BiH#1 27.05.2011-13:09
funky girl Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 04.02.2009-14:02
Komentari: 2,216


Subject: Večeras svečano otvaranje "Time Machine"
U organizaciji Bijenala savremene umjetnosti Sarajevo, večeras će u Atomskom bunkeru u Konjicu biti upriličeno svečano otvaranje TIME MACHINE Bijenala Atomski bunker D-0, "No Network", koji je proglašen kulturnim događajem Evrope.
Atomska ratna komanda (ARK), bunker veličine 6.500 m2, sagrađen u Titovo doba u planinama oko Konjica u periodu od 1953. do 1979. godine, masivna je podzemna konstrukcije, tajno atomsko sklonište tadašnjeg jugoslovenskog vrha u slučaju izbijanja trećeg svjetskog rata.
U ovom fascinantnom objektu, virtualnom i stvarnom prostoru, do sada sakrivenom od očiju javnosti, 27. maja umjetnici iz čitavog svijeta stvaraju i izlažu svoja umjetnička djela.
Na svoj način promišljaju o prošlom vremenu hladnog rata i "tajnih skloništa i sigurnog međusobnog uništenja" te istovremeno dilema savremenog svijeta.
↑  ↓

#2 27.05.2011-13:56
funky girl Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 04.02.2009-14:02
Komentari: 2,216


Subject: Re: Večeras svečano otvaranje "Time Machine"
VOJNI OBJEKAT D-O ZVANI «ARC» U KONJICU

U samom gradu Konjicu, na prostoru lokaliteta bivše namjenske industrije «IGMAN» KONJIC, na desnoj obali rijeke Neretve, nalaze se tri kamuflažne zgrade za ulazak u predmetni objekat izgrađen u unutrašnjosti brda, iznad kojeg se nalazi planina Zlatar.
Objekat nosi naziv ARC, a što vojničkim rječnikom izražava «ARMIJSKU REZERVNU KOMANDU».

Objekat se sastoji iz tri djela:
1. Vanjski dio (nadzemni) koji čine tri zgrade, nalik na vikendice, a koje prvenstveno služe za kamuflažu za tri ulaza u objekat,
2. Tuneli koji povezuju vanjski i štićeni dio objekta i ujedno imaju funkciju da amortizuju nuklearni udar,
3. Štičeni dio objekta (štičen klimom i drugim sistemima) gdje je ukupno ugrađeno 21 sistem i koji svi skupa čine režim rada i tehničkog održavanja objekta.
Svi ovi sistemi su i danas u funkciji.

Zgrada br.1 ujedno bi bila i nadzemna rezidencija Tita.
Zgrada br.2 služila bi za smještaj ljudstva koje bi fizički obezbjeđivalo ovaj objekat.
Zgrada br.3 služila bi za smještaj ljudstva koje tehnički brine o objektu.

Osnovna namjena objekta D-0 je bila da prihvati, smjesti i zaštiti Štab Vrhovne komande, uži dio Predsjedništva i Vlade Jugoslavije, da im obezbjedi optimalne uslove za rad, rukovođenje i komandovanje zemljom na neodređeno vrijeme u kriznim situacijama i u slučaju od opasnosti nuklearnog napada na Jugoslaviju.

Izgradnja objekta započela je u martu 1953.godine, odlukom vojnog vrha bivše Jugoslovenske narodne armije, JNA.
Punih dvadeset i šest (26) godina trajali su radovi na izgradnji ovog objekta u najvećoj tajnosti, tako da ni građani općine Konjic nisu znali da se gradi ovaj objekat u njihovoj neposrednoj blizini.
Objekat «ARC» je nosio oznaku «NAJSTROŽIJA DRŽAVNA TAJNA» što samo po sebi govori sa kolikom tajnošću je građen i koliko malo ljudi je znalo za to.
Godine 1979. je objekat zvanično predat na upotrebu I Posadi bivše JNA koju je sačinjavalo 16 vojnih lica. (po nacionalnom ključu: 9 Srba, 4 Bošnjaka i 3 Hrvata).
Površina radnog prostora u objektu je negdje oko 6.400 kvadratnih metara.
Podatak, da su po funkcionalnoj dužnosti samo četiri (4) generala JNA imala odobrenje za ulazak u ovaj objekat, sam po sebi govori dovoljno.
Naime, odobrenje za ulazak u objekat su imali jedino i isključivo: Načelnik SSNO-a, Načelnik Generalštaba JNA, Načelnik Prve Uprave bezbjednosti i Načelnik veza SSNO.
Kao pomoćni objekti, a u sklopu ovog, su bili objekti na okolnim brdima oko «ARK»-a: Zlatar, Kiser i Borašnica, na kojima su se nalazila radio-relejna čvorišta za prostor cijele bivše Jugoslavije.
Na žalost, pomenuti pomoćni objekti su u toku ratnih godina (1992-1995) uništeni od strane paravojnih srpskih jedinica.

Za izgradnju objekta «ARK» utrošeno je ČETIRI MILIJARDE I 600 MILIONA (4,600.000) AMERIČKIH DOLARA i u to vrijeme ovaj objekat je predstavljao treću najveću investiciju JNA u vojne svrhe.
Kapacitet štićenog dijela objekta «ARK» je da može primiti 350 osoba na neograničeno vrijeme gdje im se omogućava bezbjednost od nuklearnog udara od 25 kilotona, a u istom postoje optimalni uslovi za život i rad sa stalnom temperaturom zraka od 21 do 23 stepena Celzijusa i relativnoj vlažnosti vazduha od 50 do 6o promila.
Objekat se nalazi ispod zemlje, na najdubljoj tački, 280 metara.
Inače, kao što smo napomenuli, štićeni dio objekta je u obliku potkovice (u prilogu skica objekta) i čini ga 12 funkcionalno povezanih blokova.
Samim tim štićeni dio objekta ima dva ulaza.
Ulazeći u zgradu br.2 prvo se susrećemo sa blokom br.7 koji predstavlja kuhinjsko-trpezarijski blok.
U nastavku slijede blokovi 10 i 11 (sa lijeve, odnosno desne strane hodnika).
U bloku 10 se nalaze cisterne sa naftom i agregati.
Tu su dvije cisterne sa po 25 tona nafte i uz to se nalazi dnevni rezervoar sa 2 tone nafte. (Za jedan sat u objektu je potrebno oko 200 l nafte).
Dalje, tu je sistem za protupožarnu zaštitu sa 10 boca od 24, 2 kg halona, koji se automatski aktivira za gašenje u slučaju eventualnog požara.
Tu su i filteri za pročišćavanje grijanja, njih 10 komada besprijekorno čisti, akumulatorska stanica, razvodni ormar za blok 10, agregat marke «Torpedo» koji služi za rezervno napajanje sredstava veze i za dežurne sijalice koje non-stop gore.
Agregat je od 45 KW.
Dalje, tu su 2 agregata za rezervno napajanje objekata od 560 KW, kao i komandne table za 2 agregata.
Auspuh od agregata je precizno omotan čitavom dužinom azbestnim užem.

U bloku 11 se nalazi pitka i tehnička voda za objekat.
Tu su postrojenja za pitku vodu, postrojenja tehničke vode i bazen od 170 kubnih metara vode.
Treba napomenuti da su sva postrojenja i instrumenti ugrađeni u objektu marke «Rade Končar», »Simens», «Iskra».

U bloku 6 se nalazi automatska centrala od 350 brojeva.
Tu je i radio-relejni centar za vojne kote locirane okolo Konjica: Zlatar, Kiser i Borašnicu, preko kojeg se ostvarivala veza sa cijelom bivšom SFRJ.
Dalje, tu je Centar za žičane veze, digitalni centar sa teleprinterima T-100, marke «Simens», smješten u nekoliko prostorija.

(...)
↑  ↓

#3 27.05.2011-13:57
funky girl Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 04.02.2009-14:02
Komentari: 2,216


Subject: Re: Večeras svečano otvaranje "Time Machine"
(...)

U bloku 9 je smještena Centralna klima i radionica za tehničko održavanje objekta.
Tu je i komandna ploča za praćenje pritiska, kompletne garniture alata za tehničko održavanje složene u zidnim ormarićima.
Pored komandne ploče na podu je smješten sistem za praćenje eventualnog nuklearnog udara u objektu.
Tu su smještene i rashladne mašine za osvježavanje zraka u cijelom objektu.
U pomenutom bloku se nalazi i prinudni izlaz iz objekta zatvoren teškim metalnim vratima iza kojih se nalaze čelične stepenice koje izlaze na vojnu kotu «Zlatar», 170 metara iznad objekta «ARC».

U bloku 8 je također smješteni uređaji za klimu.
Centralna klima i klima bloka 8 se pale naizmjenično svakih 6 sati.
Imaju 4 ventilatora snage 30 KW.
Na vratašcima za uključivanje i isključivanje nacrtana je šema iza koje se nalaze mnogobrojni prekidači.
Šema jasno i detaljno opisuje njihov način upotrebe.
Tu su i 2 trafo stanice koje se naizmjenično stavljaju u rad.
U posebnom odjeljku (prostorija) nalazi se sistem brizgaljki za rashlađivanje zraka.

Blok 5 je namjenjen za Štabne i konferencijske sale.
U nekoliko Štabnih sala smješteni su vertikalni panoi za čitanje i crtanje karata.
U većoj Štabskoj sali se nalazi upravljački stol za rukovođenje i vezu sa svih 6 bivših Republika SFRJ.
Tu je i kabinet za načelnika Štaba opremljen kabinetskim namještajem i ležajem za odmor i eventualno noćenje od punog drveta.
Zatim slijede dva amfiteatra, veći i manji.
Veći amfiteatar sa polukružnim sjedištima, centralnim stolom sa sjedištima i ozvučenjem kompletnim, se nalazi na najnižoj koti ispod zemlje.
Naime, najniža tačka objekta «ARC» se nalazi upravo ovdje, a to 280 metara ispod zemlje.

Blok 4 je predviđen za odmor, a sobe su namještene za dvije, odnosno četiri osobe.
U sobama su kreveti (u nekima su i kreveti na sprat), ormari, stolovi i stolice.
Ima preko 100 takvih soba namjenjenih isključivo za spavanje.

Blok 8 predstavlja Predsjednički blok.
Sve spavaone namjenjene za najveći vojni vrh su isto opremljene i iste veličine, a taj dio objekta se nalazi na koti od oko 200 metara ispod zemlje.
Kupatila i WC sa tuš kabinama su prateći objekti uz spavaone.
Desno od njih vode stepenice (oko 30) za kabinete, radne prostorije i spavaone najvećeg političkog vrha sa Predsjednikom države (Josip Broz Tito).
Prvo se ulazi u prostorije sekretara-šefa kabineta, iz tih prostorija u čekaonicu (sala za prijem stranaka) sa dvadesetak sjedišta, a onda se iz nje ulazi u kabinet Predsjednika SFRJ.
Iz kabineta se (opet u obliku potkovice) vraća u spavaću sobu predsjednika Tita, odatle u toalet, kupatilo, hodnik sa plakarima za garderobu i sl., onda slijedi posebna Jovankina soba sa toaletnim ogledalom, stolom i stolicama, a iz nje se može kružno ući u radni kabinet i sobu premijera (Džemal Bijedić je tada bio), a iz njegove prostorije se krug završava i ulazi u prostorije sekretara (pomenute na početku ove rečenice).
Iza ovoga svega su prostorije za čuvanje ratnih planova sa pečatima na vratima koji se skidaju samo u slučaju ratnog stanja ili kako je već planovima predviđeno.
U jednom od ormara bila je smještena velika čelična kasa, čiji se tragovi i danas vide, a koju su odvezli putem nužnog izlaza iz objekta, preko kote «Zlatar» iznad objekta, pripadnici JNA koji su bili zaposleni u objektu.
Početkom agresije (1992.g) oni su, zajedno sa materijalima koje su uspjeli izvući, pobjegli na kotu «Zlatar» gdje ih je čekao helikopter kojim su pobjegli u Beograd i odnijeli taj materijal sa sobom.
Radi se samo o oficirima JNA srpske nacionalnosti, dok su oficiri hrvatske i bošnjačke nacionalnosti ostali i spasili objekat od miniranja koje je bilo isplanirano i već postavljene mine na ključnim tačkama objekta.
Uz ove prostorije se nalaze i prostorije glavnog obavještajca koji je non-stop prisluškivao sve razgovore, bilježio i prenosio nadležnim oficirima.
Upravo zbog izuzetnog strateškog značaja, ratne 1992.godine područje Konjica je bombardovalo 7 aviona bivše JNA.
Na sreću bezuspješno, jer su pripadnici Teritorijalne odbrane iz Konjica oborili 5 aviona.

U bloku br.10 je smještena Dizel električna centrala sa dvije cisterne od po 25 tona, iz kojih se, preko dnevnog rezervoara, napajaju agregati koji se nalaze u drugoj prostoriji i koji služe za alternativno napajanje objekta električnom energijom.
Postoje dva agregata njemačke marke Piler, snage 560 KW koji se po prestanku električne energije sa gradske mreže automatski, za 18 sekundi, pale i preuzimaju napajanje objekta.

Objekat »ARC» pripada trenutno Ministarstvu odbrane FBiH i samo uz odobrenje nadležnih u Ministarstvu može se posjetiti.
Nema nikakve upotrebe niti korištenja objekta za bilo koju svrhu, iako svi instrumenti i mašine u objektu rade kao da se boravi u njemu.
Stalna temperatura zraka, kao što je naprijed navedeno, u cijelom objektu je od 21 do 23 stepena.
↑  ↓

#4 29.05.2011-21:24
funky girl Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 04.02.2009-14:02
Komentari: 2,216


Subject: Re: Večeras svečano otvaranje "Time Machine"
Bila sam ovdje u subotu, definitivno vrijedi posjetiti...

Info za sve one koji planiraju doći:

- bunker je otvoren za posjetitelje do 27. septembra, valjda do tada traje ovo Bijenale
- obilasci sa vodičima idu svaka dva sata 10h, 12h, 14h, 16h
- ulaz besplatan
- ako idete sa organizovanim turama autobus kreće iz centra Konjica, tu kupujete karte
- ako idete autom idete putem prema Borackom jezeru pa skrenete lijevo i idete na vojni ulaz

Mene je fascinirao objekat, a umjetnicke instalacije (locirane po sobama) su interesantne za nekoga ko se bavi modernom umjetnošću...većina posjetitelja dolazi upravo iz razloga da vidi bunker, a umjetnost manje više...
↑  ↓

#5 30.05.2011-09:05
funky girl Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 04.02.2009-14:02
Komentari: 2,216


Subject: Re: Večeras svečano otvaranje "Time Machine"
Za tri dana 3.000 posjetilaca u Titovom skloništu

U prostorima Atomske ratne komande, tajnog skloništa za nekadašnji jugoslovenski politički i vojni vrh, (D-0 ARK) u Konjicu, u petak je svečano otvoreno 1. Bijenale savremene umjetnosti "Time Machine - No Network" D-0 ARK. Tokom prva tri dana ovaj impoznatni objekat je posjetilo 3.000 ljubitelja umjetnosti, ali i svih onih koji su željeli da vide 60 umjetničkih radova, od 44 umjetnika iz 18 evropskih i svjetskih država.


Veliko interesovanje za Bijenale pokazali su i brojni mediji iz BiH, regiona, ali i evropskih i svjetskih medijskih kuća koji su prisustvovali ceremoniji svečanog otvaranja.

Bijenale je zvanično otvorio Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH, posebno istakavši da izložba predstavlja kulturološki iskorak i afirmaciju BiH na kulturnoj sceni Evrope i svijeta.

Amabasador Srbije u BiH Grujica Spasojević je u svom govoru naglasio da Bijenale predstavlja najznačajniju kulturnu saradnju između BiH i Srbije od 90-ih godina do danas.

Zbog velikog interesa koji vlada za posjetu Bijenalu, ali i zbog specifičnosti objekta ARK, organizatori su odlučili da se do 27. septembra 2011. godine, do kada će Bijenale biti zvanično otvoreno, uvede novi režim posjeta.

Svi zainteresovani će izložbu moći pogledati ponedjeljkom, srijedom i petkom u terminima od 10:00, 12:00 i 14:00 sati uz organiziran prevoz autobusima.

Ulazak na Bijenale u Titovom bunkeru je besplatan, a posjetitelji će izdvajati 3 KM za povratnu kartu do ARK-a. Organizirani prevoz polazi od sjedišta Turističke zajednice Konjic, smještenog u neposrednoj blizini Autobuske stanice u Konjicu.

Na info punktu Bijenala (u centru grada, Trg državnosti) posjetitelji mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za Bijenale. Također, najave i rezervacije se mogu izvršiti na kontakt telefon 036 728 123.
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 01.04.2020-19:39.