Centar za edukaciju-BiH#31 15.06.2012 10:01
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,612


Predmet:Re: backup podataka splitovane baze
Moguce da je on toliki ako je mdb prazna.
Raspakuj pa provjeri jeli sve radi kako valja odnosno jeli to tvoja be baza.
Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
↑  ↓

#32 15.06.2012 10:07
Registrovan od:22.03.2012
Postovi:139


Predmet:Re: backup podataka splitovane baze
Baza nije prazna. Kada raspakujem nema fajla. Da još jednom proverim sebe, PKZIP i PKUNZIP koje si ti okačio na forumu iskopirao sam u folder gde mi je baza i aplikacija. Ima li još nešto!
↑  ↓

#33 15.06.2012 10:21
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,612


Predmet:Re: backup podataka splitovane baze
Evo jos cu jednom napisati:
Primjer:
Baza i api se zovu:
moja.mde
i
moja_be.mdb
Nalaze se obadvije na putanji:
C:\MojaApi
Na ovoj putanj nalazi se i
Pkzip.exe
Moras imati folder:
C:\MojaApi\Backup
U ovom folderu bi trebao da bude zip file.
PreuzmiIzvorni kd (Visual Basic):
 1. Function BekapInfo()
 2. Dim StaroIme As String
 3. Dim NovoIme As String
 4. Dim Ime As String
 5. Dim Putanja As String
 6.  
 7. On Error GoTo Kraj
 8. StaroIme = ImeBaze
 9. Putanja = PutanjaB
 10. NovoIme = Year(Date) & Format(Month(Date), "mm") & Format(Day(Date), "dd")
 11. NovoIme = Putanja & "backup\" & NovoIme & ".zip"
 12. Shell Putanja & "Pkzip " & NovoIme & " " & StaroIme
 13. MsgBox "Putanja:" & putanja  & vbcr & "NovoIme:" & NovoIme & vbcr & "StaroIme:" & StaroIme
 14.  
 15. Exit Function
 16. Kraj:
 17.  
 18. End Function

Kopiraj ovu proceduru u svoju app i pokreni je.
Tekst iz msg prepisi ovdje na forum
Poslije je mozes pobrisati.
Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 15.06.2012 10:22 od strane zxz. ↑  ↓

#34 15.06.2012 10:37
Registrovan od:22.03.2012
Postovi:139


Predmet:Re: backup podataka splitovane baze
Sorry! Aplikacija je bila mdb, kada sam napravio mde, naravno radi. E sada, kada bi se ovo još više automatizovalo, npr da svaki dan u 15:00 napravi se kopija, a da maksimalan broj kopija bude recimo 7, pa kada pravi osmu, jednostavno da pregazi prvu (najstariju). Veliki pozdrav!
↑  ↓

#35 19.06.2012 21:35
duledixi Van mreze
Clan
Registrovan od:06.01.2009
Postovi:5


Predmet:Re: backup podataka splitovane baze
Negdje sam na netu nasao ovaj kod i ja ga koristim za kompakt i beckup baze:
Funkciju kopirati u novi modul i na event dugmeta pozvati istu.

Citat:
Public Sub Compact_MDB()
Dim dbPath As String, dbPath1 As String, OldDbName As String, NewDbName As String, DbBackup As String
Dim Response As Integer, fs As Object
dbPath = Application.CurrentProject.Path
dbPath1 = "C:\Program Files\STARSOFT\KOPIJE"
OldDbName = "PCkasa_dat" & ".mdb"
NewDbName = "PCkasa_dat_bak" & ".mdb"
DbBackup = Mid(OldDbName, 1, Len(OldDbName) - 4) & "_" & Format(Date, "ddmmyy") & ".mdb"
Response = MsgBox("Da li želite da napravite rezervnu kopiju baze pod imenom " & vbCrLf & "'" & DbBackup & "'", vbYesNo, "Continue")
If Response = vbYes Then
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.CopyFile dbPath & "\" & OldDbName, dbPath1 & "\" & DbBackup
Set fs = Nothing
Else
'If MsgBox("Da li želite da uradite Compact baze i promijenite joj ime u " & vbCrLf & "'" & NewDbName & "'", vbYesNo, "Continue") = vbYes Then
'Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'fs.CopyFile dbPath & "\" & OldDbName, dbPath1 & "\" & DbBackup
'DBEngine.CompactDatabase dbPath1 & "\" & DbBackup, dbPath1 & "\" & NewDbName
'Kill dbPath1 & "\" & DbBackup
'Set fs = Nothing
'Else
If MsgBox("Da li želite da uradite samo Compact baze?", vbYesNo, "Continue") = vbYes Then
CommandBars("Menu Bar"). _
Controls("Tools"). _
Controls("Database utilities"). _
Controls("Compact and repair database..."). _
accDoDefaultAction
Else
DoCmd.CancelEvent
End If
End If
'End If
End Sub
↑  ↓

Stranice (4):1,2,3,4


Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 14 pm.