Reper 26.09.2011 18:23
Predmet:Provjera čeka - vječnost

Nedavno sam primio ček od Google-a i nijedna ga banka nemože odmah unovčiti uprkos tome što su povezani elektronskim putem.
Nevjerovatno da nekim bankama treba više od 30 daan da provjere ček od Google-a da bi isplatili novac.

Pitam se da li smo zaista toliko zaostala zemlja pa da nam ništa ne ide kako treba!

arax 26.09.2011 20:48
Predmet:Re: Provjera čeka - vječnost

Strpljenje je vrlina onih koji moraju čekati.

funky girl 26.09.2011 21:44
Predmet:Re: Provjera čeka - vječnost

Naš bankarski sistem je još uvijek u kamenom dobu...