BiH#1 21.11.2016-08:39
MOZEBITIPONOVO Offline
Clan
Registrovan/a od: 22.03.2012-09:17
Komentari: 139


Subject: Snimi nevezanu pod formu
Imam proceduru za snimanje polja u tabelu sa nevezane forme. To sam našaao na netu i radi posao. E sada kada imam nevezanu pod formu kako da izmenim kod da bih usnimio sve slogove pod forme u tabelu.

Private Sub Command1777_Click()
Dim db As DAO.Database
Dim Rs As DAO.Recordset
Dim strSQL As String
On Error GoTo ERROR_CODE:
Set db = CurrentDb
strSQL = "SELECT [tblNEZAKONITOST].* FROM [tblNEZAKONITOST]"
Set Rs = db.OpenRecordset(strSQL)
With Rs
Rs.AddNew
Rs!Broj_Predmeta_Pregleda = Me!Broj_Predmeta_Pregleda
Rs!Sifra_Nezakonitost = Me!Sifra_Nezakonitost
Rs!Rok = Me!Rok
Rs!Vrsta_Pregleda = Me!Vrsta_Pregleda
Rs.Update
End With
MsgBox "PODATAK JE SNIMLJEN U TABELU", vbInformation
Call ISPRAZNI
Exit_Here:
On Error Resume Next
Rs.Close
Exit Sub
ERROR_CODE:
Select Case Err.Number
Case Else
Resume Exit_Here:
End Select
End Sub
↑  ↓

#2 21.11.2016-09:19
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,953


Subject: Re: Snimi nevezanu pod formu
Mozda ti imas subformu ali i ova procedura se nalazi u njoj pa je to isto kao da je forma bar sto se tice koda.
Citat:
strSQL = "SELECT [tblNEZAKONITOST].* FROM [tblNEZAKONITOST]"
Ovo moze i ovako;
strSQL = "SELECT * FROM [tblNEZAKONITOST]"
e sad ja neznam koliko tio polja imas u tabeli ali ovaj kod upisuje u nekoliko polja.
With Rs ' OVO TI NETREBA
Rs.AddNew
Rs!Broj_Predmeta_Pregleda = Me!Broj_Predmeta_Pregleda' OVO JE JEDNO POLJKE
Rs!Sifra_Nezakonitost = Me!Sifra_Nezakonitost' OVO JE DRUGO
Rs!Rok = Me!Rok' TRECE
Rs!Vrsta_Pregleda = Me!Vrsta_Pregleda' CETVRTO
Rs.Update
End With' NI OVO NETREBA

Ako nije ovako onda zakaci tabelu.
Pozdrav
↑  ↓

#3 21.11.2016-13:52
MOZEBITIPONOVO Offline
Clan
Registrovan/a od: 22.03.2012-09:17
Komentari: 139


Subject: Re: Snimi nevezanu pod formu
Evo izvuceno iz baze. Sada mi pada napamet da bih na neki dogadjaj na unosu inspektora na pod formi mogao referencirati povezana polja sa forme. Ako nije komplikovano da li se može dodati u kod i gde procedura a upis u pod formu. U svakom slučaju bio bih zahvalan sa nekim pravim primerom. Pozdrav!

Prilozi:
Informacije o fajlu: zip  Db_1.zip
Preuzimanja: 138
Veličina: 53.08 KB

↑  ↓

#4 21.11.2016-22:33
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,953


Subject: Re: Snimi nevezanu pod formu
Citat:
Sada mi pada napamet da bih na neki dogadjaj na unosu inspektora na pod formi mogao referencirati povezana polja sa forme.
nisam te ovo bas razumio sta zelis
Pozdrav
↑  ↓

#5 22.11.2016-10:26
MOZEBITIPONOVO Offline
Clan
Registrovan/a od: 22.03.2012-09:17
Komentari: 139


Subject: Re: Snimi nevezanu pod formu
Da ne komplikujem. Kada po unosu podataka snimim podatke sa glavne forme hteo bih da mi snimi i podatke sa podforme. Obe su nevezane. Ja sam jutros nešto probao ali nije mi išlo. Vidim i jedan problem koji juče nisam primetio a to je da mi u podformi daje da unesem samo jedan podatak.
↑  ↓

#6 22.11.2016-10:57
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,953


Subject: Re: Snimi nevezanu pod formu
Ok Sad je jkasno.
Nisam sad u prilici ali veceras vjerovatno cu imati vremena ako do tad neko ne uradi.
Pozdrav
↑  ↓

#7 23.11.2016-19:39
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,953


Subject: Re: Snimi nevezanu pod formu
Poceo sam ali nisam uspio.
Napisimi ime polja na formi i ime polja u tabeli gdje se upisuje.
nemogu da dokucim sta je sta.
Koliko vidim radi se samo o jednoj tabeli a tebi samo nevaljaju.
Pozdrav
↑  ↓

#8 23.11.2016-21:20
dex Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 23.02.2012-19:59
Komentari: 611


Subject: Re: Snimi nevezanu pod formu
Kako sam razumeo imas tabelu pregledi gde se vode podaci o pregledu i tabelu inspektori gde se vode podaci o inspektorima. tabela TblInspektori_Na_Preglrdu predstavlja tabelu raskrsnicu (veza vise prema vise) izmedju te dve tabele. U formi na podformi treba da uneses koji su inspektori bili na datom pregledu (jedan pregled - vise inspektora) Ubaciti uopste takvu podformu sa nevezanim (unbound) podacima prilicno je tesko, ako ne i nemoguce.
↑  ↓

#9 23.11.2016-21:39
MOZEBITIPONOVO Offline
Clan
Registrovan/a od: 22.03.2012-09:17
Komentari: 139


Subject: Re: Snimi nevezanu pod formu
Ovo su polja na formi frmPREGLED_1

Sifra_Pravnog_Lica
Broj
Sifra_Lokacije
Vrsta_Pravnog_Lica
Broj_Predmeta_Pregleda
Vrsta_Pregleda
Planirani_Redovni_Datum_Pregleda_Od
Planirani_Redovni_Datum_Pregleda_Do
Nalog_Ima_Nema
Razlog_Nemanja_Naloga
Obavestenje_Ima_Nema
Razlog_Nemanja_Obavestenja
Pokretanje_Inspekcijskog_Nadzora
Nacelnik

Sa forme frmPreGLeD_1 podaci se snimaju u polja identičnih naziva u tabeli tblPREGLED.
Subforma na formi frmPREGLED_1 je frmINSPEKTORI_NA_PREGLEDU sa poljima

Broj
Broj_Predmeta_Pregleda
Vrsta_Pregleda
JMBG_Inspektor
JMBG_Inspektor_Zamenjen

Polja sa subforme frmINSPEKTORI_NA_PREGLEDU snimaju se u polja sa identićnim nazivima u tabelu
tblINSPEKTORI_NA_PREGLEDU
↑  ↓

#10 23.11.2016-22:46
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,953


Subject: Re: Snimi nevezanu pod formu
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Private Sub Command1777_Click()
 2. Dim AA As String
 3. Dim db As DAO.Database
 4. Dim Rs As DAO.Recordset
 5. Dim strSQL As String
 6.  
 7. 'On Error GoTo ERROR_CODE:
 8. AA = Generisi_Broj_Pregled
 9. Me.Broj = AA
 10. Refresh
 11.  
 12. Set db = CurrentDb
 13. strSQL = "SELECT [tblPREGLED].* FROM [tblPREGLED]"
 14. Set Rs = db.OpenRecordset(strSQL)
 15.  
 16. Rs.AddNew
 17.     Rs!Broj_Predmeta_Pregleda = Me!Broj_Predmeta_Pregleda
 18.     Rs!Sifra_Pravnog_Lica = Me!Sifra_Pravnog_Lica
 19.     Rs!Sifra_Lokacije = Me!Sifra_Lokacije
 20.     Rs!Broj = Me!Broj
 21.     Rs!Vrsta_Pravnog_Lica = Me!Vrsta_Pravnog_Lica
 22.     Rs!Planirani_Redovni_Datum_Pregleda_Od = Me!Planirani_Redovni_Datum_Pregleda_Od
 23.     Rs!Planirani_Redovni_Datum_Pregleda_Do = Me!Planirani_Redovni_Datum_Pregleda_Do
 24.     Rs!Vrsta_Pregleda = Me!Vrsta_Pregleda
 25.     Rs!Nalog_Ima_Nema = Me!Nalog_Ima_Nema
 26.     Rs!Razlog_Nemanja_Naloga = Me!Razlog_Nemanja_Naloga
 27.     Rs!Obavestenje_Ima_Nema = Me!Obavestenje_Ima_Nema
 28.     Rs!Razlog_Nemanja_Obavestenja = Me!Razlog_Nemanja_Obavestenja
 29.     Rs!Nacelnik = Me!Nacelnik
 30.     Rs!Pokretanje_Inspekcijskog_Nadzora = Me!Pokretanje_Inspekcijskog_Nadzora
 31.     Rs!Pravi_Datum_I_Vreme = Format(Now, "DD-MM-YY hh:nn")
 32.     Rs.Update
 33.     Rs.Close
 34. strSQL = "SELECT * FROM [tblINSPEKTORI_NA_PREGLEDU]"
 35. Set Rs = db.OpenRecordset(strSQL)
 36. Rs.AddNew
 37. Rs!Broj_Predmeta_Pregleda = Me!Broj_Predmeta_Pregleda
 38. Rs!Vrsta_Pregleda = Me!Vrsta_Pregleda
 39. Rs!Broj = Me!Broj
 40. Rs!JMBG_Inspektor = Forms![frmPREGLED_1]![frmINSPEKTORI].Form![JMBG_Inspektor]
 41. Rs.Update
 42. Rs.Close
 43. MsgBox "PODATAK JE SNIMLJEN U TABELU", vbInformation
 44. Call ISPRAZNI
 45. Exit_Here:
 46. On Error Resume Next
 47. Rs.Close
 48. DoCmd.Close acForm, "frmPREGLED_1"
 49.  
 50. Exit Sub
 51. ERROR_CODE:
 52. Sqlstr = Err.Number
 53. Select Case Err.Number
 54.     Case 3075
 55.     MsgBox "nije generisan broj pregleda"
 56.     Case Else
 57.     MsgBox "greska Br: " & Err.Number
 58.         Resume Exit_Here:
 59. End Select
 60.  
 61. End Sub

Pozdrav
↑  ↓

#11 24.11.2016-17:30
MOZEBITIPONOVO Offline
Clan
Registrovan/a od: 22.03.2012-09:17
Komentari: 139


Subject: Re: Snimi nevezanu pod formu
Sve savršeno radi. Ali tek kada sam probao shvatio sam da na strani više u pregledu može biti više od jednog inspektora na pregledu i tu sam shvatio u čemu je problem. Ako forma frmlINSPEKTORI nije vezana može se uneti samo jedan slog. Pa sam uradio sledeće. Napravio sam vezanu formu i u kodu na dogadjaj na polju Vrsta_Pregleda izračunao vrednost polja Broj. Time sam sve rešio. Forma frmInspektori_Na_Pregledu je vezana. To je na kraju odstupilo od loše početne zamisli. Hvala na trudu u svakom slučaju nešto sam naučio.
↑  ↓

#12 24.11.2016-18:54
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,953


Subject: Re: Snimi nevezanu pod formu
Nemoras.
Pa kako je u drugim programskim jezicima.
Jednostavno trebas razdijeliti kod i napraviti jos jedan taster za upis inspektora na kome ce biti onaj drugi dio koda rs inspektori.
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 22.09.2019-02:42.