString = "Error Information..." & vbCrLf
 31. strErrString = strErrString & "Error#: " & Err.Number
 32. strErrString = strErrString & "Description: " & Err.Description
 33. MsgBox strErrString, vbCritical + vbOKOnly, "Function: KreirajFile"
 34. Resume Izlaz
 35. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#4 10.07.2014-21:43
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 8,822


Subject: Citanje podataka iz fajla
Ova procedura cita podatke iz fajla na zadatoj putanji.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Public Function OtvoriFile() As Variant
 2. '*******************************************************
 3. 'Ime:      OtvoriFile   (Function)
 4. 'Sadrzaj:Otbaranje fajla na putanji mdb
 5. 'Autor: zxz
 6. 'Datum: 10.07.2014, 10:33:56
 7. 'Adresa: Tuzla BiH
 8. 'EMail: zxz@icentar.ba
 9. 'www: icentar.ba
 10. 'Ulazni parametri:
 11. 'Izlazni parametri:
 12. '******************************************************
 13. Dim F As Integer
 14. Dim tmp As String, PutZapisa As String
 15.  
 16. On Error GoTo Greska
 17. F = FreeFile
 18. PutZapisa = Db_Putanja
 19. Open PutZapisa & "MojFajl.txt" For Input As #F
 20. While Not EOF(F)
 21. Line Input #F, tmp
 22. MsgBox tmp
 23. Wend
 24. Close #F
 25. Izlaz:
 26. Exit Function
 27. Greska:
 28. Dim strErrString As String
 29. strErrString = "Error Information..." & vbCrLf
 30. strErrString = strErrString & "Error#: " & Err.Number
 31. strErrString = strErrString & "Description: " & Err.Description
 32. MsgBox strErrString, vbCritical + vbOKOnly, "Function: OtvoriFile"
 33. Resume Izlaz
 34. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#5 15.07.2014-12:18
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 8,822


Subject: Dodavanje teksta u Fajl
Ovo je primjer dodavanja teksta u vec postojeci fajl koji sadrzi odredjene zapise.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function DodajUFaile()
 2. Dim F As Integer
 3. Dim tmp As String, PutZapisa As String
 4.  
 5.     F = FreeFile
 6.     PutZapisa = Db_Putanja
 7.    
 8.     Open PutZapisa & "MojFajl.txt" For Append As F
 9.     tmp = "Ovo je dodano"
 10.     Print #F, tmp
 11.     Close #F
 12.     MsgBox "Ok"
 13. End Function

Evo jos jedna samo malo drugacija.

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function UpisUTxt(ImeFajla As String, Tekst As String)
 2. On Error GoTo Err_Handler
 3.     Dim FileNumber As Integer
 4.  
 5.     FileNumber = FreeFile
 6.     Open ImeFajla For Output As #FileNumber
 7.     Print #FileNumber, Tekst
 8.     Close #FileNumber
 9.  
 10. Exit_Err_Handler:
 11.     Exit Function
 12.  
 13. Err_Handler:
 14.     MsgBox "The following error has occured" & vbCrLf & vbCrLf & _
 15.            "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
 16.            "Error Source: UpisUTxt" & vbCrLf & _
 17.            "Error Description: " & Err.Description, vbCritical, "An Error has Occured!"
 18.     GoTo Exit_Err_Handler
 19. End Function

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 20.01.2015-10:38 od strane zxz. ↑  ↓

#6 17.07.2014-13:18
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 8,822


Subject: Velicina fajla
Ova procedura vraca velicinu fajla.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function VelicinaFilea()
 2. Dim F As Integer
 3. Dim PutZapisa As String
 4.  
 5.     F = FreeFile
 6.     PutZapisa = Db_Putanja
 7. Open PutZapisa & "MojFajl.txt" For Input As #F
 8. VelicinaFilea = LOF(F)
 9. Close #1
 10. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#7 18.07.2014-10:04
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 8,822


Subject: Reset naredba
Sa naredbom reset mozemo zatvoriti sve otvorene datoteke odjednom za razliku od naredbe Close koja zatvara samo odredjeni fajl (datoteku)
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function NaredbaReset()
 2. Dim F1 As Integer, F2 As Integer
 3. Dim PutZapisa As String
 4.  
 5.  F1 = 1
 6.  F2 = 2
 7.  PutZapisa = Db_Putanja
 8. Open PutZapisa & "MojFajl.txt" For Input As #F1
 9. Open PutZapisa & "NekiDrugifajl.txt" For Output As #F2
 10. Reset
 11. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#8 19.07.2014-09:44
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 8,822


Subject: SPC Naredba
Koristi se uz naredbe Print # i Print za pozicioniranje izlaza.
Sintaksa:
Spc(N), gdje je N Broj praznih mjesta izmedju izraza.
Primjer:
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function SpcNaredba()
 2. Dim F As Integer
 3. Dim tmp(2) As String, PutZapisa As String
 4.  
 5.     F = FreeFile
 6.     PutZapisa = Db_Putanja
 7.    
 8.     Open PutZapisa & "MojFajl.txt" For Append As F
 9.     tmp(0) = "Prvi dodatak"
 10.     tmp(1) = "Drugi dodatak"
 11.     tmp(2) = "TreciDodatak"
 12.     Print #F, tmp(0); Spc(10); tmp(1); Spc(10); tmp(2)
 13.     Close #F
 14.     MsgBox "Ok"
 15. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#9 20.07.2014-12:36
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 8,822


Subject: Tab naredba
Tab() nareba isto se koristi uz naredbe Print # i Print za pozicioniranje izlaza.
Sintaksa:
Tab(N), gdje je N Broj praznih mjesta izmedju izraza.

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function TabNaredba()
 2. Dim F As Integer
 3. PutZapisa As String
 4.  
 5.     F = FreeFile
 6.     PutZapisa = Db_Putanja
 7.     Open PutZapisa & "MjFajlTab.txt" For Output As #F
 8. Print #F, "Prva kolona"; Spc(10); "Druga kolona"; Spc(10); "Treca kolona"; Spc(10); "Cetvrta kolona"
 9. Print #F, "Prva kolona"; Tab(44); "Treca kolona"
 10. Close #F
 11. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#10 21.07.2014-09:24
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 8,822


Subject: Width Naredba
Width Naredba odredjuje sirinu zapisa.
Sintaksa:
Width #broj_fajla, sirina
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function WidthNaredba()
 2. Dim F As Integer
 3. Dim PutZapisa As String
 4. Dim I As Integer
 5.  
 6.     F = FreeFile
 7.     PutZapisa = Db_Putanja
 8.     Open PutZapisa & "MjFajlWidth.txt" For Output As #F
 9.     Width #1, 10
 10. For I = 1 To 40
 11.      Print #F, Chr(48 + I);
 12. Next I
 13. Close #F
 14. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#11 22.07.2014-17:13
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 8,822


Subject: Put Naredba
Unosi podatke iz promenljive u fajl .
Sintaksa:
Put [#]broj_fajla, [slog], promenljiva

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function PutNaredba()
 2. Dim F As Integer
 3. Dim PutZapisa As String
 4. Dim MojPodatak As Podatak, Broj
 5.  
 6. F = FreeFile
 7. PutZapisa = Db_Putanja
 8. Open PutZapisa & "MojFajl.txt" For Random As #F Len = Len(MojPodatak)
 9. For Broj = 3 To 10
 10.    MojPodatak.ID = Broj
 11.    MojPodatak.Naziv = "Podatak" & Broj
 12.    Put #F, Broj, MojPodatak
 13. Next Broj
 14. Close #1
 15. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#12 23.07.2014-16:56
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 8,822


Subject: Seek naredba
Naredba Seek odredjuje poziciju sledece operacije:
sintaksa:
Seek [#]broj_fajla, pozicija

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function SeekNaredba()
 2. Dim F As Integer
 3. Dim PutZapisa As String
 4. Dim tmp As String
 5.  
 6. F = FreeFile
 7. PutZapisa = Db_Putanja
 8. Open PutZapisa & "MojFajl.txt" For Input As #F
 9. Seek #F, 25
 10. Line Input #F, tmp
 11. MsgBox tmp
 12. Close #F
 13. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#13 20.01.2015-10:49
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 8,822


Subject: Koliko ima fajlova u nekom dir
Ova procedura vraca broj fajlova (Datoteka) u navedenom direktoriju.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function BrojFajlova(DirPutanja As String) As Long
 2. On Error GoTo Error_Handler
 3.     Dim fso As Object
 4.     Dim flr As Object
 5.  
 6.     Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 7.     Set flr = fso.GetFolder(DirPutanja)
 8.  
 9.     BrojFajlova = flr.Files.Count
 10.  
 11. Error_Handler_Exit:
 12.     On Error Resume Next
 13.     Set flr = Nothing
 14.     Set fso = Nothing
 15.     Exit Function
 16.  
 17. Error_Handler:
 18.     MsgBox "The following error has occured." & vbCrLf & vbCrLf & _
 19.             "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
 20.             "Error Source: BrojFajlova" & vbCrLf & _
 21.             "Error Description: " & Err.Description, _
 22.             vbCritical, "An Error has Occured!"
 23.     Resume Error_Handler_Exit
 24. End Function

Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1

Srodne teme


All times are GMT +01:00. Current time: 20.01.2017-19:07.