Centar za edukaciju-BiH#1 11.03.2016 17:28
kenan Van mreze
Clan
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191


Predmet:refresh ribbon-a
Pozdrav

imam problem sa refrsh ribona

moja namjera kod ribbona je da kad odradim neku funkciju kojaje korektna tj ispravna, jednostavno u ribonu pozivanje stavi kao visible= false ali mi neradi

kod logiranja na bazu otvori se kompletan ribon kojem se nemože priči i to treba tako, kad se korisnik logira sa svojom sifrom otvori se splash forma koja provjerava licencu. ako je licenca dobra onda je kompletan ribon zatamnjen osim dvije komande kako treba
Jedna komanda je izbor firme
druga komanda je izbor firme i obračunskog razdoblja

kad pozovem drugu komadbu za izbor firme i obračunskog perioda ribon se normalno aktivira a za to koristim komandu
Private Sub Command6_Click()
On Error GoTo Kraj
Dim ag
Dim ag1
DoCmd.RunSQL "DELETE AKTIV.* FROM AKTIV;"
Dim P, a
Set P = CurrentDb().OpenRecordset("aktiv")
With P
.AddNew
!godina = Me.Text4.Column(1)
!aktivan = True
!NivoFirma = True
!firma = Me.Text4.Column(2)
!Pdatum = Me.Text4.Column(5)
!Kdatum = Me.Text4.Column(6)
!ObracinskiPeriod = Me.Text4.Column(4)
!Jezik = Me.Text4.Column(7)
!VrOrg = Me.Text4.Column(8)
.Update
.Close
End With
Call SetAppTitle
Call PRIPREMAIZVXML
Call PromjenaJezika
Set ag1 = CurrentDb().OpenRecordset("SELECT m.[Puni naziv firme] AS P, a.godina AS G, a.ObracinskiPeriod AS op, a.vrorg as VO FROM aktiv AS a INNER JOIN [maticni podatci] AS m ON a.firma = m.[Firma id] WHERE (((a.NivoFirma)=True));")
Refresh
Me.Caption = "Aktivna firma " & ag1!P & " i aktivna godina " & ag1!G
Me.Text4.Requery
If ag1!vo = 1 Then a = " -- ""Pravna lica"" --" Else a = " -- ""Udruženja građanja"" --"
ZXZBox "Obračunski period uspješno promjenjen." & vbCrLf & vbCrLf & "Aktivna firma je " & ag1!P & "" & vbCrLf & "Aktivna godina je " & ag1!G & vbCrLf & _
"Tip obračuna je " & ag1!OP & vbCrLf & _
"Podatci će se obrađivati po šemi za " & a & vbCrLf & vbCrLf & "Obračunski period ostaje aktivan do sljedeče promjene!", vbOKOnly, "eBilans"
If vbOK Then
'This code closes all open forms in the current project and then opens the named form in quotations
Dim obj As Object
Dim strName As String
For Each obj In Application.CurrentProject.AllForms
Debug.Print obj.Name
If obj.Name = "LOGIN" Then
Else
DoCmd.Close acForm, obj.Name, acSaveYes
End If
Next obj
For Each obj In Application.CurrentProject.AllReports
Debug.Print obj.Name
DoCmd.Close acReport, obj.Name, acSaveYes
Next obj
'NAREDBA KOJA MJENJA RIBBON-PROSTO
If (Not gobjRibbon Is Nothing) Then
gobjRibbon.Invalidate
End If
Set gobjRibbon = Nothing
gobjRibbon.Invalidate
' Call PromjenaJezika
DoCmd.RunMacro "prenos"
End If
Kraj:
Exit Sub
End Sub
i ovde nema problema radi perfektno

ali kad hoču ovo da koristim on load ili on unload
'NAREDBA KOJA MJENJA RIBBON-PROSTO
If (Not gobjRibbon Is Nothing) Then
gobjRibbon.Invalidate
End If
Set gobjRibbon = Nothing
gobjRibbon.Invalidate

izbacuje uporno error 91

imal ko kakvu ideju
↑  ↓

#2 11.03.2016 19:58
Gjoreski Van mreze
Administrator
Registrovan od:02.02.2009
Postovi:1,831


Predmet:Re: refresh ribbon-a
ja nikad nisam radio sa ovi ribona i nemam nikakvih iskustva.
Sta mogu jos sam na VB6
↑  ↓

#3 13.03.2016 00:04
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,615


Predmet:Re: refresh ribbon-a
Na on load nemozes koristiti ovu proceduru iz prostog razloga sto ribon jos nije otvoren.
Ako vec moras onda probaj na on activate da ja ne probam.
Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
↑  ↓

#4 21.03.2016 15:44
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,615


Predmet:Re: refresh ribbon-a
Sta bisa ovim?
Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
↑  ↓

Stranice (1):1


Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 12 pm.