zxz 03.10.2010-10:18
Subject: Vb Instrukcije

Objasnjenje koda:

DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Private Sub AttachPivo_Click() ' naziv procedure u ovom slu?aju  Zaka?i koju pivu
 2.  
 3. Dim pivnica As RekaPiva ' Dimenzionisi prostor za smjestaj piva
 4. Dim gajba As Pivoset     ' Dimenzionisi nacin upotrebe
 5. Dim flasa As LongGutljaj  ' dimenzionisi kolicinu u jednom cugu
 6.  
 7. Set pivnica = CurrentRekaPiva() ' Pripremi prostor za upotrebu
 8. Set gajba = RekaPiva.OpenPivoset("MagacinPiva", dbOpenGajbaset) ' Otvori prostor i prilagodi ga za upotrebu
 9. For flasa = 1 To gajba  ' Uzmi flasu iz gajbe
 10. DoCmd.AttachPivo, ForFriends ' Loci jer si na redu
 11. Next' sledeca piva
 12. Set RekaPiva = Nothing '' uff nestade piva
 13. End Sub' Kraj boli glava