Bosna i Hercegovina


switch Lista naslova:

#1 02.02.2011-20:16
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,906


Subject: Gotove excel funkcije*
Datumske funkcije

FunkcijaOpis
DATEDaje redni broj određenog datuma     
DATEVALUEPrevodi datum u obliku teksta u redni broj     
DAYPrevodi redni broj u dan mjeseca         
DAYS360    Izračunava broj dana između dva datuma u godini koja ima 360 dana     
EDATE     Daje redni broj datuma koji predstavlja zadat broj mjeseci prije ili poslije početnog datuma     
EOMONTHDaje redni broj posljednjeg dana u mjesecu prije ili poslije zadatog broja mjeseci     
HOUR    Prevodi redni broj u sat     
MINUTEPrevodi redni broj u minut    
MONTH Prevodi redni broj u mjesec    
NETWORKDAYS    Daje ukupan broj radnih dana između dva datuma     
NOW     Daje redni broj tekućeg datuma i vremena     
SECOND Prevodi redni broj u sekundu     
TIME    Daje redni broj određenog vremena     
TIMEVALUEPrevodi vrijeme u tekstualnom obliku u redni broj    
TODAY    Daje redni broj danasnjeg datuma     
WEEKDAYPrevodi redni broj u dan u nedjelji     
WEEKNUMDaje broj nedjelje u godini     
WORKDAYDaje redni broj datuma prije ili poslije zadatog broja radnih dana    
YEAR    Prevodi redni broj u godinu     
YEARFRACDaje razlomak godine koji predstavlja broj cijelih dana između početnog datuma i krajnjeg datuma vrh

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 3 puta. zadnja izmjena 15.03.2017-01:00 od strane zxz. ↑  ↓

#2 02.02.2011-20:25
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,906


Subject: Inzenjerske funkcije
Naziv Opis
BESSELI    Daje modifikovanu Besselovu funkciju In(x)    
BESSELJ    Daje Beselovu funkciju Jn(x)    
BESSELK    Daje modifikovanu Besselovu funkciju Kn(x)    
BESSELY    Daje Besselovu funkciju Yn(x)     
BIN2DEC    Prevodi binarni broj u decimalni     
BIN2HEX Prevodi binarni broj u heksadecimalni    
BIN2OCT Prevodi binarni broj u oktalni          
COMPLEX Prevodi realni i imaginarni koeficijent u kompleksan broj    
CONVERT Prevodi broj iz jednog mijernog sistema u drugi     
DEC2BIN    Prevodi decimalni broj u binarni     
DEC2HEX Prevodi decimalni broj u heksadecimalni    
DEC2OCTPrevodi decimalni broj u oktalni     
DELTA     Provjerava da li su dvije vrijednosti jednake    
ERF     Daje funkciju greske     
ERFC    Daje komplementarnu funkciju greske    
FACTDOUBLEDaje dvostruki faktorijel datog broja     
GESTEP    Provjerava da li je broj veći od neke vrijednosti praga    
HEX2BIN    Prevodi heksadecimalni broj u binarni     
HEX2DEC    Prevodi heksadecimalni broj u decimalni     
HEX20CT Ptevodi heksadecimalni broj u oktalni     
IMABS     Daje apsolutnu vrijednost (moduo) kompleksnog broja     
IMAGINARYDaje imaginarni dio kompleksnog broja     
IMARGUMENTDaje argument teta kompleksnog broja, ugao izrazen u radijanima     
IMCONJUGATEDaje konjugovanu vrijednost kompleksnog broja    
IMCOS    Daje kosinus kompleksnog broja     
IMDIV     Daje količnik dva kompleksna broja    
IMEXP    Daje stepen kompleksnog broja    
IMLN    Daje prirodni logaritam kompleksnog broja     
IMLOG10Daje logaritam sa osnovom 10 kompleksnog broja    
IMLOG2    Daje logaritam sa osnovom 2 kompleksnog broja     
IMPOWERDaje kompleksan broj podignut na cijelobrojni stepen     
IMPRODUCTDaje proizvod kompleksnih brojeva    
IMREAL    Daje realni dio kompleksnog broja     
IMSIN    Daje sinus kompleksnog broja     
IMSQRT    Daje kvadratni korijen kompleksnog broja     
IMSUB    Daje razliku dva kompleksna broja     
IMSUM    Daje zbir kompleksnih brojeva    
OCT2BIN    Prevodi oktalni broj u binarni     
OCT2DECPrevodi oktalni broj u decimalni     
OCT2HEXPrevodi oktalni broj u heksadecimalni v

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 2 puta. zadnja izmjena 03.02.2011-23:35 od strane zxz. ↑  ↓

#3 03.02.2011-23:40
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,906


Subject: Finanasijske funkcije
Finansijske funkcije
Naziv Opis
ACCRINT        Daje iznos narasle kamate na hartije od vrijednosti za koje se kamata isplaauje periodieno
ACCRINTM         Daje iznos narasle kamate na hartije od vrijednosti za koje se kamata naplaauje po dospijeau
AMORDEGRC         Daje amortizaciju za svaki obraeunski period
AMORLINC         Daje amortizaciju za svaki obraeunski period (koeficijenat amortizacije zavisi od duzine vijeka sredstava)
COUPDAYBS         Daje broj dana vazenja kupona od prvog dana do datuma poravnanja
COUPDAYS        Daje broj dana perioda vazenja kupona koji sadrzi datum poravnanja
COUPDAYSNC         Daje broj dana od datuma poravnanja kupona do datuma isplate po sljedeaem kuponu
COUPNCD         Daje datum isplate sljedeaeg kupona, koji dolazi poslije datuma poravnanja
COUPNUM         Daje broj kupona naplativih izme?u datuma poravnanja i datuma dospijeaa hartije od vrijednosti
COUPPCD         Daje datum dospijeaa prethodnog kupona prije datuma poravnanja hartije od vrijednosti
CUMIPMT         Daje kumulativnu kamatu po kreditu isplaaenu izme?u dva perioda isplate
CUMPRINC         Daje kumulativnu isplatu po glavnici kredita izme?u dva perioda isplate
DB         Daje amortizaciju nekog sredstva u zadatom periodu metodom fiksne opadajuae amortizacije
DDB         Daje amortizaciju sredstava u zadatom periodu metodom ubrzane amortizacije ili nekom drugom zadatom metodom
DISC        Daje eskontnu stopu hartije od vrijednosti
DOLLARDE         Pretvara cijenu u dolarima izrazenu kao razlomak u cijenu u dolarima izrazenu kao decimalni broj
DOLLARFR         Pretvara cijenu u dolarima izrazenu kao decimalni broj u cijenu u dolarima izrazenu kao razlomak
DURATION         Daje trajanje hartije od vrijednosti s periodienom isplatom kamate izrazeno u godinama
EFFECT        Daje efektivnu godisnju kamatnu stopu
FV        Daje buduau vrijednost investicije
FVSCHEDULE        Daje buduau vrijednost glavnice poslije primjene serije slozenih kamatnih stopa
INTRATE        Daje kamatnu stopu hartije od vrijednosti investirane u potpunosti
IPMT         Daje iznos kamate na neko ulaganje za dati period
IRR         Daje internu stopu povraaaja za serije noveanih tokova
ISPMT        Daje iznos kamate za određenu glavnicu kredita
MDURATION         Daje Makolijevo (Macauley) modifikovano trajanje hartije od vrijednosti, uz pretpostavljen paritet vrijednosti od 100 dolara
MIRR         Daje modifikovanu internu stopu povraaaja kada pozitivni i negativni noveani tokovi imaju razlieite kamatne stope
NOMINAL        Daje nominalnu godisnju kamatnu stopu
NPER        Daje broj obraeunskih perioda
NPV         Daje sadasnju neto vrijednost ulaganja na osnovu serija periodienih noveanih tokova i eskontne stope
ODDFPRICE         Daje cijenu hartije od vrijednosti prema nominalnoj vrijednosti 100 dolara s razlieitim prvim rokom isplate
ODDFYIELD        Daje prihod od hartija od vrijednosti s razlieitim prvim rokom isplate
ODDLPRICE         Daje cijenu hartije od vrijednosti prema nominalnoj vrijednosti od 100 dolara i razlieitim posljednjim rokom isplate
ODDLYIELD        Daje prihod hartija od vrijednosti s razlieitim posljlednjim rokom isplate
PMT         Daje periodiene otplate anuiteta
PPMT        Daje otplatu na ime glavnice za odre?en period
PRICE         Daje cijenu hartije od vrijednosti prema nominalnoj vrijednosti 100 dolara i gdje se kamata isplaauje periodieno
PRICEDISC        Daje cijenu hartije od vrijednosti s popustom, prema nominalnoj vrijednosti 100 dolara
PRICEMAT         Daje cijenu hartije od vrijednosti prema nominalnoj vrijednosti 100 dolara i gde se kamata isplaauje po dospijeau
PV         Daje sadasnju vrijednost investicije
RATE        Daje kamatnu stopu na ratu anuiteta
RECEIVED        Daje sumu koja se dobija po prispijeau cijele hartije od vrijednosti
SLN         Daje linearnu amortizaciju sredstva u jednom periodu
SYD         Daje amortizaciju sredstva za dati vijek upotrebe izraeunatu po godisnjim periodima
TBILLEQ        Daje prihod na blagajnieki zapis raeunat kao prihod od obveznice
TBILLPRICE        Daje cijenu blagajniekog zapisa prema nominalnoj vrijednosti 100 dolara
TBILLYIELD        Daje prihod na blagajnieki zapis
VDB        Daje amortizaciju (odnosno djelimienu amortizaciju) sredstava u datom periodu metodom ubrzane amortizacije
XIRR        Daje internu stopu povraaaja za raspored noveanih tokova koji ne mora da bude u ravnomjernim vremenskim razmacima
XNPV        Daje neto sadasnju vrijednost za raspored noveanih tokova koji ne mora da bude u jednakim vremenskim razmacima
YIELD        Daje prihod od hartije od vrijednosti kada se kamata isplaauje periodieno
YIELDDISC        Daje godisnji prihod od hartije od vrijednosti s popustom; na primjer, od blagajniekog zapisa
YIELDMAT         Daje godisnji prihod od hartija od vrijednosti koje donose kamatu po dospijeau vrh

Pozdrav
↑  ↓

#4 03.02.2011-23:43
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,906


Subject: Informacione funkcija
Informacione funkcije
NazivOpis
CELL        Daje informacije o formatiranju, polozaju ili sadrzaju ćelije
ERROR.TYPE        Daje broj koji odgovara tipu greske
INFO        Daje informacije o tekućem operativnom okruzenju
ISBLANK        Daje TRUE ako je vrijednost prazna
ISERR        Daje TRUE ako je vrijednost bilo koja vrijednost greske, izuzev N/A
ISERROR        Daje TRUE ako je vrijednost bilo koja vrijednost greske
ISEVEN         Daje TRUE ako je broj paran
ISLOGICAL        Daje TRUE ako je vrijednost logička vrijednost
ISNA        Daje TRUE ako je vrijednost greske N/A
ISNONTEXT        Daje TRUE ako vrijednost nije tekst
ISNUMBER        Daje TRUE ako je vrijednost broj
ISODD         Daje TRUE ako je broj neparan
ISREF        Daje TRUE ako je vrijednost referenca
ISTEXT        Daje TRUE ako je vrijednost tekst
N        Daje vrijednost pretvorenu u broj
NA        Daje vrijednost greske N/A
TYPE         Daje broj koji pokazuje tip neke vrijednosti vrh

Pozdrav
↑  ↓

#5 05.02.2011-00:21
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,906


Subject: Funkcije za pretrazivanje
Funkcije za pretrazivanje
NazivOpis
ADDRESS        Daje referencu (adresa) jedne ćelije radnog lista u obliku teksta
AREAS         Daje broj područja u referenci
CHOOSE        Bira vrijednost iz spiska vrijednosti argumenata
COLUMN        Daje broj kolone reference
COLUMNS         Daje broj kolona u referenci
GETPIVOTDATA        Daje podatke smjestene u izvedenoj tabeli
HLOOKUP         Trazi vrijednost u prvom redu tabele, dok ne nađe kolonu koja sadrzi trazenu vrijednost, a zatim vraća vrijednost iz zadatog reda te kolone.
HYPERLINK        Pravi prečicu koja otvara dokument na disku, serveru ili Internetu
INDEX        Koristi indeks da bi odabrala vrijednost iz reference ili matrice
INDIRECT         Daje sadrzaj reference na koju ukazuje navedeni tekst
LOOKUP        Trazi vrijednosti u području od jednog reda ili jedne kolone ili u matrici
MATCH        Vraća relativan polozaj stavke u nizu koja odgovara zadatoj vrijednosti.
OFFSET         Daje referencu na datom rastojanju od zadate reference
ROW         Daje broj reda reference
ROWS         Daje broj redova u referenci
TRANSPOSE        Daje transponovanu matricu
VLOOKUP         Trazi vrijednost u prvoj koloni tabele, dok ne nađe red koji sadrzi trazenu vrijednost, a zatim vraća vrijednost iz zadate kolone tog reda. vrh

Pozdrav
↑  ↓

#6 15.03.2017-00:45
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,906


Subject: Logičke funkcija
NazivOpis
And daje true ako su oba argumeta true
False daje logičku vrednost false
If zadaje logički uslov koji će se izvršiti
Not mijenja logičku vrednost svog argumenta u suprotnu
Or daje true ako je bilo koji argument true
True daje logičku vrednost true

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 15.03.2017-00:46 od strane zxz. ↑  ↓

#7 15.03.2017-00:59
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,906


Subject: Tekst funkcije
NazivOpis
Char Vraća znak određeno asc II koda
Clean iz teksta uklanja sve znakove koji ne mogu da se štampaju
Code daje kodni broj za prvi znak teksta
Concatenate spaja nekoliko tekstualnih jedinica u čelinu
Dollar pretvara broj u tekst koristeći format$
Exact provjerava daje li su dva teksta identična
Find pronalazi jednu tekstualnu vrijednost unutar druge
Fixed formatira broj kao tekst sa fiksnim brojem decimala
Left Vraća doređeni broj karatera sa lijeve strane
Len daje broj znakova u tekstu
Lower pretvara tekst u mala slova
Mid daje zadati broj znakova iz datog teksta počev od zadate pozicije
Proper Pretvara prvo slovo u veliko u svakoj riječi
Replace zamenjuje znakove u tekstu
Rept ponavlja tekst zadati broj puta
Right Vraća doređeni broj karatera sa desne strane
Search Pronalazi niz zadanih karaktera u tekstu
Substitute zamjenjuje određeni broj karaktera u tekstu
T Vraća tekst na koji se odnosi vrednost njenog argumenta
Text formatira broj i pretvara ga u tekst
Trim Uklanja prazna mjesta na početku i na kraju teksta
Upper pretvara tekst u velika slova
Value pretvara tekstualni argument u broj

Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 23.04.2019-13:35.