Centar za edukaciju-BiHSprečo Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.01.2009-18:49
Komentari: 44


Ocjena: Ocjena:100 Subject: Mala škola šaha - za početnike
Škola šaha - za početnike i "iskusne" šahiste.

Na ovoj stranici postepeno ću ispisivati savjete, uputstva i iskustvo ( za one koji žele više, bolje, dalje,...).

Potražite nekoga ko će vam objasniti osnovna prvila šahovske igre.
Niko se nije naučen rodio. I svjetski prvaci u šahu morali su proći put kojim vi polazite.
Dobra knjiga je i najbolji i najstrpljiviji učitelj. Zamolite roditelje da vam kupe šahovsku garnituru i odgovarajuću šahovsku početnicu. Najradije sam preporučivao, kupovao i pokljanjao: "Šah-igra miliona", od D. Andrića, ili "Škola kombiniranja", od V. Vukovića. Ipak, ni jedna knjiga ne može zamijeniti živu riječ i savjete "iskusnih" šahista (roditelja, rođaka, prijatelja,...). Pitajte, učite, zabavljaj te se. Sretan vam početak!

Moj dajdža bio mi je prvi učitelj i suigrač u šahu. Pokazao mi je kako se postavi šahovska tabla ( "sa lijeve strane ti je uvijek crno polje"), kako se poredaju šahovske figure ("crna dama na crno, bijela na bijelo, do dame je kralj, a do njih lovci, pa skakači i topovi, pješaci su ispred"). Pokazao mi je i kako micati figure po šahovskoj tabli: "Skakač" - konj skače na slovo L. Lovac ide "koso" - po dijagonali kao otvorenom putu, dokle može, a igrač odabire polje na koje će ga postaviti. Top ide "pravo" - po redu ili stupcu dokle mu je otvoren put, a igrač bira polje na koje će premjestiti svog topa. Kralj koso i pravo po jedno polje, a Dama-Kraljica koso i pravo dokle može. Kako idu tako i jedu. Samo pješaci idu pravo jedu koso"- bilo je njegovo prvo uputstvo i odmah je tražio da mičem. Naravno da nisam sve upamtio od prve i trebalo je podosta vremena da naučim kako se koja figura kreće na šahovskoj tabli, a kako "jede" protivničke figure ili pješake (svoje ne može "pojesti"). Već kod prvih poteza naučio me šta znači pravilo "taknuto - maknuto" ("svoju figuru koju takneš moraš njome i micati (ako je potez moguć), a protivničku figuru koju dotakneš moraš uzeti", svojom prvom dotaknutom figurom, ako je to moguće, a ako nije onda nekom drugom figurom, ako je to moguće).
Moja prva pitanja bila su: "Jesam li dobro okrenuo šahovsku tablu? Jesam li dobro poredao šahovske figure?" . Tek kasnije naučio me da se kralj, dama i topovi nazivaju "teške figure", a lovci i skakači "lake figure".

Ikona prilozene slike:
Šah-1.gif
Tip fajla: Informacije o fajlu: gif gif
Preuzimanja: 543
Veličina: 4.17 KB
Veličina slike: 207 x 207 Pixels

Ovaj komentar je mijenjan 15 puta. zadnja izmjena 29.08.2010-04:38 od strane Sprečo. ↑  ↓

Sprečo Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.01.2009-18:49
Komentari: 44


Subject: Re: Mala škola šaha - za početnike
Moja prva pitanja bila su: "Jesam li dobro okrenuo šahovsku tablu? Jesam li dobro poredao šahovske figure?" . Tek kasnije naučio me da se kralj, dama i topovi nazivaju "teške figure", a lovci i skakači "lake figure".
[img][/img]

Šahovska abeceda koristi početna slova latiničke abecede: a, b, c, d, e, f, g, h ( slova sa "kvačicama" č, ć, dž, đ se izostavljaju) za obilježavanje kolona na šahovskoj tabli, a cifre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 koriste se za obilježavanje redova na šahovskoj tabli. Bijele figure stoje u početnoj poziciju na prvom redu (red broj 1), bijeli pješaci su na drugom redu (red broj 2), ispred njih je treći red (3), pa četvrti (4), peti (5), šesti (6), sedmi (7) red (na njemu su crni pješaci) i na osmom (8) redu stoje poredane crne figure. Oba igrača broje (označavaju ) redove na isti način (počev od prvog reda na kojem su bijele figure, pa do osmog reda na kojem su crne figure).
Također se i kolone označavaju počev od lijeve strane bijelog igrača: kolona a su sva polja od prvog do osmog reda, kolonu b takođe čine sva polja od 1. (na kojem stoji bijeli skakač u početnoj poziciji) pa do 8. (na kojem je crni skakač u početnoj poziciji). Sljedeće kolone (s lijeva u desno bijelom igraču, a isto tako ih označava i igrač sa crnim figurama) su redom, c, d, e, f, g, h. Pomoću osam slova (a, b, c, d, e, f, g, h) i osam cifri (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Innocent svako polje na šahovskoj tabli dobija svoje vlastito "ime i prezime", naziv, oznaku.
Na polju a1 stoji bijeli top, na polju b1 stoji bijeli skakač, na polju c1 je bijeli lovac, ..., na polju g8 stoji crni skakač, na polju h8 stoji crni top.
Za označavanje polja uvijek se prvo imenuje (slovo) kolona kojoj polje pripada, a zatim (broj) red kojem polje pripada

Ikona prilozene slike:
Šah-2.gif
Tip fajla: Informacije o fajlu: gif gif
Preuzimanja: 352
Veličina: 2.86 KB
Veličina slike: 207 x 208 Pixels

Ovaj komentar je mijenjan 6 puta. zadnja izmjena 27.08.2010-13:08 od strane Sprečo. ↑  ↓

Sprečo Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.01.2009-18:49
Komentari: 44


Subject: Re: Mala škola šaha - za početnike
.
Vježba 1. Nacrtajte sebi šahovsku tablu i u svako polje upišite njegov naziv ("ime i prezime").
Vježba 2. Ne gledajući u šahovsku tablu ("žmireći") kažite koje boje (bijelo ili crno) je polje: b3, d5. b6. f3, h7, itd. Vježbajte to sa svojim šahovskim partnerom.
Šahovske figure se kraće označavaju velikim slovom (početno slovo imena, naziva figure);
Dama (D), Kralj (K), Top (T), Skakač (S), Lovac (L). Za pješake se ne koristi oznaka imena, već se samo označi polje sa kojeg polazi (ili oznaka polja na koje dolazi, na koje se pomiče). Tako na primjer zapisano d2-d4 znači da je pješak sa polja d2 pomaknut na polje d4.
Oznake figura, kolona i redova služe za zapisivanje i čitanje šahovskih poteza. Tako na primjer zapisano: Sf1-f3 znači da je skakač sa polja f1 pomaknut na polje f3.
Evo i zapisanih poteza najkraće moguće šahovske partije:
1.f2-f3, e7-e6; 2.g2-g4, Dd8-h4++. U ovom zapisu redni broj (1.) označava redni broj poteza, prvo prvi potez bijelog (f2-f3), pa prvi potez crnog (e7-e6), zatim redni broj 2. drugi potez bijelog (g2-g4), a zatim drugi potez crnog (Dd8-h4). Jedan plus (+) označava šah kralju, a dva plusa (++) označavaju šah-mat kralju. Partija je zavrešena matom (pogibijom) bijelog kralja, jer je kralj u šahu (napadnut od crne dame) , nema kuda "pobjeći" od šaha, nema se čime "sakriti" (pokriti, zakloniti) od šaha (pješaci po pravilima ne smiju se kretati nazad, već samo naprijed) i to je mat bijelom kralju. Crni je pobijedio u samo dva poteza ove partije
↑  ↓

Sprečo Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.01.2009-18:49
Komentari: 44


Subject: Re: Mala škola šaha - za početnike
Poredajte figure i pogledajte kako me je pobjeđivala moja učiteljica Desa Lazarević:
1. e2-e4, e7-e5; 2.Lc1-c4, Lc8-c5; 3. Dd1-h5, d7-d6; 4.Dh5-f7 , mat!
Moj kralj je napadnut od bijele dame, nemam kuda "pobjeći" kraljem od napada, damu čuva bijeli lovac i ne mogu je "pojesti" svojim kraljem i "smrt mom kralju" - partija je završena matom. Predajem!
1. e2-e4, e7-e5; 2.Dd1-h5, d7-d6;3.Sg1-f3, Sb8-c6; 4. Sf3-g5, Sg8-f6; 5. Dh5-f7 , mat!
Isto kao u prethodnoj partiji, samo što sada bijelu damu čuva skakač. Moj kralj nema kud. "Zarobila" ga bijela dama. Predajem!
1.e2-e4, g7-g6; 2. Dd1-f3, Lf8-g7; 3. Lf1-c4, Sg8-h6; 4. d2-d4, e5-d4: 5. Lc1-h6:, Lg7-h6: 6.Df3-f7: opet mat!
Moja učiteljica je sve partije dobijala u malom broju poteza. Tada sam mislio da mi može dati mat kad hoće i kako hoće.
Šest godina nakon ovih matova došao sam do prve šahovske knjige i naučio kako se daje "ugušeni mat"
U ovoj poziciji (vidi sliku-3.) crni je odigrao 21..., Sd6-e4, a bijeli je pojeo topa, 22. Dg3-c7: i primio mat u sljedeća četiri poteza: 22..., Se4-f2+; 23. Kh1-g1, Sf2-h3+ ; 24. Kg1-h1, Dc5-g1+ ; i u sljedećem potezu (nakon što bijeli pojede crnu damu jednom od svoje tri figure) bijelom kralju crni skakač daje ugušeni mat: 25..., Sh3-f2+ .

Ikona prilozene slike:
Šah-3.gif
Tip fajla: Informacije o fajlu: gif gif
Preuzimanja: 350
Veličina: 4.37 KB
Veličina slike: 209 x 208 Pixels

Ovaj komentar je mijenjan 4 puta. zadnja izmjena 27.08.2010-13:29 od strane Sprečo. ↑  ↓

Sprečo Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.01.2009-18:49
Komentari: 44


Subject: Re: Mala škola šaha - za početnike
U ovoj poziciji (vidi sliku-4.) crni je potezom 1..., c5-c4? (ova dva upitnika znače - veoma loš potez crnog) ; ostvario dvostruki napad, crni pješak (c4) napada bijelog lovca na b3, a crni lovac (Lf8) napada bijelu damu na a3. Igrač sa crnim figurama planirao je da nakon 2. Da7: uzme bijelog lovca 2..., c4-b3: i nakon eventualnog poteza bijelog 3.Da7-b7: novim "dvojnim napadom" b3-c2:+ (pješak napada kralja-šah i topa - šuh) osvoji bijelog topa na d1. Predvidio je da će bijeli morati tada pojesti pješaka na b3, nakon čega će on (crni) spašavati svog lovca na b7. Sve dobro planirano i izračunato osim ne predviđenog i ne očekivanog 2. Da3-f8:! (dva uzvičnika - veoma dobar potez), nakon čega crni može pojesti bijelu damu svojim topom (2..., Te8-f8: ili kraljem 2..., Kg8-f8, ali u oba slučaja bit će matiran sljedećim potezom bijelog (3. Sd5-e7 mat, ili 3. Th1-h8 mat).
-----
Mnogo partija sam izgubio (kada nisam predvidio ovakve "ne očekivane poteze") , ali i dobio (kada moj protivnik nije predvidio "ne očekivane poteze").
Jedan takav slučaj desio se u ovoj poziciji (vidi sliku-5.): Crni je ( ne očekivano ) pojeo bijelog lovca : De4-g2 ! i tako matirao bijelog kralja.

Ikona prilozene slike:
Šah-4.gif
Tip fajla: Informacije o fajlu: gif gif
Preuzimanja: 338
Veličina: 4.15 KB
Veličina slike: 208 x 208 Pixels
Šah-5.jpg
Tip fajla: Informacije o fajlu: jpg jpg
Preuzimanja: 387
Veličina: 12.59 KB
Veličina slike: 208 x 208 Pixels

Ovaj komentar je mijenjan 8 puta. zadnja izmjena 27.08.2010-13:37 od strane Sprečo. ↑  ↓

Sprečo Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.01.2009-18:49
Komentari: 44


Subject: Re: Mala škola šaha - za početnike
Pravila šaha su mijenjana sa ciljem poboljšanja preciznosti dogovorenih pravila.
Još uvijek se može čuti (istina, sve rjeđe): "Imam pravo da pomaknem (premjestim, povučem) dvije figure kad počinjem pariju!"
Ne! Svaki igrač miče u jednom potezu (pa i u prvom) samo jednu od svojih figura.
Izuzetak ovom pravilu predstavlja potez koji se zove ROKADA i koji svaki igrač može učiniti (napraviti rokadu Kraljem i Topom) samo jednom u jednoj partiji.

Šta znači potez - "Rokada" ("napraviti rokadu")?
Najkraće rečeno to znači: U jednom potezu premjestiti Kralja i Topa (ako su ispunjeni propisani uslovi da se to može uraditi).
Koji su to "propisani uslovi" za micanje takvog poteza u jednoj šahovskoj partiji?
1. Kralj ne smije biti napadnut ("biti u šahu") od neke protivničke figure.
2. Između Kralja i Topa ne smije biti ni jedna druga figura (vlastita ili protivnička).
3. Do tog poteza Kralj i Top (koji vrše rokadu) ne smiju biti pomjerani ( u nekom ranijem potezu) na tabli (dakle stoje u svojim početnim položajima).
4. Polje koje "preskače" ili na koje se postavlja Kralj (nakon preskakanja jednog polja) ne smije biti pod udarom ("tučeno polje") od neke protivničke figure.
To su "propisani uslovi" za micanje poteza koji se zove ROKADA. Ako su ti propisani uslovi ispunjeni, igrač može (ako hoće, ali ne mora) napraviti rokadu (kad god hoće u toku partije, ako prije toga nije "izgubio pravo na rokadu" , micanjem Kralja ili Topa sa kojim želi vršiti rokadu).
Ako ima pravo na rokadu, i hoće to da uradi, igrač i taj potez (micanje Kralja i topa u jednom potezu) treba da uradi po propisanim pravilima:
Istom rukom prvo premjesti kralja (Kralj preskače jedno polje u pravcu Topa sa kojim će vršiti rokadu), a zatim premješta topa do Kralja (postavljajući Topa na "preskočeno polje").
Dakle: Rokada je poseban potez koji igrač može, ako hoće, napraviti samo jednom u toku jedne partije šaha i ako su u tom momentu ispunjeni propisani uslovi za vučenje takvog poteza.
------
Još jedan potez (igrač može ako hoće, a može se desiti i da to mora učiniti, ako nema neki drugi mogući potez da izabere) se može povući po "posebno propisanim pravilima" samo za taj potez, koji nazivamo: AN-PASAN (prevedeno sa francuskog - "u prolazu").
Šta je potez AN-PASAN, kada se može povući takav potez i koji su to posebno propisani uslovi za vučenje takvog poteza na šahovskoj tabli?
Igrač koji je na potezu, kad miče pješaka sa početnog polja (bijeli sa drugog reda, crni sa sedmog reda) može birati hoće li svog pješaka pomaknuti naprijed za jedno ili dva polja.
Ako se odluči da svog pješaka pomakne za dva polja ("pješak odmoran" i može da preskoči jedno polje u svom prvom iskoraku, ali dalje smije napredovati samo po jedno polje naprijed, ako mu je polje pred njim slobodno, a slobodno je polje ono na kojem ne stoji neka od figura, vlastita ili protivnička).
Samo u tom slučaju, kad pješak kreće sa početnog polja, i bude pomaknut za dva koraka nastaje mogućnost (nakon takvog micanja) za drugog igrača da na takav potez (ako hoće i ako ima takvu mogućnost) povuče potez koji se zove - AN-PASAN (jedenje protivničkog pješaka, svojim pješakom).
Igrač koji je na potezu ima mogućnost (ako hoće) da "pojede" protivničkog pješaka svojim pješakom uzimajući protivničkog pješaka i postavljajući (istom rukom) svog pješaka na "preskočeno polje" (tučeno polje pješakom koje je protivnički pješak "preskočio" micanjem za dva polja).
Igrač koji ima pravo (ako hoće) da pojede svojim pješakom protivničkog pješaka potezom "an-pasan" može to učiniti (a ne mora) samo u svom prvom potezu koji vuče nakon "preskakanja tučenog polja". Ukoliko to ne učini tada gubi pravo na uzimanje anpasan tog protivničkog pješaka. Nekog drugog pješaka ili za neke druge pješake može ponovo nastati mogućnost uzimanja "AN_PASAN".
Rokada i anpasan su dva najčešća poteza oko kojih se "paceri svađaju" (ukoliko nisu upoznati sa pravilima šaha).
Postoje i posebni dodaci pravila šaha za "ubrzani" i "brzopotezni" šah. Oko njih se "svađaju" malo iskusniji "paceri".
↑  ↓

 Podijeli  Dodaj odgovor Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 15.04.2021-18:51.