zxz 28.07.2011-15:28
Subject: Re: Problem sa kodom za printanje

Da ne stize jer je kod brzi od hardverskog zapisa.
Ima negdje procedura koja to kontrolise, potrazit cu je

zxz 28.07.2011-20:27
Subject: Re: Problem sa kodom za printanje

Jesil probao ovaj tvoj kod:
Citat:
On Open napisao

Me.Caption = "Otpremnica_" & Forms!frmOtpremnica!OrderID

Prebaciti na on Format napr hedera ili on print. Tamo se mora pokrenuti na on open nece.

pmiroslav 29.07.2011-08:46
Subject: Re: Problem sa kodom za printanje

Probao sam svašta, ali radi tek ako se Report otvori u Preview modu.

Na Reporu On Open:

Me.Caption = "Otpremnica_" & Forms!frmOtpremnica!OrderID

a ispod dugmeta za printanje:

Dim strAdresa As String
Dim stDocName As String

SetPrt (3) 'doPDF printer iz tablise Stampaci

stDocName = "rptOtpremnica"

DoCmd.OpenReport stDocName, acViewPreview
DoCmd.OpenReport stDocName, acViewNormal