Bosna i Hercegovina#1 12.04.2019-10:46
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407


Subject: Upis u tablicu
Pokušavam iz tablice "tblDokumenti" i "tbldokumentiStavke" pomoću koda kopirati podatke u "tblTransakcije" i "tblUlazIzlaz"
Kako se radi o međuskladišnoj otpremnici trebam automatski napraviti Izlaz sa skladišta 020 i ulaz na skladište 025.
Zato bi u trebalo da se jedan zapis iz tablice tblDokumenti" i vezani zapis iz "tbldokumentiStavke" dve puta upiše u "tblTransakcije" i "tblUlazIzlaz". Ralika kod ova dva upisa treba biti u oznaci sklasišta:

rs2!Skladiste = rs1!Skladiste

rs2!Skladiste = rs1!Skladiste_2

Te status transakcije (1 - ulaz, 2 - Izlaz)

Ja sam poušao sa priloženim kodom ali ne radi

DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Function ProknjiziMS(ID As String) 'Medjuskladusnaotpremnica
 2. On Error GoTo Err_ProknjiziMS
 3. Dim db As Database
 4. Dim rs1 As Recordset
 5. Dim rs2 As Recordset
 6. Dim rs3 As Recordset
 7. Dim Rs4 As Recordset
 8. Dim SQL As String
 9. Dim SQL1 As String
 10.  
 11. Set rcs = Nothing
 12.  
 13. Set db = CurrentDb()
 14.  
 15. SQL = "SELECT * FROM tblDokumenti WHERE ID='" & ID & "'"
 16. SQL1 = "SELECT * FROM tblDokumentiStavke WHERE ID='" & ID & "'"
 17.  
 18. Set rs1 = db.OpenRecordset(SQL)
 19. Set rs2 = db.OpenRecordset("tblTransakcije")
 20. Set rs3 = db.OpenRecordset(SQL1)
 21. Set Rs4 = db.OpenRecordset("tblUlazIzlaz")
 22.  
 23.  ' Upis u tbl_Transakcije
 24.  
 25. Do While Not rs1.EOF
 26. rs2.AddNew
 27. rs2!Datum = rs1!Datum
 28. rs2!Skladiste = rs1!Skladiste ' Veleprodja
 29. rs2!IDdokumenta = rs1!IDdokumenta
 30. rs2!BrDokumenta = rs1!ID
 31. rs2!PartnerID = rs1!PartnerID
 32.  
 33. rs2!StatusTR = 2 'Izlaz
 34.  
 35. rs2.Update
 36. rs1.MoveNext
 37. Loop
 38.  
 39. Do While Not rs1.EOF
 40. rs2.AddNew
 41. rs2!Datum = rs1!Datum
 42. rs2!Skladiste = rs1!Skladiste_2
 43. rs2!IDdokumenta = rs1!IDdokumenta 'Maloprodaja
 44. rs2!BrDokumenta = rs1!ID
 45. rs2!PartnerID = rs1!PartnerID
 46.  
 47. rs2!StatusTR = 1 'ULAZ
 48.  
 49. rs2.Update
 50. rs1.MoveNext
 51. Loop
 52.  
 53. rs1.Close
 54. rs2.Close
 55.  
 56.  
 57. ' Upis u Tbl_UlazIzlaz
 58.  
 59. Do While Not rs3.EOF
 60. Rs4.AddNew
 61. Rs4!IDTransakcije = DLookup("[IDtransakcije]", "TblTransakcije", "[BrDokumenta] ='" & ID & "'")
 62. Rs4!Sifra = rs3!Sifra
 63. Rs4!Izlaz = rs3!Kolicina
 64. Rs4.Update
 65. rs3.MoveNext
 66. Loop
 67. rs3.Close
 68. Rs4.Close
 69.  
 70. Set db = Nothing
 71.  
 72. Izlaz:
 73. Exit Function
 74. Err_ProknjiziMS:
 75. MsgBox "Greska broj " & err.Number & vbCrLf & err.Description & vbCrLf & "u funkciji ProknjiziMS()"
 76.  
 77. Kraj:
 78. MsgBox "Niste popunili sve podatke"
 79. End Function


Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  Proba.rar
Preuzimanja: 51
Veličina: 103.82 KB


Pozdrav
↑  ↓

#2 13.04.2019-21:09
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,950


Subject: Re: Upis u tablicu
Posto nazivi polja nisu isti napisai parentna polja sta se u sta upisuje.
Napisi listu.
Pozdrav
↑  ↓

#3 14.04.2019-08:18
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407


Subject: Re: Upis u tablicu
U međuvremenu sam uspio prepisivanje riješiti sa dvije funkcije:

DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Function ProknjiziMS_I(ID As String) 'Medjuskladusna otpremnica izlaz
 2. On Error GoTo Err_ProknjiziMS_I
 3. Dim db As Database
 4. Dim rs1 As Recordset
 5. Dim rs2 As Recordset
 6. Dim rs3 As Recordset
 7. Dim Rs4 As Recordset
 8. Dim SQL As String
 9. Dim SQL1 As String
 10. Set rcs = Nothing
 11. Set db = CurrentDb()
 12. SQL = "SELECT * FROM tblDokumenti WHERE ID='" & ID & "'"
 13. SQL1 = "SELECT * FROM tblDokumentiStavke WHERE ID='" & ID & "'"
 14. Set rs1 = db.OpenRecordset(SQL)
 15. Set rs2 = db.OpenRecordset("tblTransakcije")
 16. Set rs3 = db.OpenRecordset(SQL1)
 17. Set Rs4 = db.OpenRecordset("tblUlazIzlaz")
 18.  ' Upis u tbl_Transakcije
 19. Do While Not rs1.EOF
 20. rs2.AddNew
 21. rs2!Datum = rs1!Datum
 22. rs2!Skladiste = rs1!Skladiste
 23. rs2!IDdokumenta = rs1!IDdokumenta
 24. rs2!BrDokumenta = rs1!ID
 25. rs2!PartnerID = rs1!PartnerID
 26. rs2!OperID = tkoRadiIme() & " " & tkoRadiPrezime()
 27. rs2!StatusTR = 2 'Izlaz
 28. rs2.Update
 29. rs1.MoveNext
 30. Loop
 31. ' Upis u Tbl_UlazIzlaz
 32. Do While Not rs3.EOF
 33. Rs4.AddNew
 34. Rs4!IDTransakcije = DLookup("[IDtransakcije]", "TblTransakcije", "[BrDokumenta] ='" & ID & "'And [Skladiste]='" & Skl & "'")
 35. Rs4!Sifra = rs3!Sifra
 36. Rs4!Izlaz = rs3!Kolicina
 37. Rs4.Update
 38. rs3.MoveNext
 39. Loop
 40. rs3.Close
 41. Rs4.Close
 42. Set db = Nothing
 43. Izlaz:
 44. Exit Function
 45. Err_ProknjiziMS_I:
 46. MsgBox "Greska broj " & err.Number & vbCrLf & err.Description & vbCrLf & "u funkciji ProknjiziMS()"
 47. Kraj:
 48. MsgBox "Niste popunili sve podatke"
 49. End Function

i

DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Function ProknjiziMS_U(ID As String) 'Medjuskladusna otpremnica ulaz
 2. On Error GoTo Err_ProknjiziMS_U
 3. Dim db As Database
 4. Dim rs1 As Recordset
 5. Dim rs2 As Recordset
 6. Dim rs3 As Recordset
 7. Dim Rs4 As Recordset
 8. Dim SQL As String
 9. Dim SQL1 As String
 10. Set rcs = Nothing
 11. Set db = CurrentDb()
 12. SQL = "SELECT * FROM tblDokumenti WHERE ID='" & ID & "'"
 13. SQL1 = "SELECT * FROM tblDokumentiStavke WHERE ID='" & ID & "'"
 14. Set rs1 = db.OpenRecordset(SQL)
 15. Set rs2 = db.OpenRecordset("tblTransakcije")
 16. Set rs3 = db.OpenRecordset(SQL1)
 17. Set Rs4 = db.OpenRecordset("tblUlazIzlaz")
 18.  ' Upis u tbl_Transakcije
 19. Do While Not rs1.EOF
 20. rs2.AddNew
 21. rs2!Datum = rs1!Datum
 22. rs2!Skladiste = rs1!Skladiste_2
 23. rs2!IDdokumenta = rs1!IDdokumenta
 24. rs2!BrDokumenta = rs1!ID
 25. rs2!PartnerID = rs1!PartnerID
 26. rs2!OperID = tkoRadiIme() & " " & tkoRadiPrezime()
 27. rs2!StatusTR = 1 'Ulaz
 28. rs2.Update
 29. rs1.MoveNext
 30. Loop
 31. ' Upis u Tbl_UlazIzlaz
 32. Do While Not rs3.EOF
 33. Rs4.AddNew
 34. Rs4!IDTransakcije = DLookup("[IDtransakcije]", "TblTransakcije", "[BrDokumenta] ='" & ID & "'And [Skladiste]='" & Skl & "'")
 35. Rs4!Sifra = rs3!Sifra
 36. Rs4!Ulaz = rs3!Kolicina
 37. Rs4.Update
 38. rs3.MoveNext
 39. Loop
 40. rs3.Close
 41. Rs4.Close
 42. Set db = Nothing
 43. MsgBox "Stavke sa Dokumenta broj: " _
 44. & Format(IDdokumenta, "00-00000") & " su knjižene!", vbOKOnly, "Potvrda"
 45. Izlaz:
 46. Exit Function
 47. Err_ProknjiziMS_U:
 48. MsgBox "Greska broj " & err.Number & vbCrLf & err.Description & vbCrLf & "u funkciji ProknjiziMS()"
 49. Kraj:
 50. MsgBox "Niste popunili sve podatke"
 51. End Function

Razlika u ove dvije funkcije je u
22 redu rs2!Skladiste - prvi puta je rs1!Skladiste, a drugi puta je rs1!Skladiste_2
27 red rs2!StatusTR prvi puba je 1, a drugi puta 2

Ja sam mislio da ovo bude sve u jednoj funkciji ali i ovo mi odradi posao.

Ove funkcije pozivam sa dugmeta

Private Sub Command63_Click()

ProknjiziMS_I Me.ID
ProknjiziMS_U Me.ID

Me.Proknjizeno = 1
Me.Box66.BackColor = 65408
End Sub

Ali ima tu još jedan problem u slučaju neke greške kod kod izvršavanja ovih funkcija, podaci se ne prepišu ali se odradi naredba na dugmetu

Me.Proknjizeno = 1
Me.Box66.BackColor = 65408

Kako ovo spriječiti?
Pozdrav
↑  ↓

#4 14.04.2019-10:24
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,950


Subject: Re: Upis u tablicu
Hajd da ovo malo uredimo.
Set rcs = Nothing
Neznam sto ce ti ovo jer ne vidim da koristis ovu variablu.
Rs4!IDTransakcije = DLookup("[IDtransakcije]", "TblTransakcije", "[BrDokumenta] ='" & ID & "'And [Skladiste]='" & Skl & "'")

Variabla Skl nije nigdje definisana ili ja to ne vidim.
Poslije cemo ovop svesti na jednu funkciju
Pozdrav
↑  ↓

#5 14.04.2019-10:33
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407


Subject: Re: Upis u tablicu
Treba samo sai izgleda izostavio u primjeru

Dim Skl As String

U prvoj funkciji treba
Skl = rs1!Skladiste

A u drugoj
Skl = rs1!Skladiste_2

Radi se o međuskladišnoj otpremnici. Podatke upisujem u tblDokumenti i tblDokumentiStavke.
Znači saveleprodajnog skladišta (skladište) skidam robu, a na maloprodajno skladište (skladižte_2) dodajem robu.
Kada upišem jedan podatak u tblDokumenti nakon toga u tblTransakcije trebam upisati tva podatka
-Transakciju za izlaz sa skladišta i transakciju az ulaz na drugo skladište
Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 14.04.2019-10:45 od strane pmiroslav. ↑  ↓

#6 14.04.2019-21:16
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,950


Subject: Re: Upis u tablicu
Htio sam ovo popraviti ali izgleda mije orginal app.
imas i ovo:
DLookup("[IDtransakcije]", "TblTransakcije", "[BrDokumenta] ='" & ID & "'And [Skladiste]='" & Skl & "'")
ovdje nemoze biti skl skladiste_2 jer ga nema u tabeli TblTransakcije.
imas i ove funkcije negdje
tkoRadiIme() & " " & tkoRadiPrezime()
Citaju ime i prezime.
moze se to bolje napraviti.
Neznam stao ti trebaju polja skladiste i skladiste_2
Kad bi stavio orginal lakse bi komunicirali.
Pozdrav
↑  ↓

#7 15.04.2019-06:38
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407


Subject: Re: Upis u tablicu
U tablici tblDokumenti imaš Skladiste i Skladiste_2.
Kada se radi o Međuskladišnoj otpremnici tada se roba prebacuje sa skladišta na skaldište_2.
u tblTransakcije za jedan zapis iz tblDokumenti prave se dva zapisa u tblTransakcije.

1 Izlaz (u polje skladiste upisuje se "Skladiste" iz tblDokumenti i statusTR =2
2 Ulaz (u polje skladiste upisuje se "Skladiste_2" iz tblDokumenti i statusTR =1

Također i vezani slogovi iz tblDokumentiStavke u tblUlazIzlaz

Ovo tkoRadiIme() & " " & tkoRadiPrezime() za sada nije bitno jer se ti podaci spremaju u memoriju kod logiranja. To se sada može izostaviti,

Evo primjer:

Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  Proba_MP.rar
Preuzimanja: 67
Veličina: 85.75 KB


Pozdrav
↑  ↓

#8 17.04.2019-23:09
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,950


Subject: Re: Upis u tablicu
Evo valjda je to to.
Ako bude nekih greski u zapisima javi.
Nisam imao puno vremena pa nisam bas sve ni iscitao do kraja.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function ProknjiziMS(ID As String) 'Medjuskladusnaotpremnica
 2. On Error GoTo Err_ProknjiziMS_U
 3. Dim db As Database
 4. Dim rs1 As Recordset, rs2 As Recordset
 5. Dim SQL1 As String, SQL2 As String, Skladiste(2) As String
 6. Dim I As Integer, IdTransakcije(2) As Integer
 7.  
 8. Set db = CurrentDb()
 9. SQL1 = "SELECT * FROM tblDokumenti WHERE ID='" & ID & "'"
 10. SQL2 = "SELECT * FROM tblTransakcije"
 11. Set rs1 = db.OpenRecordset(SQL1)
 12. Set rs2 = db.OpenRecordset(SQL2)
 13.  
 14.  ' Upis u tbl_Transakcije
 15. Skladiste(1) = rs1!Skladiste
 16. Skladiste(2) = rs1!Skladiste_2
 17. For I = 1 To 2
 18. rs2.AddNew
 19. rs2!Datum = rs1!Datum
 20. rs2!Skladiste = Skladiste(I)
 21. rs2!IDdokumenta = rs1!IDdokumenta
 22. rs2!BrDokumenta = rs1!ID
 23. rs2!PartnerID = rs1!PartnerID
 24. rs2!OperID = "aa" 'tkoRadiIme() & " " & tkoRadiPrezime()
 25. rs2!StatusTR = I
 26. rs2.Update
 27. rs2.MoveLast
 28. IdTransakcije(I) = rs2!IdTransakcije
 29. Next I
 30. rs1.Close
 31. rs2.Close
 32. SQL1 = "SELECT * FROM tblDokumentiStavke WHERE ID='" & ID & "'"
 33. SQL2 = "SELECT * FROM tblUlazIzlaz"
 34. Set rs1 = db.OpenRecordset(SQL1)
 35. Set rs2 = db.OpenRecordset(SQL2)
 36. ' Upis u Tbl_UlazIzlaz
 37. For I = 1 To 2
 38. rs2.AddNew
 39. rs2!IdTransakcije = IdTransakcije(I)
 40. rs2!Sifra = rs1!Sifra
 41. rs2!Ulaz = rs1!Kolicina
 42. rs2.Update
 43. Next I
 44.  
 45. rs1.Close
 46. rs2.Close
 47. Set db = Nothing
 48. MsgBox "Stavke sa Dokumenta broj: " _
 49. & Format(IDdokumenta, "00-00000") & " su knjižene!", vbOKOnly, "Potvrda"
 50. Izlaz:
 51. Exit Function
 52. Err_ProknjiziMS_U:
 53. MsgBox "Greska broj " & err.Number & vbCrLf & err.Description & vbCrLf & "u funkciji ProknjiziMS()"
 54. Kraj:
 55. MsgBox "Niste popunili sve podatke"
 56. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#9 18.04.2019-06:23
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407


Subject: Re: Upis u tablicu
Evo probao sam i dobro je.
Hvala puno.
Pozdrav
↑  ↓

#10 18.04.2019-16:49
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407


Subject: Re: Upis u tablicu
Ipak ima jedan problem.
Prvi upis (IDTransakcije = 2) u tblUlazIzlaz trebalo bi biti
Ulaz = 0
Izlaz =1
Drugi upis (IDtransakcije = 3) u tblUlazIzlaz je dobar
Ulaz = 1
Izlaz = 0

Ikona prilozene slike:
Image2.jpg
Tip fajla: Informacije o fajlu: jpg jpg
Preuzimanja: 55
Veličina: 282.17 KB
Veličina slike: 763 x 272 Pixels


Pozdrav
↑  ↓

#11 18.04.2019-17:12
Gjoreski Online
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,648


Subject: Re: Upis u tablicu
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. For I = 1 To 2
 2. rs2.AddNew
 3. rs2!IdTransakcije = IdTransakcije(I)
 4. rs2!Sifra = rs1!Sifra
 5. IF I=1 Then rs2!Ulaz = rs1!Kolicina
 6. IF I=2 Then rs2!Izlaz = rs1!Kolicina
 7. rs2.Update
 8. Next I
↑  ↓

#12 18.04.2019-17:12
Gjoreski Online
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,648


Subject: Re: Upis u tablicu
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. For I = 1 To 2
 2. rs2.AddNew
 3. rs2!IdTransakcije = IdTransakcije(I)
 4. rs2!Sifra = rs1!Sifra
 5. IF I=1 Then rs2!Ulaz = rs1!Kolicina
 6. IF I=2 Then rs2!Izlaz = rs1!Kolicina
 7. rs2.Update
 8. Next I
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 16.09.2019-23:20.