Centar za edukaciju-BiH#31 15.06.2012-09:01
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,341


Subject: Re: backup podataka splitovane baze
Moguce da je on toliki ako je mdb prazna.
Raspakuj pa provjeri jeli sve radi kako valja odnosno jeli to tvoja be baza.
Pozdrav
↑  ↓

#32 15.06.2012-09:07
MOZEBITIPONOVO Offline
Clan
Registrovan/a od: 22.03.2012-09:17
Komentari: 139


Subject: Re: backup podataka splitovane baze
Baza nije prazna. Kada raspakujem nema fajla. Da još jednom proverim sebe, PKZIP i PKUNZIP koje si ti okačio na forumu iskopirao sam u folder gde mi je baza i aplikacija. Ima li još nešto!
↑  ↓

#33 15.06.2012-09:21
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,341


Subject: Re: backup podataka splitovane baze
Evo jos cu jednom napisati:
Primjer:
Baza i api se zovu:
moja.mde
i
moja_be.mdb
Nalaze se obadvije na putanji:
C:\MojaApi
Na ovoj putanj nalazi se i
Pkzip.exe
Moras imati folder:
C:\MojaApi\Backup
U ovom folderu bi trebao da bude zip file.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function BekapInfo()
 2. Dim StaroIme As String
 3. Dim NovoIme As String
 4. Dim Ime As String
 5. Dim Putanja As String
 6.  
 7. On Error GoTo Kraj
 8. StaroIme = ImeBaze
 9. Putanja = PutanjaB
 10. NovoIme = Year(Date) & Format(Month(Date), "mm") & Format(Day(Date), "dd")
 11. NovoIme = Putanja & "backup\" & NovoIme & ".zip"
 12. Shell Putanja & "Pkzip " & NovoIme & " " & StaroIme
 13. MsgBox "Putanja:" & putanja  & vbcr & "NovoIme:" & NovoIme & vbcr & "StaroIme:" & StaroIme
 14.  
 15. Exit Function
 16. Kraj:
 17.  
 18. End Function

Kopiraj ovu proceduru u svoju app i pokreni je.
Tekst iz msg prepisi ovdje na forum
Poslije je mozes pobrisati.
Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 15.06.2012-09:22 od strane zxz. ↑  ↓

#34 15.06.2012-09:37
MOZEBITIPONOVO Offline
Clan
Registrovan/a od: 22.03.2012-09:17
Komentari: 139


Subject: Re: backup podataka splitovane baze
Sorry! Aplikacija je bila mdb, kada sam napravio mde, naravno radi. E sada, kada bi se ovo još više automatizovalo, npr da svaki dan u 15:00 napravi se kopija, a da maksimalan broj kopija bude recimo 7, pa kada pravi osmu, jednostavno da pregazi prvu (najstariju). Veliki pozdrav!
↑  ↓

#35 19.06.2012-20:35
duledixi Offline
Clan
Registrovan/a od: 06.01.2009-22:04
Komentari: 5


Ocjena: Ocjena:100 Subject: Re: backup podataka splitovane baze
Negdje sam na netu nasao ovaj kod i ja ga koristim za kompakt i beckup baze:
Funkciju kopirati u novi modul i na event dugmeta pozvati istu.

Citat:
Public Sub Compact_MDB()
Dim dbPath As String, dbPath1 As String, OldDbName As String, NewDbName As String, DbBackup As String
Dim Response As Integer, fs As Object
dbPath = Application.CurrentProject.Path
dbPath1 = "C:\Program Files\STARSOFT\KOPIJE"
OldDbName = "PCkasa_dat" & ".mdb"
NewDbName = "PCkasa_dat_bak" & ".mdb"
DbBackup = Mid(OldDbName, 1, Len(OldDbName) - 4) & "_" & Format(Date, "ddmmyy") & ".mdb"
Response = MsgBox("Da li želite da napravite rezervnu kopiju baze pod imenom " & vbCrLf & "'" & DbBackup & "'", vbYesNo, "Continue")
If Response = vbYes Then
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.CopyFile dbPath & "\" & OldDbName, dbPath1 & "\" & DbBackup
Set fs = Nothing
Else
'If MsgBox("Da li želite da uradite Compact baze i promijenite joj ime u " & vbCrLf & "'" & NewDbName & "'", vbYesNo, "Continue") = vbYes Then
'Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'fs.CopyFile dbPath & "\" & OldDbName, dbPath1 & "\" & DbBackup
'DBEngine.CompactDatabase dbPath1 & "\" & DbBackup, dbPath1 & "\" & NewDbName
'Kill dbPath1 & "\" & DbBackup
'Set fs = Nothing
'Else
If MsgBox("Da li želite da uradite samo Compact baze?", vbYesNo, "Continue") = vbYes Then
CommandBars("Menu Bar"). _
Controls("Tools"). _
Controls("Database utilities"). _
Controls("Compact and repair database..."). _
accDoDefaultAction
Else
DoCmd.CancelEvent
End If
End If
'End If
End Sub
↑  ↓

Stranice (3): 1, 2, 3


All times are GMT +01:00. Current time: 12.05.2021-22:13.