BiH#61 02.06.2011-21:18
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
Zadatak 57

Nadji najmanji prirodni broj koji pomnozen sa 2 postaje kvadrat nekog broja,a pomnozen sa 3 postaje kub nekog drugog broja.

Zadatak 58

Naci prirodan broj koji, kad se poveca za 5 ili umanji za 11 , postaje kvadrat nekoga broja.
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#62 10.07.2011-21:17
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
Citat:
Zadatak 57
Nadji najmanji prirodni broj koji pomnozen sa 2 postaje kvadrat nekog broja,a pomnozen sa 3 postaje kub nekog drugog broja.

Neka je n prirodav broj kojizadivoljava uzsdsne uslove.

2n=x2
3n=y3
Posmatrajmo kvadrate prirodnih brojeva. To su: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64...
Kako je 2n=x2 (uslov zadatka) imamo:
x2 mora biti paran broj odnosno jedan od brojeva: 4, 16, 36,...
Za x2=4 imamo x=2 =>n=2 odnosno 3n=6 nije kub nekog prirodnog broja.
Za x2=16 imamo x=4 =>n=8 odnosno 3n=48 nije kub nekog prirodnog broja.
Za x2=36 imamo x=6 =>n=18 odnosno 3n=54 nije kub nekog prirodnog broja.
Za x2=64 imamo x=2 =>n=32 odnosno 3n=96 nije kub nekog prirodnog broja.
Za x2 = 100 imamo x=2 =>n=50 odnosno 3n=150 nije kub nekog prirodnog broja.
Za x2=144 imamo x=2 =>n=72 odnosno 3n=216=63 nije kub nekog prirodnog broja.
Za x2=144 imamo x=2 =>n=72 odnosno 3n=216=63
Odnosno n=72
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#63 28.07.2011-09:27
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
Citat od roza:
Zadatak 58
Naci prirodan broj koji, kad se poveca za 5 ili umanji za 11 , postaje kvadrat nekoga broja.
Citat:

Kvadrat nekog broja mora biti veci od 10.

Odnosno: 16, 25, 36, 49...
Posmatrajmo 16
16-5=11 i 11-11=0 nije prirodan broj
Posmatrajmo 25
25-5=20 i 20-11=9=32
Trazeni broj je 20
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#64 02.08.2011-06:30
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
Zadatak 59

Rijesiti jednacinu u skupu N

1/x - 1/y = 1/5 - 1/xy
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#65 05.08.2011-18:03
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
Zadatak 60

3x+2+9x+1=810
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#66 06.08.2011-12:23
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
Citat od roza:
Zadatak 59

Rijesiti jednacinu u skupu N

1/x - 1/y = 1/5 - 1/xy

1/x – 1/y =1/5 – 1/xy /*xy
5y-5x=xy-5
xy+5x-5y-5=0
xy+5x-5y-25=-20
(x-5)(y+5)=-20
(5-x)(y+5)=20
izrazi (x-5) i (y-5) su djelioci broja 20 i 0<5-x<5<y+5, pa je
1. 5-x=1 i y+5=20 => x=4 i y=15
2. 5-x=2 i y+5=10 => x=3 i y=5
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#67 12.08.2011-18:52
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
Citat od roza:
Zadatak 60

3x+2+9x+1=810

3x+2+9x+1=810
3x+2+32(x+1)=810
9*3x+9*32x=9*90/:9
3x+32x=90
t=3x
t2+t-90=0
t1=9
t2=-10 (nemoguce)
3x=9=32
x=2
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#68 01.10.2011-10:47
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
zadatak 61Zadatak 62

Kompleksan broj z=2i prikazite u trigonometrijskom obliku.
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#69 01.10.2011-10:48
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
Zadatak 63
Rijesiti nejednacinu


"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#70 01.10.2011-22:17
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
Citat od roza:
zadatak 61"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#71 01.10.2011-22:21
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
Citat od roza:
Zadatak 62

Kompleksan broj z=2i prikazite u trigonometrijskom obliku.


"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#72 01.10.2011-22:25
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
Citat od roza:
Zadatak 63
Rijesiti nejednacinu


"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#73 22.10.2011-08:36
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
Zadatak 64
Rojesiti jednacinu

log3log8log2x=log32-1
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#74 23.10.2011-08:25
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
Citat od roza:
Zadatak 64
Rojesiti jednacinu

log3log8log2x=log32-1
log3log8log2x=log32-1
log3log8log2x=log32-log33
log3log8log2x=log3(2/3)
log8log2x=2/3
log2x=82/3
log2x=4
x=24=16
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#75 31.10.2011-22:05
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz algebre
Zadatak 65

Izracunati zbir brojeva djeljivih sa 3 i sa 5 koji su manji ili jednaki 1000
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

Stranice (9): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


All times are GMT +01:00. Current time: 29.03.2020-20:14.