Bosna i Hercegovina#1 28.06.2016-23:09
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,740


Subject: Prestanak vazenja radnih knjizica u FBIH
Radne knjižice prestaju važiti zaključno s 30.6.2016. godine, te su poslodavci dužni radniku vratiti radnu knjižicu, najkasnije u roku od dva mjeseca od prestanka njihovog važenja, odnosno najdalje do 31.8.2016. godine, saopćeno je iz Vlade Federacije BiH.

Radne knjižice koje su prestale važiti u skladu s navedenom odredbom Zakona o radu i dalje zadržavaju svojstvo javne isprave. Prije vraćanja radne knjižice radniku, ovlaštena osoba poslodavca dužna je precrtati sve nepopunjene rubrike, uz pečat i potpis ovlaštene osobe.

Nepopunjene rubrike ne trebaju precrtavati svaku posebno, već se može precrtati cijela stranica jednom kosom linijom, a potpis i pečat se stavljaju samo u rubriku "bilješke", u kojoj se evidentira da su sve nepopunjene rubrike precrtane.
Poslodavac prije povrata radnu knjižicu ne zaključuje s 30.6.2016. godine, budući da radni odnos radnika s ovim danom ne prestaje.

U tom slučaju poslodavac u radnoj knjižici neće upisivati trajanje zaposlenja, već je navedene rubrike potrebno precrtati. U slučaju da radniku prije vraćanja radne knjižice prestane radni odnos, poslodavac u radnu knjižicu upisuje datum prestanka rada, a ostalim radnicima koji nastavljaju radni odnos samo će precrtati prazne rubrike i upisati napomenu u rubrici "bilješke".

U rubrici predviđenoj za upisivanje bilješki u radne knjižice, poslodavac se treba pozvati na zakonsku odredbu na osnovu koje će se precrtati nepopunjene rubrike u radnoj knjižici, na način da se upiše tekst: "nepopunjene rubrike precrtane na osnovu člana 176. Zakona o radu", te se upisuje datum, potpis i pečat ovlaštene osobe poslodavca. Upis u "bilješku" se može izvršiti i naljepnicom ili žigom s tekstom: "nepopunjene rubrike precrtane na osnovu člana 176. Zakona o radu".

Ovlaštena osoba poslodavca je osoba koja je od poslodavca ovlaštena odlučivati i zastupati ga u ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa. Poslodavac koji ima dislocirane organizacijske cjeline i velik broj radnih knjižica, može ovlastiti više različitih osoba da radnicima u propisanom postupku vrate radne knjižice.
Obavezu vraćanja radne knjižice imaju i poslodavci koji su primili osobu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, prema odredbi člana 34. Zakona o radu.

Radna knjižica koju je poslodavac vratio radniku na način propisan članom 176. Zakona o radu je javna isprava koja će se i nadalje koristiti u svrhu dokazivanja podataka koji se u njoj nalaze.

Podatke relevantne za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i nekih drugih prava, od 1.7.2016. godine, radnici će moći pribaviti od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa članom 15. Zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obaveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ("Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/11), kao i od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članovima 18. i 19. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH”, br. 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16).

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je, u skladu s članom 15. Zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, dužan u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva osiguraniku izdati uvjerenje o podacima registriranim u matičnu evidenciju Federalnog zavoda, koje ima karakter javne isprave.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s članovima 18. i 19. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, izdaje uvjerenje iz Jedinstvenog sistema s traženim podacima svakom subjektu upisa na njegov lični zahtjev. Uvjerenje se izdaje o podacima o kojima Porezna uprava vodi evidenciju u Jedinstvenom sistemu od 1.1.2011. godine.

Radnik može koristiti vraćenu radnu knjižicu i nakon 1.7.2016. godine u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranja u slučaju nezaposlenosti, navodi se u saopćenju.
Pozdrav
↑  ↓

#2 04.07.2016-10:57
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,233


Subject: Re: Prestanak vazenja radnih knjizica u FBIH
Člankom 299. Zakona o radu (NN, broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13. – dalje ZR) propisano je da s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 291. ZR-a koji normativno uređuju radnu knjižicu i postupanje poslodavca s radnom knjižicom. Stoga je s danom 1. srpnja 2013. godine radna knjižica prestala važiti kao javna isprava. Podaci, koji su se upisivali u radnu knjižicu, vodit će se u elektroničkom obliku, sukladno Pravilniku o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (NN, broj 79/13).

vezano uz taj dogadaj, toga dana kada su nas obavijestili da uzmemo svoje radne knjizice medu radnicima je zavladala panika koju su pojedinci svojim izmisljenim pricama dodatno pojacavali.
-evo sad smo dobili knjizice, mogu nam dati otkaz kad god hoce.
-evo ti evropa, sada mogu sa tobom sta god zele
-odjebali smo karijeru
-zalosna ti majka kad sad odes na burzu sa 50 godina, tko ce te htjeti, a vec ima na stotine njih koji kopaju po kantama
-najbolje se ubiti
-jebhat cu im m.. ako meni daju otkaz, pa moj otac je izgradio ovu tvornicu
-krv sam pisao a sad ovako

eto to je samo dio komentara ljudi koji ne zele prihvatiti digitalni oblik dokumentacije i informacija. U RH postoji egradjani na kojima mozete dobiti svu dokumentaciju u pdf formatu ali ju u mojoj firmi jako malo koriste ljudi. Centralni sustav narucivanja kod doktora ide preko egradjani i tamo mozete vidjeti kad ste naruceni i u kojoj bolnici a takode te i podsjeti na taj dogadaj u par navrata.
Život je moja domovina.
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 19.09.2018-21:29.