Centar za edukaciju-BiH#1 11.11.2010 16:27
funky girl Van mreze
Super Moderator
Registrovan od:04.02.2009
Postovi:2,217


Predmet:Ekonomija (osnove)
Sta je Ekonomija?Ekonomija (dolazi od grčke riječi Oikonomia; oikos - kuća, nomos - zakon) je naučna disciplina koja proučava kako društva upotrebljavaju oskudne resurse da bi proizvela određena dobra i usluge i raspodijelila ih među ljudima.

U osnovi gore navedene definicije su dvije ključne zamisli u ekonomiji.

Prvo: Sva su dobra oskudna. Ne postoji način da neka zemlja može proizvoditi beskonačne količine dobara. Iz toga proizlazi da bez obzira na to koliko ekonomija neke zemlje bila razvijena ona ne proizvodi dovoljno da bi mogla zadovoljiti čak i mali broj želja svih svojih stanovnika.
Pošto su želje neograničene, a dobra ograničena ekonomija mora pronaći način da dobra proizvodi na najefikasniji mogući način. Efikasnost je, dakle, druga bitna odrednica savremenih ekonomija.

Iz ove dvije zamisli se javljaju tri temeljna pitanja u ekonomiji. To su šta, zašto i za koga. Odnosno svako društvo mora izabrati koje će robe proizvoditi, na koji način (više ili manje efikasno) i kako će dobra biti raspodijeljena. Ta tri problema su centralni problemi oko kojih se vrti ekonomija bilo kojeg društva u svijetu.

Ekonomija kao nauka bavi se razotkrivanjem, analizom i produbljivanjem saznanja o ekonomskim zakonitostima i pojavama u društvenoj proizvodnji sa stanovišta analize odnosa proizvodnje (klasična ekonomska teorija), odnosno racionalnosti upotrebe ograničenih resursa i neograničenih ljudskih potreba. Analiza se vrši na makro i mikro nivou.


Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 11.11.2010 16:42 od strane funky girl. ↑  ↓

#2 12.11.2010 12:32
funky girl Van mreze
Super Moderator
Registrovan od:04.02.2009
Postovi:2,217


Predmet:Re: Ekonomija (osnove)
Riječnik pojmova

A


ABC ANALIZA - postupak klasifikacije predmeta/artikala. Najčešće 20% predmeta sačinjava 80% vrijednosti ili artikala. U postupku ABC analize utvrđuju se koji su to predmeti/artikli.

ADMINISTRACIJA - označava u poduzetništvima-poduzećima sve one osobe koje ne rade u funkciji proizvodnje. Rukovoditelji-direktori menedžeri spadaju u administraciju. Razvojni i istraživački odjeli rade sa modelima i oni ne spadaju u administraciju. Broj administracije u poduzeću obično iznosi od 6 do 15% od ukupnog broja zaposlenih.

AKONTACIJA - je isplata izvršiocu određenog iznosa novca prije završetka posla.

AKREDITIV - stavljanje na raspolaganje korisniku određenog iznosa novca za unaprijed određenu namjenu.

AKTIVA - ukupna vrijednost imovine poduzeća.

AKUMULACIJA - podrazumjeva u poduzeću nepotrošena novčana sredstva, za proširenje poslovne aktivnosti.

AKVIZICIJA - označava proces spajanja dvije ili više tvrtki u jednu. Tvrtka koja vrši akviziciju otkupljuje pravo vlasništva nad drugom tvrtkom. U postupku akvizicije jedna tvrtka prestaje s poslovanjem.

ALGORITAM - označava zbir kodiranih pravila i procedura za rješavanje određenih problema. Algoritmom se problem rješava skupom pravila, instrukcija i postupaka.

AMORTIZACIJA - pojam koji u knjigovodstvu označava postupak stalnog smanjenja neke od stavaka aktive (imovine poduzeća). Namjena amortizacije je zamjena potrošenih sredstava poduzeća za nova. Ako se radi o osnovnim sredstvima ona se najčišće amortiziraju u skladu sa zakonskim propisima.

ANALITIČAR - osoba koja u bankama, brokerskim i savjetničko investicijskim tvrtkama obavlja procjene imovine poduzeća i daje procjenu vrijednosti dionica/poslovnih udjela.

ANALITIČKA KNJIGOVODSTVA - označava analitičku razradu nekih zbirnih računa glavne knjige

ANALIZA - istraživanje u kojem se pojava rastavlja na svoje sastavne dijelove

ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI - je postupak u kojemu se uzimaju u obzir troškovi i koristi nekog projekta. Analiza se primjenjuje kod odlučivanja o prihvatljivosti nekog projekta

ANALIZA BILANCE - je metoda kojom se bilanca poduzeća raščlanjuje i komparativno uspoređuje sa svojim sastavnim dijelovima.

ANKETA - označava istraživanja koja se najčešće provode u pisanom obliku. U anketi se utvrđuje uzorak ispitanika i svakome se daje upitnik koji ispunjava anketar ili ispitanik

ANUITET - označava ratu otplate kredita po amortizacijskom planu

APLIKATIVNI SOFTVER - skup gotovih programa za primjenu na računalu

APRECIJACIJA - predstavlja porast vrijednosti imovine. Suprotni pojam je deprecijacija.

ARBITRAŽA - predstavlja nedržavni organ kojemu stranke sporazumno povjeravaju donošenje odluke za rješavanje njihovog spora.

ASORTIMAN - izbor robe ili usluga koje se nude na prodaju tržištu

AUTORIZIRANE DIONICE (odobrene) - predstavlja unaprijed odobreno izdavanje dionica u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima do 50% temeljnog kapitala

AUTORSKI UGOVOR - predstavlja ugovor kojim autor prenosi na druge osobe pravo korištenja svojeg djela

AUTORSKO DJELO - označava intelektualno stvaralaštvo jedne ili više osoba.
↑  ↓

Stranice (1):1

Srodne teme


Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 20 pm.