BiH#1 07.09.2010-08:47
funky girl Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 04.02.2009-14:02
Komentari: 2,216


Ocjena: Ocjena:100 Subject: Biografija
Šta je biografija - curriculum vitae?

Biografija ili na latinskom Curriculum Vitae (curriculum - pregled ; vitae - život) je lična prezentacija koji sadrži vaše kvalifikacije, sposobnosti i iskustva, te daje uvid u vaš profil, ambicije i buduće planove.

Danas je biografija dokument koji je obavezan dio svake prijave za posao. Svrha biografije je da vas na najbolji način predstavi poslodavcu, te da dovede u vezu vaše kvalifikacije, iskustva i sposobnosti sa zahtjevima pozicije na koju aplicirate. Ona je vaš najvažniji marketinški alat, kojim dokazujete da ste pravi čovjek za određeni posao.

Cilj vaše biografije je na prvom mjestu podizanje vaše cijene kod potencijalnog poslodavca. Poslodavci žele biografiju iz koje se vidi šta kandidat može, koliko je on sposoban i kompetentan, i zašto bi baš tog kandidata trebalo pozvati na intervju.

Tradicionalno, biografija sadrži pregled vašeg obrazovanja, radnog iskustva i interesa. Pokazuje zašto vi odgovarate ili ne odgovarate određenoj poziciji. Na drugom mjestu, biografija daje mogućnost da se predvidi vaš uspjeh u budućnosti, i to na osnovu onoga šta ste u prošlosti postigli.

Imajte na umu da je biografija je kratak prikaz, a ne autobiografija. Ako budete pozvani na intervju, dobićete šansu da više govorite o detaljima.

Bez obzira da li ste na početku karijere, u potrazi za prvim poslom, da li tražite nove izazove ili pak bolje uslove, pisanje biografije predstavlja prvi i osnovni vid komunikacije s potencijalnim poslodavcem. Biografija je najčešće vaša jedina propusnica za intervju pa se potrudite da je nabavite na vrijeme!

Kako napisati biografiju?

Mnogi prave grešku misleći da je biografija stvar formalnosti i površno pristupaju njenom pisanju. Sasvim suprotno, biografija je vaša "reklamna brošura".

Ona je profesionalni oblik komunikacije koja kao takva mora biti sistematična, informativna i koncizna. Poslodavci mogu primiti i preko stotinu različitih biografija između kojih treba izabrati tek pet do deset kandidata koji će pristupiti intervjuu ili biti pozvani na testiranje. Vaša biografija će osobi koja je čita dati uvid u to kakva ste osoba, šta ste radili ili šta bi ste to mogli raditi, na koji način biste mogli doprinijeti njegovoj kompaniji i kako biste se uklopili u postojeći tim zaposlenika.

Činjenica je da poslodavci čitanju vaše biografije ili molbe u prosjeku posvete manje od minute! To znači da informacije koje ih zanimaju o vama moraju biti vidljive i pri letimičnom pregledu.

Neuredno sastavljen dokument, nejasne informacije, gramatički netačan tekst, isticanje nepotrebnih detalja, ali i nedostatak "lične note" u obraćanju budućem poslodavcu, neće vas učiniti interesantnim kandidatom.

Ne postoji jedinstveni obrazac pisanja biografije, ali iz mnoštva smjernica možete uvažiti one koje vam mogu pomoći da lakše napravite potrebni dokument. Pitanja koja će vam biti postavljena na intervjuu bazirat će se u velikoj mjeri na informacijama koje ste naveli u biografiji. Jako često se događa da kandidati na intervjuu nisu sigurni da li su nešto naveli u biografiji ili nisu! Imajte na umu da biografija nikada nije gotova.

Preporučujemo vam da za svaki novi posao napravite novu biografiju ili napravite reviziju posljednje. Neophodno je biografiju dopuniti sa novim podacima koji mogu biti relevantni za novu poziciju i novu kompaniju.

Neka od nepisanih pravila pri pisanju biografije su i sljedeća:

# pišite biografiju na računaru, i budite obazrivi u pogledu odabira boja, fontova i posebnih efekata,
# napravite tablični prikaz biografije ( lični podaci, edukacija, radno iskustvo...)
# informacije o edukaciji i radnom iskustvu navedite u obrnutom hronološkom redu (od posljednjeg ili trenutnog)
# biografija ne smije biti preduga i neophodno je paziti na gramatičku tačnost i stil pisanja
# budite iskreni - nikada ne unosite neistinite informacije.

Biografija ima najveće šanse ako zadovoljava sljedeće kriterije:

# potpuna (sadrži sve informacije koje se traže u oglasu),
# kratka i jasna, ne duža od stranice
# strukturirana i pregledna,
# sadrži stvari koje privlače pažnju (kao veza sa firmom),
# ispravna (sadrži najaktuelnije podatke),
# poslovno je napisana.

Sadržaj dobre biografije

Glavni zadatak biografije je uvjeriti poslodavca da vas pozove na intervju. Da bi ste postigli taj cilj vaša biografija mora biti profesionalana i pregledna. Biografija mora sadržavati informacije o ličnim podacima, obrazovanju, radnom iskustvu, te vještinama i sposobnostima.

LIČNI PODACI: ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresa, broj telefona, e-mail adresa. Standardni CV uglavnom ne sadrži podatke kao sto su: državljanstvo, bračni status, posjedovanje vozačke dozvole ili hobi. U slučaju da smatrate da su ti podaci bitni za željenu poziciju, ili se eventualno zahtjevaju tekstom konkursa, predstavite ih u zasebnoj sekciji na kraju CV-ja.

PROFIL je uvodna sekcija i ujedno demonstracija vaše kreativnosti i originalnosti. Poslodavcu služi da ocijeni vaše buduće planove i ambicije, kao i da ocijeni na koji nacin ce se kandidat uklopiti u radnu atmosferu firme. U ovom dijelu se u opisivanju osobina vaše licnosti koriste pridjevi, vodeći računa da istaknete vaše najjače adute koji vas preporučuju za određeno radno mjesto. Obavezno vodite računa o potrebama firme prilikom definisanja profila jer vaš profil mora biti skrojen prema potrebama firme - da poslodavac stekne utisak da ste bas vi prava osoba za ovaj posao.

Ne postoji univerzalna forma za pisanje sekcije o profilu, čak što više ona nije svojstvena pisanju biografija na prostoru BiH. Prilikom izbora riječi i fraza, koristite tekst oglasa vezanih za željenu poziciju „Ako ste mladi, komunikativni, prodorni, spremni za nova usavršavanja“ itd.upravo te osobine iznesite u vašem profilu, naravno ako ih i posedujete.

PODACI O FORMALNOM OBRAZOVANJU: srednja škola, fakultet, poslijediplomski studij. Informacije se navode u obrnutom honološkom redu navodeći prvo diplome i titule koje ste zadnje stekli. U okviru sekcije navodite sledeće informacije: ime obrazovane ustanove, period školovanja (mjesec i godina), diplomski rad ili glavni predmet, titulu/stečeno zvanje, specijalizaciju, usavršavanje u inostranstvu, posebno interesovanje za neki predmet, prosjek ocjena u slučaju da je visok, pohađane kurseve isl.

DODATNO OBRAZOVANJE: kursevi, seminari, projekti, treninzi i druge vrste usavršavanja i obuke. Navedite tačan naziv aktivnosti i kratak sadržaj ukoliko ga je teško naslutiti iz naziva, naziv institucije i period održavanja. Možete navesti čak i kurseve i seminare koji nemaju direktnu vezu sa pozicijom za koju aplicirate jer su bitan podatak o vašoj angažiranosti i širini interesa.

RADNO ISKUSTVO je, ukoliko ga posjedujete centralni dio biografije, u suprotnom to je sekcija o obrazovanju. Jasno predstavite svaki napredak i usavršavanje tokom karijere. Najvažnije momente naglasite vizuelno - isticanjem naziva pozicije, odnosno dužnosti koje ste vršili. Ovdje navodite: firmu/organizaciju, poziciju na kojoj ste radili, opis radnog mjesta i odgovornosti, te period zaposlenja.
Radno iskustvo navodite u obrnutom hronološkom redu, odnosno sadašnje zaposlenje pa redom prema prvom zaposlenju. Navedite točan naziv firme, mjesto, tačan period u kojem ste radili (mjesec i godina), kratak opis kompanije, poziciju na kojoj ste radili, postignute rezultate i uspjehe, te kratak opis zaduženja.

U slučaju da posedujete dugogodišnje radno iskustvo navedite detaljno posljednjih 10 godina, ili pak one informacije relevantne za poziciju za koju aplicirate. Ostatak iskustva predstavite u kratkim crtama.

OSTALE SPOSOBNOSTI podrazumjevaju sposobnosti, znanja i vještine koje nisu vezane direktno za profesiju, ali su od važnosti za željenu poziciju. Najvažnije sposobnosti su svakako poznavanje rada na računaru i poznavanje stranih jezika. Poznavanje rada na računaru uključuje poznavanje određenih software programa ili poznavanje rada sa hardware-om. U sekciji poznavanja stranih jezika navedite jezike koje poznajete i poredajte ih po nivou poznavanja. U rubrici ostalih sposobnosti možete unjeti podatke o posjedovanju vozačke dozvole, članstvo u profesionalnim organizacijama ili bavljenje sportom.

Izvor: prviposao.ba
↑  ↓

#2 07.09.2010-08:50
funky girl Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 04.02.2009-14:02
Komentari: 2,216


Subject: Re: Biografija
(...)

Savjeti za pisanje biografije

Jasno je da biografija treba da bude čisto i uredno otkucana, te da ne treba, osim u izuzetnim slučajevima, biti duža od dvije strane. Međutim često se postavljaju pitanja u vezi sa formom, fontom i veličinom slova koja se koristi za pisanje biografije, ili se na drugoj strani većina kandidata dvoumi da li da iskoristi pomoć prijatelja za pisanje.

Tehnički savjeti

Ukoliko ne šaljete elektronsku verziju biografije, preporučujemo vam da za pisanje biografije koristite papir formata A4, s tim da vodite računa da tekst ne bude previše dugačak. Dužina biografije u svakom konkretnom slučaju zavisi od vaših kvalifikacija, sposobnosti i iskustva. Da bi izbjegli da vam biografija izgleda prenatrpana tekstom koristite razmake, i to tako da svaki dio bude pregledan i uočljiv.

Danas se u poslovnoj korespodenciji kao tip štamparskog pisma tzv. fonta, u najvećoj mjeri koriste „Times New Roman“ ili „Arial“, te vam preporučujemo jedan od ta dva fonta. U svakom slučaju izbjegavajte dekorativne i upadljive fontove. Što se tiče veličine fonta, u zavisnosti od samog fonta možete koristiti veličine od 10 do 12. Zbog bolje preglednosti koristite tačke odnosno tzv.bullet format, jer se on tri puta brze čita od standardnog punog teksta.

Prezentacija i stil pisanja

Najvažnije je da biografija na početku čitanja, na poslodavca odmah stvari pozitivan utisak, zato pri pisanju koristite selektivan pristup. Izvršite klasifikaciju i selekciju važnih od manje važnih podataka. Nepotrebne informacije, kao recimo razlog prestanka radnog odnosa izbacite iz biografije. Obratite pažnju na pravopis, gramatiku i štamparske greške! Za prezentaciju vaših kvalifikacija koristite treće lice jednine, time vaša biografija dobija profesionalnu formu. Koristite kratke i koncizne rešenice telegrafskog stila, a upotrebu uzrečica i žargona izbjegavajte u potpunosti.

Savjeti za pisanje biografije

Jasno je da biografija treba da bude čisto i uredno otkucana, te da ne treba, osim u izuzetnim slučajevima, biti duža od dvije strane. Međutim često se postavljaju pitanja u vezi sa formom, fontom i veličinom slova koja se koristi za pisanje biografije, ili se na drugoj strani većina kandidata dvoumi da li da iskoristi pomoć prijatelja za pisanje.

Tehnički savjeti

Ukoliko ne šaljete elektronsku verziju biografije, preporučujemo vam da za pisanje biografije koristite papir formata A4, s tim da vodite računa da tekst ne bude previše dugačak. Dužina biografije u svakom konkretnom slučaju zavisi od vaših kvalifikacija, sposobnosti i iskustva. Da bi izbjegli da vam biografija izgleda prenatrpana tekstom koristite razmake, i to tako da svaki dio bude pregledan i uočljiv.

Danas se u poslovnoj korespodenciji kao tip štamparskog pisma tzv. fonta, u najvećoj mjeri koriste „Times New Roman“ ili „Arial“, te vam preporučujemo jedan od ta dva fonta. U svakom slučaju izbjegavajte dekorativne i upadljive fontove. Što se tiče veličine fonta, u zavisnosti od samog fonta možete koristiti veličine od 10 do 12. Zbog bolje preglednosti koristite tačke odnosno tzv.bullet format, jer se on tri puta brze čita od standardnog punog teksta.

Prezentacija i stil pisanja

Najvažnije je da biografija na početku čitanja, na poslodavca odmah stvari pozitivan utisak, zato pri pisanju koristite selektivan pristup. Izvršite klasifikaciju i selekciju važnih od manje važnih podataka. Nepotrebne informacije, kao recimo razlog prestanka radnog odnosa izbacite iz biografije. Obratite pažnju na pravopis, gramatiku i štamparske greške! Za prezentaciju vaših kvalifikacija koristite treće lice jednine, time vaša biografija dobija profesionalnu formu. Koristite kratke i koncizne rešenice telegrafskog stila, a upotrebu uzrečica i žargona izbjegavajte u potpunosti.

Izvor: prviposao.ba
↑  ↓

#3 07.09.2010-08:53
funky girl Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 04.02.2009-14:02
Komentari: 2,216


Subject: Re: Biografija
(...)

Česti problemi u pisanju biografije

Ukoliko dosada niste stekli radno iskustvo , težište vaše biografije treba da bude na sekcijama o profilu i obrazovanju. Predstavite sebe kao osobu koja umjesto iskustva nudi mogućnost rada pod težim uslovima, mogućnost putovanja, fleksibilnost i želju za usavršavanjem. U sekciju o obrazovanju detaljno predstavite sve informacije koje opisuju vaš obrazovni razvoj i usavršavanje. Možete predstaviti razne aktivnosti tokom obrazovanja koje se mogu tumačiti kao neki vid iskustva.

U sekciji radnog iskustva u biografiji imate periode bez posla? Dajte poslodavcu do znanja da iako ste bili nezaposleni, da ste se za to vrijeme profesionalno usavršavali - kursevi, stručna literatura. Nikako nemojte periode bez posla pravdati ličnim i porodičnim problemima.

Šta uraditi ako ste otpušteni sa prethodnog posla - da li to navesti u biografiji? Najbolje je da ovu činjenicu uopšte ne pominjete. Međutim, ukoliko prilikom intervjua dođe do konkretnog pitanja o razlogu prestanka rada, objasnite o čemu se radi. U slučaju da je ipak do otkaza došlo vašom krivicom, ukažite na to da ste se pokajali i objasnite na koji način radite na tome da ispravite grešku.

Vaša biografija ne zadovoljava u potpunosti zahtjeve željene pozicije? Shvatite da niko nije savršen! CV je marketinški dokument, a ne pravni u kome ste dužni definisati sve detalje potanko. Nikako ne treba lagati, ali možete izostaviti informacije koje mogu imati negativne posledice na konkursu ili kasnije na intervjuu. Ne iznosite podatke, i ne govorite o onome što ne možete, već samo ono sto možzete.

Iz vaše biografije je vidljivo da ste imali brojna privremena zaposlenja i rad u raznim strukama. Ovo poslodavca može navesti na zaključak da se ni u ovoj firmi nećete mnogo zadržati ili pak da nemate jasnu viziju razvoja vaše karijere. Problem možete rješiti tako što neka zaposlenja nećete navesti, naročito oka koja nisu u skladu sa pozicijom na koju konkurišete, ili tako što ćete istaći one poslove ili uopšte vještine koje ste stekli da koji mogu biti poželjni na novoj poziciji. Fokusirajte se na sekciju o profilu, i pojasnite da vam je najvažniji profesionalni cilj dugoročno zaposlenje, da imate sposobnost brze adaptacije, te da volite rad sa ljudima i nove izazove.

Ne izjašnjavajte se o očekivanoj plati u biografiji ili u popratnom pismu. O takvim detaljima se govori isključivo na intervjuu, nakon što i vi dobijete ukupnu sliku o poslu koji trebate obavljati. Nikako ne možete očekivati da poslodavac procjeni koliko vaš rad vrijedi prije nego se predstavite.

Nikako ne pišite i ne govorite loše o prethodnim poslodavcima, jer budući poslodavac može steći utisak da biste tako pričali i o njemu po prestanku saradnje.

Nakon što ste više puta provjeli ispravnost svoje biografije, zamolite takođe i prijatelja ili kolegu ga provjere. Često se dešava da uprkos detaljnom pregledu previdite određene greške.

Najčešće greške prilikom prijavljivanja na posao

Često kandidati prilikom prijavljivanja na oglas za posao prave greške koje ih već od samog početka lišavaju mogućnosti daljnjeg razmatranja. Takve greške su obično rezultat nemara, nedovoljne informiranosti ili brzopletosti.

Kao standardne greške javljaju se nepotune informacije, tako na primjer veliki broj kandidata zaboravlja posebno naznačiti za koju poziciju se prijavljuje. Prije nego pošaljete biografiju i popratnu dokumentaciju provjerite da li ste naveli naziv pozicije za koju aplicirate.
Nenavođenje pozicije za koju se konkuriše, može biti poseban problem kad su u pitanju agencije za zapošljavanje ili veće kompanije, gdje u isto vrijeme postoji po 20 ili više otvorenih konkursa, tako da osobe koje primaju prijavu nisu u mogućnosti da znaju za koju poziciju se kandidat prijavio.

Imajte na umu da neistinite i netačne informacije nisu stvar koju će vaš poslodavac tolerisati. Problem nepoznavanja nekog kompijuterskog programa nećete riješiti ako napišete da ga savršeno znate. Vaša laž može biti otkrivena već na razgovoru za posao, a poslodavac svakako provjeriti vaše preporuke ili tražiti certifikate ili potvrde.

Kandidati vrlo često šalju i informacije lične prirode ili neadekvatne fotografije koje su potpuno irelevantne za budućeg poslodavca. Na primjer, u nedostatku adekvatne fotografije kandidati dostavljaju grupne slike sa različitih okupljanja ili proslava, ili pak u biografiji daju opširne informacije o porodici.

Najčešći propusti se javljaju kod opisa prethodnog radnog iskustva. Ako ste naveli naziv prethodnog radnog mjesta, obavezni ste navesti u nekoliko stavki aktivnosti koje je to radno mjesto podrazumevalo. Obavezno navedite i djelatnost preduzeća u kojem ste radili, jer ukoliko se radi o malom preduzeću, slabe su mogućnosti da će poslodavac znati o kakvom se preduzeću radi.

U biografiji ili u popratnoj dokumentaciji nikada ne navodite očekivana visina zarade, rok u kome ste spremni početi raditi ili bilo kakve izričite zahtjeve. Ovakvi detalji se dogovaraju isključivo na razgovoru za posao, osim ukoliko poslodavac izričito ne zahtjeva navođenje ovih podataka u prijavi.

Kod prijema prijava putem e-maila kandidati često zaborave staviti dokumente u prilog, te pošalju prazan e-mail ili e-mail u kojem se nalazi samo prilog bez popratnog pisma ili bilo kakvog objašnjenja.
Veliki dio ovih grešaka rezultat je nemara i neinformisanosti kandidata, ili jednostavno ignorisanja pravila vezanih za način prijave na konkurs. Pored toga, uzrok je i činjenica da kandidati istu biografiju šalju na sve konkurse za posao umjesto da biografiju adaptiraju potrebama konkretnog konkursa.

Potrudite se da to ne bude vaša praksa – pazeći na osnovna pravila šanse da budete pozvani na razgovor za posao se biti veće!

Izvor: prviposao.ba
↑  ↓

#4 22.02.2011-16:54
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,067


Subject: Koje podatke treba izbjegavati u biografiji?
Posloprimci sebi čine veliku protuuslugu kada u biografiji unesu previše informacija. Poslodavci često nemaju niti dovoljno vremena, niti strpljenja za čitanje irelevantnih podataka o vašim hobijima, interesima ili pojedinostima iz privatnog života. Naravno, ako ti podaci nisu usko povezani s radnim mjestom za koje aplicirate.

Ako poslodavac nije u oglasu za posao naveo da kandidati trebaju priložiti svoju fotografiju, nikako to nemojte činiti radi čiste zabave. Čak i ako zadovoljavate svoje potrebne uvjete za dobivanje tog posla, a poslodavac se odluči ne zaposliti vas, pojedinci bi mogli pomisliti da je to zbog njihova izgleda, što iskrivljuje njihovu percepciju o tom poslodavcu i stvara dodatne neugodne situacije.

Oprezno s detaljima
Isto vrijedi i za lične podatke o visini, težini, godinama, nacionalnosti ili religiji. Poslodavcima je zabranjeno diskriminirati kandidate po bilo kojoj od ovih osnova, ali bi nedobivanje posla pojedini kandidati mogli pogrešno protumačiti. Zbog toga nemojte nikome niti pružiti priliku da prosuđuje o vama na temelju bilo čega drugog, osim vašeg obrazovanja, radnog iskustva i vaših postignuća.

Ukoliko vaši interesi i hobiji nemaju veze s radnim mjestom za koje aplicirate, nema potrebe navoditi ih. Svakako ćete navesti da se u slobodno vrijeme bavite umjetnošću, ako konkurišete za posao grafičkog dizajnera. Međutim, nema potrebe navoditi da se u slobodno vrijeme bavite padobranstvom, ako se šaljete aplikaciju za posao aktuara.

Detaljno opisivanje radnih zadataka na bivšim radnim mjestima također oduzima vrijeme onome ko čita vaš CV, a značajan dio tih informacija često je potpuno irelevantan. Poslodavci žele dobiti CV na temelju kojeg će, kroz nekoliko sekundi moći raspoznati potencijalno dobrog zaposlenika. Stoga navodite samo informacije o dosadašnjem radnom iskustvu koje su relevantne za radno mjesto na koje se prijavljujete.

Izbjegavajte preopćenite tvrdnje
Klonite se sebične objektivnosti. Poslodavci na temelju vašeg CV-a pokušavaju predvidjeti i kako bi se vi, kao potencijalni zaposlenik, mogli uklopiti u njihovu organizaciju. Zato svi navodi u biografiji moraju jasno ukazivati na vaše radno iskustvo. Prihvatljivije je ukratko navesti vaše kvalifikacije, postignuća i radno iskustvo, nego se koristiti općenitim tvrdnjama poput: "Kako bih stekao iskustvo na području prodaje…".

Također, detaljno pregledajte svoj CV i ispravite sve gramatičke pogreške, nemojte se služiti lažima ili negativnim tonovima i pišite isključivo na čistom bijelom papiru.

careerbuilder.com
Pozdrav
↑  ↓

#5 22.02.2011-16:57
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,067


Subject: Biografiju morate prilagoditi oglasu
Kako bi privukli samo ciljanu grupu posloprimaca, menadžeri za posao u oglasima za posao objavljuju i opis posla u kojem osim potrebnih kvalifikacija stoje i zaduženja koja će imati budući zaposlenik.

Stoga, posloprimci koji žele ući u uži krug moraju svoju biografiju prilagoditi određenom oglasu za koji se prijavljuju kako bi ih menadžeri za posao primijetili i pozvali na intervju. Naime, iz vaše biografije se mora razumjeti da ste vi "dio njihovog rješenja".

Kako to postići?

Odredite cilj.

Prije nego što počnete pisati biografiju, postavite sebi nekoliko pitanja.

• Tražite li unapređenje?

• Tražite li promjenu karijere?

• Želite li dodatnu edukaciju?

Odgovorom na ova pitanja pomoći ćete sebi da shvatite što želite postići zaposlenjem u novoj firmi.

Prilagodite biografiju
Nakon što pogledate popis poslova koji vas zanimaju, prvo što trebate je označiti kvalifikacije koje se traže kao i dužnosti koje će budući zaposlenik obavljati. Svoj životopis morate prilagoditi opisu posla za koji se natječete. Naime, što je životopis više prilagođen opisu posla za koji se natječete, to su veće šanse da će vas menadžer za posao pozvati na razgovor. Tijekom razgovora za posao morate ostaviti dojam da razumijete što se od vas kao budućeg zaposlenika očekuje.

Edukacija

U biografiji svakako trebate istaknuti stupanj vašeg obrazovanja i vještine koje poznajete.

Ključne riječi

Ako želite ostaviti dojam profesionalne osobe, tada u biografiji možete koristiti stručne izraze koji se tiču vaše struke. Također, možete upotrijebiti i druge riječi ako smatrate da će vas opisati kao stručnu osobu.
Pozdrav
↑  ↓

#6 22.02.2011-16:58
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,067


Subject: Česti problemi u pisanju biografije
Ukoliko dosada niste stekli radno iskustvo , težište vaše biografije treba da bude na sekcijama o profilu i obrazovanju. Predstavite sebe kao osobu koja umjesto iskustva nudi mogućnost rada pod težim uslovima, mogućnost putovanja, fleksibilnost i želju za usavršavanjem. U sekciju o obrazovanju detaljno predstavite sve informacije koje opisuju vaš obrazovni razvoj i usavršavanje. Možete predstaviti razne aktivnosti tokom obrazovanja koje se mogu tumačiti kao neki vid iskustva.

U sekciji radnog iskustva u biografiji imate periode bez posla? Dajte poslodavcu do znanja da iako ste bili nezaposleni, da ste se za to vrijeme profesionalno usavršavali - kursevi, stručna literatura. Nikako nemojte periode bez posla pravdati ličnim i porodičnim problemima.

Šta uraditi ako ste otpušteni sa prethodnog posla - da li to navesti u biografiji? Najbolje je da ovu činjenicu uopšte ne pominjete. Međutim, ukoliko prilikom intervjua dođe do konkretnog pitanja o razlogu prestanka rada, objasnite o čemu se radi. U slučaju da je ipak do otkaza došlo vašom krivicom, ukažite na to da ste se pokajali i objasnite na koji način radite na tome da ispravite grešku.

Vaša biografija ne zadovoljava u potpunosti zahtjeve željene pozicije? Shvatite da niko nije savršen! CV je marketinški dokument, a ne pravni u kome ste dužni definisati sve detalje potanko. Nikako ne treba lagati, ali možete izostaviti informacije koje mogu imati negativne posledice na konkursu ili kasnije na intervjuu. Ne iznosite podatke, i ne govorite o onome što ne možete, već samo ono sto možzete.

Iz vaše biografije je vidljivo da ste imali brojna privremena zaposlenja i rad u raznim strukama. Ovo poslodavca može navesti na zaključak da se ni u ovoj firmi nećete mnogo zadržati ili pak da nemate jasnu viziju razvoja vaše karijere. Problem možete rješiti tako što neka zaposlenja nećete navesti, naročito oka koja nisu u skladu sa pozicijom na koju konkurišete, ili tako što ćete istaći one poslove ili uopšte vještine koje ste stekli da koji mogu biti poželjni na novoj poziciji. Fokusirajte se na sekciju o profilu, i pojasnite da vam je najvažniji profesionalni cilj dugoročno zaposlenje, da imate sposobnost brze adaptacije, te da volite rad sa ljudima i nove izazove.

Ne izjašnjavajte se o očekivanoj plati u biografiji ili u popratnom pismu. O takvim detaljima se govori isključivo na intervjuu, nakon što i vi dobijete ukupnu sliku o poslu koji trebate obavljati. Nikako ne možete očekivati da poslodavac procjeni koliko vaš rad vrijedi prije nego se predstavite.

Nikako ne pišite i ne govorite loše o prethodnim poslodavcima, jer budući poslodavac može steći utisak da biste tako pričali i o njemu po prestanku saradnje.

Nakon što ste više puta provjeli ispravnost svoje biografije, zamolite takođe i prijatelja ili kolegu ga provjere. Često se dešava da uprkos detaljnom pregledu previdite određene greške.
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 04.04.2020-15:28.