Bosna i Hercegovina#1 10.02.2011-17:30
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,944


Subject: Linuks trikovi
Kako srušiti Linux?
Kad god početnik čuje ovo pitanje, odmah pomisli da ono znači da je Linux nestabilan. Naprotiv, ovo pitanje treba da pokaže koliko je root moćan, jer često mnogima nije dovoljno reći da root može sve uraditi. Naravno, ne preporučujemo vam da ovo radite jer znate da onda nema povrata, ali svako treba poznavati ovakve i slične komande da ne bi nasjeo na savjete bezobraznih osoba.

Linux je najlakše srušiti sljedećom naredbom

cp /dev/zero /dev/mem

Naravno, postoji i opcija “brisanja svega i svačega”, odnosno

rm –fr /

Nadamo se da sada shvaćate kako je opasno raditi kao root pod Linuxom jer možete cijeli sistem uništiti čak i ako slučajno pogrešno otipkate putanju prilikom brisanja nekog fajla. Kad onda koristiti root account? Root account služi samo za administraciju i namještanje sistema, i ni zašto više.
Pozdrav
↑  ↓

#2 10.02.2011-17:31
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,944


Subject: Ne mogu pristupiti direktoriju My Downloads
Ne mogu pristupiti direktoriju My Downloads
Ovo se često događa kad pokušate pristupiti iz konzole direktoriju koji u svom imenu ima razmak ili neki specijalni znak. Tada Linux izbaci poruku da ne postoji taj direktorij ili fajl u njemu. Razlog ovome leži u činjenici da konzola, kad naiđe na prostor u imenu, jednostavno prekine izvršavanje naredbe jer pomisli da se radi o nekoj naredbi ili ekstenziji. Ovo rješavamo na dva načina. Prvi je da putanju stavite pod jednostruke znakove navoda (na primjer ‘/usr/local/neki folder’), dok drugi način podrazumijeva korištenje backslash znaka.

cd /home/user/My\ Downloads

Naime, znak backslash sakriva od konzole posebno značenje znaka iza njega. Na sličan način možete kreirati, na primjer fajl *?{.txt

touch \*\?\{.txt

Touch naredbu smo spominjali i ona kreira prazan fajl, a ako fajl tog imena već postoji, onda ona osvježi datum i vrijeme posljednje modifikacije fajla.
Pozdrav
↑  ↓

#3 10.02.2011-17:32
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,944


Subject: Direktorij /proc
Direktorij /proc
Direktorij /proc često nazivaju i pseudo fajl sistem. On je ništa drugo no real-time fajl sistem smješten u memoriji računala i zadatak mu je da prati stanje kernela i pokrenutih procesa. Znači, /proc direktorij je u potpunosti virtualan, odnosno nije smješten na hard disku ili bilo kojem drugom mediju za trajnu pohranu podataka. Također je važno znati da je njegova stvarna veličina uvijek nula bajta (0 b), iako fajl browser može pokazati veličinu određenog fajla. Preko fajlova u ovom direktoriju sistemske komande (dmesg, ps, i slične) dobivaju potrebne informacije, ali tim informacijama možete pristupiti i vi naredbom cat. Na primjer, da biste vidjeli podatke o procesoru ili stanje memorije, kucajte (kao root)

cat /proc/cpuinfo

Direktorij /proc sadrži i poddirektorije koji često imaju ime poput “1″, “1423″, “3425″ i slično. Ovo nisu ništa drugo no ID-jevi aktivnih procesa (sjetite se output-a naredbe ps). Svaki od ovih direktorija sadrži fajlove poput:
SintaksaOpis
cmdline putanja komande koja je pozvala proces
cwd simbolički link do cwd procesa
environ varijabla definirana za ovaj proces u obliku VARIABLE=vrijednost_varijable
exe simbolički link do izvršnog fajla trenutnog procesa
fd lista fajl deskriptora koje je otvorio proces
maps cijev (pipe) preko koje se može pristupiti memoriji procesa
root simbolički link do root direktorija trenutnog procesa
stat informacije o statusu procesa.

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 10.02.2011-17:34 od strane zxz. ↑  ↓

#4 11.02.2011-03:45
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,944


Subject: Pokretanje izvršnih fajlova iz konzole
Pokretanje izvršnih fajlova iz konzole
Početnici se često zbune kad preko konzole pristupe direktoriju koji sadrži izvrši fajl, te ukucaju ime izvršnog fajla, ali se ništa ne dogodi. Naime, kada ukucate samo ime izvršnog fajla, onda Linux ne traži u trenutnom direktoriju taj izvršni fajl, već traži izvršne fajlove koji su mapirani u fajlu /etc/profile i /home/user/.bash_profile . Zbog toga, izvršni fajl u trenutnom direktoriju pokrećemo naredbom

./ime_izvršnog_fajla

Točka i slash govore Linuxu da traži fajl u trenutnom direktoriju, a ne u spomenutim konfiguracijskim fajlovima. Zanimljivo je da je ovo (kucanje točka i slash) jedan od glavnih razloga što trojani ne mogu raditi pod Linuxom!

A što ukoliko ne želite svaki put kucati ./ da pokrenete fajl u trenutnom direktoriju? Da biste ovo uradili morat ćete editirati jedan od gore spomenutih konfiguracijskih fajlova, odnosno /etc/profile da bi se promjene odnosile na sve korisnike ili /home/user/.bash_profile za samo određenog korisnika. PAŽNJA! Editiranje ovog fajla nikako ne preporučujemo početnicima, jer kasnije možete naići na probleme pri pokretanju izvršnog fajla.

Također biste trebali znati da je PATH (ili putanja) lista direktorija koji se pretražuju kad određeni korisnik unese neku naredbu. Da biste vidjeli koje putanje su mapirane za vaše korisničko ime, kucajte naredbu

echo $PATH
Pozdrav
↑  ↓

#5 11.02.2011-03:45
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,944


Subject: Brz način uklanjanja zaostalih procesa
I pod Linuxom ima bugovitih programa koji se sruše. Tada iza njih ostaju tzv. zaostali procesi, odnosno procesi koje je pokrenuo taj program prije nego što se srušio. Pošto oni i dalje ostaju aktivni u memoriji, time sprječavaju da se srušeni program ponovno pokrene. Naravno, u Linuxu nema potrebe reboot-ati mašinu da bi se neki program ponovno pokrenuo, ali morate ubiti sve procese koji su zaostali iza njega.

To je u KDE-u najlakše uraditi tako što pritisnete tipke CTRL+Esc čime ćete otvoriti GUI program koji izlistava sve aktivne procese. Odaberite zaostale procese i ubijte ih klikom na dugme kill.
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 16.07.2019-19:56.