Centar za edukaciju-BiH#1 27.01.2021 13:55
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,612


Predmet:Super globalne variable
Superglobal je predstavljen u PHP 4.1.0 i uključuje varijable koje su uvijek dostupne u svim rasponima.

Neke unaprijed definirane varijable u PHP-u su "superglobalne", što znači da su im uvijek dostupne, bez obzira na opseg - i možete im pristupiti iz bilo koje funkcije, klase ili datoteke bez potrebe za ičim posebnim.
PHP superglobalne varijable su:

$GLOBALS
$_SERVER
$_REQUEST
$_POST
$_GET
$_FILES
$_ENV
$_COOKIE
$_SESSION
Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
Ovaj post je ureden 4 puta. Posljednja izmjena 07.03.2021 23:52 od strane Gjoreski. ↑  ↓

#2 29.01.2021 11:20
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,612


Predmet:$ _server
$ _SERVER je PHP super globalna varijabla koja sadrži informacije o zaglavljima, stazama i lokacijama skripti.

Primjer :
<?php
echo $_SERVER['PHP_SELF'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_HOST'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
?>

$ _SERVER ['PHP_SELF'] Vraća naziv datoteke trenutno izvršavane skripte
$ _SERVER ['GATEWAY_INTERFACE'] Vraća verziju Common Gateway Interface (CGI) koju server koristi
$ _SERVER ['SERVER_ADDR'] Vraća IP adresu host servera
$ _SERVER ['SERVER_NAME'] Vraća ime host servera (kao što je http://www.w3schools.com)
$ _SERVER ['SERVER_SOFTWARE'] Vraća identifikacijski niz servera (kao što je Apache / 2.2.24)
$ _SERVER ['SERVER_PROTOCOL'] Vraća ime i reviziju informacijskog protokola (kao što je HTTP / 1.1)
$ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] Vraća metod zahtjeva koji se koristi za pristup stranici (kao što je POST)
$ _SERVER ['REQUEST_TIME'] Vraća vremensku oznaku početka zahtjeva (kao što je 1377687496)
$ _SERVER ['QUERY_STRING'] Vraća niz upita ako se stranici pristupa putem niza upita
$ _SERVER ['HTTP_ACCEPT'] Vraća zaglavlje Accept iz trenutnog zahtjeva
$ _SERVER ['HTTP_ACCEPT_CHARSET'] Vraća zaglavlje Accept_Charset iz trenutnog zahtjeva (kao što je utf-8, ISO-8859-1)
$ _SERVER ['HTTP_HOST'] Vraća zaglavlje hosta iz trenutnog zahtjeva
$ _SERVER ['HTTP_REFERER'] Vraća kompletni URL trenutne stranice (nije pouzdan jer ga ne podržavaju svi korisnički agenti)
$ _SERVER ['HTTPS'] Je li skripta postavljena putem sigurnog HTTP protokola
$ _SERVER ['REMOTE_ADDR'] Vraća IP adresu sa mjesta na kojem korisnik pregledava trenutnu stranicu
$ _SERVER ['REMOTE_HOST'] Vraća ime hosta odakle korisnik pregledava trenutnu stranicu
$ _SERVER ['REMOTE_PORT'] Vraća port koji se koristi na korisnikovom računaru za komunikaciju s web serverom
$ _SERVER ['SCRIPT_FILENAME'] Vraća apsolutno ime putanje trenutno izvršavane skripte
$ _SERVER ['SERVER_ADMIN'] Vraća vrijednost dodanu naredbi SERVER_ADMIN u konfiguracijskoj datoteci web servera (ako se vaša skripta izvodi na virtualnom hostu, to će biti vrijednost definirana za taj virtualni host) (kao što je neko@w3schools.com )
$ _SERVER ['SERVER_PORT'] Vraća port na serverskom računaru koji web server koristi za komunikaciju (kao što je 80)
$ _SERVER ['SERVER_SIGNATURE'] Vraća verziju servera i ime virtualnog hosta koji su dodani na stranice generirane od servera
$ _SERVER ['PATH_TRANSLATED'] Vraća put zasnovan na sistemu datoteka do trenutne skripte
$ _SERVER ['SCRIPT_NAME'] Vraća putanju trenutne skripte
$ _SERVER ['SCRIPT_URI'] Vraća URI trenutne stranice
Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 22.02.2021 09:21 od strane zxz. ↑  ↓

#3 07.03.2021 00:02
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,612


Predmet:$globals
$ GLOBALS je PHP super globalna varijabla koja se koristi za pristup globalnim varijablama s bilo kojeg mjesta u PHP skripti (također unutar funkcija ili metoda).
PHP pohranjuje sve globalne varijable u niz nazvan $ GLOBALS [ indeks ]. Indeks drži ime varijable.
Primjer:
PreuzmiIzvorni kd (PHP):
 1. <?php
 2. $x = 75;
 3. $y = 25;
 4.  
 5. function globalna() {
 6.   $GLOBALS['z'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
 7. }
 8.  
 9. globalna();
 10. echo $z;
 11. ?>

Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
↑  ↓

#4 07.03.2021 00:16
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,612


Predmet:$ _request
Varijabla $ _REQUEST je varijabla sa sadržajem varijabli $ _GET i $ _POST i $ _COOKIE.
Da biste mogli koristiti varijablu $ _REQUEST, morate imati obrazac u html-u koji ima metodu jednaku GET i POST.
Sintaksa $ _REQUEST je ($ _REQUEST ['ime']).
Ovop ce mozda biti jasnije kada se opisu gore navedene tri variable.
Ona i jeste u stvari skup njih tri.
Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
↑  ↓

#5 07.03.2021 00:29
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,612


Predmet:$ _post
$ _POST je PHP super globalna varijabla koja se koristi za prikupljanje podataka iz HTML obrasca s method = "post". $ _POST se također široko koristi za prosljeđivanje varijabli.
Primjer:
PreuzmiIzvorni kd (PHP):
 1. <html>
 2. <body>
 3.  
 4. <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
 5.   Ime: <input type="text" name="ime">
 6.   Prezime: <input type="text" name="prezime">
 7.   <input type="submit"  value="klikni">
 8. </form>
 9.  
 10. <?php
 11. if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 12.   $lname = $_POST['ime'];
 13.   if (empty($lname)) {
 14.     echo "Ima nije upisano";
 15.   } else {
 16.     echo $lname;
 17.   }
 18.     $fname = $_POST['prezime'];
 19.   if (empty($fname)) {
 20.     echo "Prezime nije upisano";
 21.   } else {
 22.     echo $fname;
 23.   }
 24. }
 25. ?>
 26. </body>
 27. </html>

Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
↑  ↓

#6 07.03.2021 12:21
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,612


Predmet:$ _get
PHP $ _GET je PHP super globalna varijabla koja se koristi za prikupljanje podataka iz obrasca nakon podnošenja HTML obrasca s method = "get".
$ _GET također može prikupljati podatke poslane u URL-u.
Primjer URL:
PreuzmiIzvorni kd (HTML):
 1. <a href=https://icentar.ba/icentar/showtopic.php?id=2421</a>
 2. </body>
 3. </html>
Pomocu $_GET[id'] mozem dobiti vrijednost id koju smo prenjeli na url
Moze se prenijeti vise variabli.
Prvi naziv variable se odvaja od url sa znakom ? a ostale znakm &.
Pise se ?naziv_var=Vrijednost_var&Naziv_var=Vrijednost_var it..
Prenost variabli putem fome se vrsi tako sto se na formi napise metod post.
Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
↑  ↓

#7 10.03.2021 12:38
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,612


Predmet:$ _files
$ _FILES varijabla je pridruženi niz dvostrukih dimenzija i čuva sve informacije povezane s prenesenom datotekom.
Globalno unaprijed definirana varijabla $ _FILES asocijativni je niz koji sadrži stavke prenesene putem HTTP POST metode. Za prijenos datoteke potreban je obrazac HTTP POST metode s atributom enctype postavljenim na multipart / form-data .
Niz _FILES sadrži sljedeća svojstva:
$ _FILES ['file'] ['tmp_name'] - prenesena datoteka u privremeni direktorij na web poslužitelju.
$ _FILES ['file'] ['name'] - stvarno ime učitane datoteke.
$ _FILES ['file'] ['size'] - veličina u bajtovima učitane datoteke.
$ _FILES ['file'] ['type'] - MIME vrsta prenesene datoteke.
$ _FILES ['file'] ['error'] - kôd pogreške povezan s ovim prijenosom datoteke.
Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.03.2021 13:58 od strane zxz. ↑  ↓

#8 08.11.2021 14:27
zxz Van mreze
Administrator
Registrovan od:03.02.2009
Postovi:10,612


Predmet:$_ENV super global var.
Pohranjuje varijable okruženja dostupne trenutnoj skripti.
Većinu ovih varijabli osigurava ljuska pod kojom se izvodi PHP parser.
Sljedeća skripta prikazuje vrijednosti svih dostupnih varijabli okruženja.
PreuzmiIzvorni kd (PHP):
 1. <?php
 2. $arr=getenv();
 3. foreach ($arr as $key=>$val)
 4. echo "$key=>$val <br>";
 5. ?>
Za dobivanje vrijednosti određene varijable :
PreuzmiIzvorni kd (PHP):
 1. <?php
 2. echo "Operativni sistem: " . getenv("OS");
 3. ?>
Postoji i putenv() funkcija za stvaranje nove varijable okruženja.
Varijabla okruženja postojat će samo za vrijeme trajanja trenutnog zahtjeva.

PreuzmiIzvorni kd (PHP):
 1. <?php
 2. putenv("IME_KORISNIKA=korisnik");
 3. echo "Korisnik: " . getenv("IME_KORISNIKA");
 4. ?>

Podrška samo putem foruma, jer samo tako i ostali imaju koristi od toga.
↑  ↓

Stranice (1):1


Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 40 pm.