Centar za edukaciju-BiH#1 17.10.2012 11:49
miro35 Van mreze
Clan
Registrovan od:05.01.2009
Postovi:608


Predmet:Provjera Link
Kako provjeriti kroz neku funkciju da li je neka tabela Linkovana na bazu i ako nije, da se upali poruka da određena tabela nije linkovana
Miro
↑  ↓

#2 17.10.2012 18:50
roko Van mreze
Clan
Registrovan od:02.02.2009
Postovi:236


Predmet:Re: Provjera Link
Napraviš na polaznu formu neku funkciju kao
Set dbs = CurrentDb()
On Error GoTo relinkaj
Set rst = dbs.OpenRecordset("tabela1")
Set rst = dbs.OpenRecordset("tabela2")
relinkaj
LinkTableDefs

Function LinkTableDefs()
Dim dbs As DAO.Database
Dim tdf As DAO.TableDef
Set dbs = CurrentDb()

For Each tdf In dbs.TableDefs
If tdf.Connect <> "" Then
tdf.Connect = ";DATABASE=C:\MojaBackend.mdb"
tdf.RefreshLink
End If
Next
End Function
↑  ↓

#3 18.10.2012 09:00
miro35 Van mreze
Clan
Registrovan od:05.01.2009
Postovi:608


Predmet:Re: Provjera Link
Hvala za ovo ali mi treba poruka npr: "Aplikacija nije povezana sa bazom".
Imam jednu opciju ažuriranje skladišta gdje program vrti apend query-je.Ovo mi treba radi mreže.Znači imam kasu i glavno računalo.Na glavnom se rade kalkulacije.Kasa radi samostalno ali kad se želi ažurirati skladište imam neke tabele ulinkovane sa glavnog računala na kasu preko mreže.Dešavalo se da neko ugasi glavni komp.Zbog toga hoću da mi javi poruku.Recimo pregledajte glavni komp da li je upaljen bla bla...
Jer se glavni komp nalazi u drugoj zgradi.Znači udaljen je pa se ne može vidjeti da li je upaljen ili ne.
Miro
↑  ↓

#4 18.10.2012 10:47
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,612


Predmet:Re: Provjera Link
Za takav slucaj dovoljno je da provjeravas samo jednu tabelu.
PreuzmiIzvorni kd (Visual Basic):
 1. Function ProvjeraLinka()
 2. Dim Db As Database
 3. Dim Rs As Recordset
 4. Const Imetabele = "Imejedneodtabela"
 5.  
 6. On Error GoTo Greska
 7. Set Db = CurrentDb()
 8. Set Rs = Db.OpenRecordset(Imetabele)
 9. Rs.Close
 10. Set Db = Nothing
 11. Exit Function
 12. Greska:
 13. MsgBox "Nema veze sa bazom" & vbCr & _
 14. "Provjerite dali je sever upaljen"
 15.  
 16. End Function

Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
↑  ↓

#5 18.10.2012 10:54
miro35 Van mreze
Clan
Registrovan od:05.01.2009
Postovi:608


Predmet:Re: Provjera Link
Tako je može i jedna tabela da se provjeri.Meni će trebati više tabela,ali to ću napraviti kad radim određenu radnju neka ažuriranja,onda prije toga ću provjeravati da li je tabela linkovana.
Miro
↑  ↓

#6 18.10.2012 11:18
roko Van mreze
Clan
Registrovan od:02.02.2009
Postovi:236


Predmet:Re: Provjera Link
trebaš funkciju za pinganje računala
pronači ču cijeli protokol pa ti stavim
↑  ↓

#7 18.10.2012 12:31
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,612


Predmet:Re: Provjera Link
Ako hoces vise onda ovako:

PreuzmiIzvorni kd (Visual Basic):
 1. Function ProvjeraLinka( Imetabele as string)
 2. Dim Db As Database
 3. Dim Rs As Recordset
 4.  
 5. On Error GoTo Greska
 6. Set Db = CurrentDb()
 7. Set Rs = Db.OpenRecordset(Imetabele)
 8. Rs.Close
 9. Set Db = Nothing
 10. Exit Function
 11. Greska:
 12. MsgBox "Nema veze sa bazom" & vbCr & _
 13. "Provjerite dali je sever upaljen"
 14.  
 15. End Function

Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
↑  ↓

#8 18.10.2012 14:44
miro35 Van mreze
Clan
Registrovan od:05.01.2009
Postovi:608


Predmet:Re: Provjera Link
da to je za više.Znam u kodu samo stavljam:
Function ProvjeraLinka(Tabela1)
Function ProvjeraLinka(Tabela2)
itd...
Ne treba ništa više to je dovoljno
Hvala
Miro
↑  ↓

#9 18.10.2012 15:00
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,612


Predmet:Re: Provjera Link
Interesantno je ovo sto je roko pomenuo.
Sigurno ima mjesta gdje to stvarno treba pa bi bilo dobro staviti to u koristan kod ili negdje drugdje.
Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
↑  ↓

#10 18.10.2012 19:06
roko Van mreze
Clan
Registrovan od:02.02.2009
Postovi:236


Predmet:Re: Provjera Link
Pinganje kompjutera
imas u atach dva modula
Napravi tabelu PostavkeMreze s dvije kolone
ID    NazivPostavke    Val
1    SMTPServer    DOMA_A
3    SMTPUser     ROKO
4    SMTPPass     1234

Poziv

SMTPName = ELookup("[Val]", "PostavkeMreze", "[NazivPostavke]='SMTPServer'")
If Ping(SMTPName) = -1 Then
MsgBox "Računalo koje pozivate nije spojeno na server. ", vbInformation, "Error Mreža"
Exit Sub
Else
SMTPUser = ELookup("[Val]", "PostavkeMreze", "[NazivPostavke]='SMTPUser'")'' ovo ako je konkretni user
SMTPPass = ELookup("[Val]", "PostavkeMreze", "[NazivPostavke]='SMTPPass'")
End If

Ako za SMTPName IP adresu recimmo 192.168.1.20 i u biosu podesiš na tu adresu funkcije bi ti trbala upaliti taj komp koji trenutno nije ONLINE
možeš podesiti WakeOnLan po IP adresi il
ako več svi živi idu na taj komp po podatke
File Sharing and printers dodaj port TCP port 445
a na Start/Settings/Control Panel/System stavi
Allow users to connect remotely to this computer
to bi ga trebalo upaliti
Ako nistaa od toga evo mali alat (gui)koji ti to može odraditi

poz..

Prilozi:
Informacije o tipu datoteke za:rar  PING_KOMP.rar
Preuzimanja:366
Velicina datoteke:1.85 KB
Informacije o tipu datoteke za:rar  WakeOnLanGui.rar
Preuzimanja:377
Velicina datoteke:146.49 KB

Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 18.10.2012 19:08 od strane roko. ↑  ↓

Stranice (2):1,2


Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 30 pm.