Centar za edukaciju-BiH#1 19.01.2021-21:32
nevsad Offline
Clan
Registrovan/a od: 01.09.2010-14:40
Komentari: 208


Subject: Application.FileSearch
Dim fs
Set fs = Application.FileSearch
With fs
.LookIn = "C:\windows"
.FileName = "print.txt"

If .Execute > 0 Then
'coddd...
End If
End With
ovaj kod funkcionira u 2003
šta je zajenaa za FileSearch u 2007
unaprijed hvala
↑  ↓

#2 20.01.2021-09:55
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,754


Subject: Re: Application.FileSearch
Kod je isti i za 2007 samo verovatno nisu ti reference ucitane isto kao i u 2003
↑  ↓

#3 20.01.2021-10:38
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,331


Subject: Re: Application.FileSearch
Imas u arhivi zamjenu odnosno vb funkcij
https://icentar.ba/...t&id=7179

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function DirFajl(Putanja As String, Optional Kriterija As String = "*")
 2. On Error GoTo Error_Handler
 3.     Dim Fajl As String
 4.  
 5.     Fajl = Dir(Putanja & "*." & Kriterija)
 6.         Do While Fajl <> vbNullString
 7.             If Fajl <> "." And Fajl <> ".." Then
 8.                     Debug.Print "- " & Fajl
 9.             End If
 10.             Fajl = Dir
 11.         Loop
 12.  
 13. Error_Handler_Exit:
 14.     On Error Resume Next
 15.     Exit Function
 16.  
 17. Error_Handler:
 18.     MsgBox "The following error has occured." & vbCrLf & vbCrLf & _
 19.             "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
 20.             "Error Source: DirFajl" & vbCrLf & _
 21.             "Error Description: " & Err.Description, _
 22.             vbCritical, "An Error has Occured!"
 23.     Resume Error_Handler_Exit
 24. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#4 20.01.2021-12:41
nevsad Offline
Clan
Registrovan/a od: 01.09.2010-14:40
Komentari: 208


Subject: Re: Application.FileSearch
koja tacno referenca mora biti zakacena

hvala
↑  ↓

#5 20.01.2021-21:57
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,331


Subject: Re: Application.FileSearch
Na osnovu onoga sto si dao tebi treba da provjeris dali fajl postoji u nekom dir.
Ako sam u pravu evo rjesenje.
Ovu funkciju stavi u neki modul.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function FileExists(Putanja As String, Optional ImeFajla As String) As Boolean
 2. On Error GoTo Error_Handler
 3. Dim Fajl As String, PathStr As String
 4.  
 5.  If Right(Putanja, 1) = "/" Or Right(Putanja, 1) = "\" Then
 6.  PathStr = Putanja & ImeFajla
 7.  Else
 8.   PathStr = Putanja & "/" & ImeFajla
 9.  End If
 10.         If Dir(PathStr) <> "" Then
 11.            FileExists = True
 12.            Exit Function
 13.         End If
 14.  
 15. Error_Handler_Exit:
 16.     On Error Resume Next
 17.     FileExists = False
 18.     Exit Function
 19.  
 20. Error_Handler:
 21.     MsgBox "The following error has occured." & vbCrLf & vbCrLf & _
 22.             "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
 23.             "Error Source: DirFajl" & vbCrLf & _
 24.             "Error Description: " & Err.Description, _
 25.             vbCritical, "An Error has Occured!"
 26.     Resume Error_Handler_Exit
 27. End Function

funkciju pozivas:
Dim a as boolean
a=FileExists("d:/temp","SYS.MDW")
Vraca true ako ima a false ako nema fajla
Pozdrav
↑  ↓

#6 21.01.2021-00:18
nevsad Offline
Clan
Registrovan/a od: 01.09.2010-14:40
Komentari: 208


Subject: Re: Application.FileSearch
to je to...
na open forme, loga, provjeri da li postoji neki fajl
pa ide dalje ili izlazi
ova konamda ne postoji u 2007
dosta stvari korisnih ima na
https://www.access-programmers.co.uk/
fino hvala
jos uvijek nisam siguran da cu pobjeci od 2003
exsperimentiram sa 2007
...
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 15.04.2021-14:54.