BiH#1 01.10.2012-10:00
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,413


Subject: Funkcija molim pomoć
Napravio sam funkciju za storniranje računa.
Podaci sa računa upisani su u tblProdaja
Ako je račun proknjiženi tada su podaci upisani u tblTransakcij i tblUlazIzlaz i funkcija 'Storniraj' odradi svoj posao kako treba.
Međutim ako račun nije proknjižen tada treba promjeniti podatke samo u tblProdaj, a tblTransakcije i tblUlazIzlaz zaobići.
Trebao bih pomoć za priloženu funkciju kako da zaoniđem Rs1 i Rs2

DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Function Storniraj(OrderID As String)
 2. On Error GoTo Err_Storniraj
 3.  
 4. Dim Db As Database
 5. Dim Rs1 As Recordset
 6. Dim Rs2 As Recordset
 7. Dim Rs3 As Recordset
 8. Dim SQL1 As String
 9. Dim SQL2 As String
 10. Dim SQL3 As String
 11. Dim IDTransakcije As Integer
 12.  
 13. If OrderID = 0 Then GoTo Kraj
 14.  
 15. Set rcs = Nothing
 16.  
 17. Set Db = CurrentDb()
 18.  
 19. IDTransakcije = DLookup("[IDtransakcije]", "TblTransakcije", "[BrDokumenta] ='" & OrderID & "'")
 20.  
 21. SQL1 = "SELECT * FROM tblTransakcije WHERE BrDokumenta='" & OrderID & "'"
 22. SQL2 = "SELECT * FROM tblUlazIzlaz WHERE IDTransakcije=" & IDTransakcije
 23. SQL3 = "SELECT * FROM tblProdaja WHERE OrderID='" & OrderID & "'"
 24.  
 25. Set Rs1 = Db.OpenRecordset(SQL1, dbOpenDynaset)
 26. Set Rs2 = Db.OpenRecordset(SQL2, dbOpenDynaset)
 27. Set Rs3 = Db.OpenRecordset(SQL3, dbOpenDynaset)
 28.  
 29.  
 30. ' Ovaj dio se ne treba odraditi ako je IDTransakcije = Null
 31. '---------------------------------------------------------------
 32.  'U tblTransakcije upisuje se '0' u polje Brisanje
 33. If Rs1.RecordCount > 0 Then
 34. Do While Not Rs1.EOF
 35. Rs1.Edit
 36. Rs1!Brisanje = 0
 37. Rs1.Update
 38. Rs1.MoveNext
 39. Loop
 40. End If
 41.  
 42.  ' U tblUlazIzlaz upisuje se '0' u polje status
 43. If Rs2.RecordCount > 0 Then
 44. Do While Not Rs2.EOF
 45. Rs2.Edit
 46. Rs2!Status = 0
 47. Rs2.Update
 48. Rs2.MoveNext
 49. Loop
 50. End If
 51. '--------------------------------------------------------------
 52.  
 53. ' U tblProdaja upisuje se 'False' u polje Proklnjizeno i '0' u polje Strornirano
 54.  
 55.  
 56. If Rs3.RecordCount > 0 Then
 57. Do While Not Rs3.EOF
 58. Rs3.Edit
 59. Rs3!Proknjizeno = False
 60. Rs3!Stornirano = 0
 61. Rs3.Update
 62. Rs3.MoveNext
 63. Loop
 64. End If
 65.  
 66.  
 67. Rs1.Close
 68. Rs2.Close
 69. Rs3.Close
 70.  
 71. Set Db = Nothing
 72.  
 73. Izlaz:
 74. Exit Function
 75. Err_Storniraj:
 76. MsgBox "Greska broj " & err.Number & vbCrLf & err.Description & vbCrLf & "u funkciji Storniraj()"
 77.  
 78. Kraj:
 79. MsgBox "Niste popunili sve podatke"
 80. End Function

Pozdrav
↑  ↓

#2 01.10.2012-10:18
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,053


Subject: Re: Funkcija molim pomoć
' Ovaj dio se ne treba odraditi ako je IDTransakcije = Null
'---------------------------------------------
------------------
'U tblTransakcije upisuje se '0' u polje Brisanje
if Format$(IDTransakcije)<>"" Then
If Rs1.RecordCount > 0 Then
Do While Not Rs1.EOF
Rs1.Edit
Rs1!Brisanje = 0
Rs1.Update
Rs1.MoveNext
Loop
End If
Endif
Pozdrav
↑  ↓

#3 01.10.2012-10:58
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,413


Subject: Re: Funkcija molim pomoć
tako nešto sami i ja pokušao samo bez Format& ali sa ovi dobivam grešku
'Invalid use of Null'

Izgleda da je problem u uvom dijelu:

SQL1 = "SELECT * FROM tblTransakcije WHERE BrDokumenta='" & OrderID & "'"
SQL2 = "SELECT * FROM tblUlazIzlaz WHERE IDTransakcije=" & IDTransakcije

Pošto je nije pronađen IDTransakcije javlja se greška
Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 2 puta. zadnja izmjena 01.10.2012-11:10 od strane pmiroslav. ↑  ↓

#4 01.10.2012-12:09
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,053


Subject: Re: Funkcija molim pomoć
Probaj ovako:
if Format$(IDTransakcije)<>"" Then
SQL1 = "SELECT * FROM tblTransakcije WHERE BrDokumenta='" & OrderID & "'"
SQL1 = "SELECT * FROM tblTransakcije WHERE BrDokumenta='" & OrderID & "'"
If Rs1.RecordCount > 0 Then
Do While Not Rs1.EOF
Rs1.Edit
Rs1!Brisanje = 0
Rs1.Update
Rs1.MoveNext
Loop
End If
Endif
Pozdrav
↑  ↓

#5 01.10.2012-12:30
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,413


Subject: Re: Funkcija molim pomoć
Uspio sam na kraju ovako:

DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Function Storniraj(OrderID As String)
 2. On Error GoTo Err_Storniraj
 3. Dim Db As Database
 4. Dim Rs1 As Recordset
 5. Dim Rs2 As Recordset
 6. Dim Rs3 As Recordset
 7. Dim SQL1 As String
 8. Dim SQL2 As String
 9. Dim SQL3 As String
 10. Dim IDTransakcije As Integer
 11. Set rcs = Nothing
 12. Set Db = CurrentDb()
 13. If Not IsNull(DLookup("[IDtransakcije]", "TblTransakcije", "[BrDokumenta] ='" & OrderID & "'")) Then
 14.     IDTransakcije = DLookup("[IDtransakcije]", "TblTransakcije", "[BrDokumenta] ='" & OrderID & "'")
 15.     SQL1 = "SELECT * FROM tblTransakcije WHERE BrDokumenta='" & OrderID & "'"
 16.     SQL2 = "SELECT * FROM tblUlazIzlaz WHERE IDTransakcije=" & IDTransakcije
 17.     Set Rs1 = Db.OpenRecordset(SQL1, dbOpenDynaset)
 18.     Set Rs2 = Db.OpenRecordset(SQL2, dbOpenDynaset)
 19.     If Rs1.RecordCount > 0 Then
 20.     Do While Not Rs1.EOF
 21.     Rs1.Edit
 22.     Rs1!Brisanje = 0
 23.     Rs1.Update
 24.     Rs1.MoveNext
 25.     Loop
 26. End If
 27. If Rs2.RecordCount > 0 Then
 28.     Do While Not Rs2.EOF
 29.     Rs2.Edit
 30.     Rs2!Status = 0
 31.     Rs2.Update
 32.     Rs2.MoveNext
 33.     Loop
 34. End If
 35.     SQL3 = "SELECT * FROM tblProdaja WHERE OrderID='" & OrderID & "'"
 36.     Set Rs3 = Db.OpenRecordset(SQL3, dbOpenDynaset)
 37. If Rs3.RecordCount > 0 Then
 38.     Do While Not Rs3.EOF
 39.     Rs3.Edit
 40.     Rs3!Proknjizeno = False
 41.     Rs3!Stornirano = 0
 42.     Rs3.Update
 43.     Rs3.MoveNext
 44.     Loop
 45. End If
 46.     Rs1.Close
 47.     Rs2.Close
 48.     Rs3.Close
 49. Else
 50.     SQL3 = "SELECT * FROM tblProdaja WHERE OrderID='" & OrderID & "'"
 51.     Set Rs3 = Db.OpenRecordset(SQL3, dbOpenDynaset)
 52. If Rs3.RecordCount > 0 Then
 53.     Do While Not Rs3.EOF
 54.     Rs3.Edit
 55.     Rs3!Proknjizeno = False
 56.     Rs3!Stornirano = 0
 57.     Rs3.Update
 58.     Rs3.MoveNext
 59.     Loop
 60.     End If
 61.     Rs3.Close
 62.     End If
 63.     Set Db = Nothing
 64. Izlaz:
 65. Exit Function
 66. Err_Storniraj:
 67. MsgBox "Greska broj " & err.Number & vbCrLf & err.Description & vbCrLf & "u funkciji Storniraj()"
 68. Kraj:
 69. End Function

Dodao sam :
If Not Is Null (...) Then

Else

End if

I sada je sve u redu.
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 29.03.2020-18:48.