BiH


switch Lista naslova:

#31 02.04.2014-18:14
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Primjer strukture
Ovo je klasican primjer strukture u C++.
Struktura je kombinacija skupa istih ili različitih tipova podataka koje formira sam korisnik, prema vlastitim potrebama.
Naprimjer, ako u programu želimo obraditi podatke o učenicima kao što su prezime, ime i maticni broj , onda bismo to mogli uraditi pomoću tri niza.
Ovo bismo jednostavnije uradili pomoću jedne strukture, u okviru koje bismo kao komponente (članove) ove složene strukture naveli prezime, ime i maticni broj.
Primjer:
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. struct ucenik
 7. {
 8.         string prezime;
 9.         string ime;
 10.         int maticni_broj;
 11. };
 12. ucenik u;
 13.  
 14. int main ()
 15. {
 16. cout<<"Unesi prezime: ";
 17. cin>> u.prezime;
 18. cout<<"Unesi ime: ";
 19. cin >> u.ime;
 20. cout<<"Unesi mati
 21. ni broj: ";
 22. cin >> u.maticni_broj;
 23.  
 24. cout <<"Uneseni podaci: "<<endl;
 25.  
 26. cout<< u.maticni_broj<<"-"<<u.prezime<< "  " << u.ime<<endl;
 27. system ("PAUSE");
 28. return 0;
 29. }

Pozdrav
↑  ↓

#32 04.12.2014-09:21
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Dali je broj prost
Daje odgovor dali je uneseni broj prost.
Ovo je rekurzivna funkcija.
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <cstdlib>
 2. #include <iostream>
 3. #include <cmath>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. bool prost (long long n, long long dj)
 7.    {if (dj==1) return true;
 8.        else if (n%dj==0) return false;
 9.             else return prost(n, dj-1);
 10.     }
 11.  
 12. int main()
 13. {   long long broj, kor;
 14.     cout << "Unesi prirodan broj veci od 1 ";
 15.     cin >> broj;
 16.     kor=sqrt(broj);
 17.     if (prost(broj, kor)) cout << "prost broj " << endl;
 18.        else cout << "slozen broj " << endl;
 19.     system("PAUSE");
 20.     return EXIT_SUCCESS;
 21. }

Pozdrav
↑  ↓

#33 04.12.2014-09:25
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Mnozenje matrica
Mnozii matricu dimenzija 4x6 sa matricom dimenzija 6x3.
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <cstdlib>
 2. #include <iostream>
 3. using namespace std;
 4. int main()
 5. {int a[4][6]={1,1,1,1,1,1,
 6.               2,2,2,2,2,2,
 7.               3,3,3,3,3,3,
 8.               4,4,4,4,4,4},
 9.      b[6][3]={1,1,1,
 10.               2,2,2,
 11.               3,3,3,
 12.               4,4,4,
 13.               5,5,5,
 14.               6,6,6}, p[4][3]={0};
 15.  for (int i=0; i<4;  i++)
 16.      {for (int j=0; j<3; j++)
 17.         {for (int k=0; k<6; k++)
 18.              p[i][j]=p[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
 19.          cout << p[i][j] << " ";
 20.          }
 21.       cout << endl;
 22.       }
 23.  system("PAUSE");
 24.  return 0;
 25. }

Pozdrav
↑  ↓

#34 04.12.2014-09:29
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Dekadni broj u binarni
Pretvaranje dekadno broja u binarni broj.
Rekurzivna funkcija
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <cstdlib>
 2. #include <iostream>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. void dek_u_bin(long long d)
 6.     {int ostatak;
 7.      if (d <= 1) {cout << d; return;}
 8.      ostatak=d%2;
 9.      dek_u_bin(d/2);
 10.      cout << ostatak;
 11.      }
 12.  
 13. int main()
 14. {   long long dekad;
 15.     cout << "Unesi dekadni broj  ";
 16.     cin >>dekad;
 17.     dek_u_bin(dekad);
 18.     cout << endl;
 19.     system("PAUSE");
 20.     return EXIT_SUCCESS;
 21. }

Pozdrav
↑  ↓

#35 11.02.2015-20:46
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Poluprecnik valjka
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  int main()
 4.  {
 5.  float poluprecnik, visina, zapremina;
 6.  const float Pi=3.14;
 7.  cout<<"Z A P R E M I N A   V A LJ K A\n";
 8.  cout<<"------------------------------\n";
 9.  cout<<"\nPoluprecnik osnove: =";
 10.  cin>>poluprecnik;
 11.  cout<<"Visina:             =";
 12.  cin>>visina;
 13.  zapremina=poluprecnik*poluprecnik*Pi*visina;
 14.  cout<<"\nZapremina           ="<<zapremina<<"\n";
 15.   cout<<"===========================\n";
 16.  return 0;
 17.  }

Pozdrav
↑  ↓

#36 12.02.2015-13:54
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Naj duza rijec
Izdvaja naj duzu rijec u napisanoj recenici.
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. #include <cstdlib>
 2. #include <iostream>
 3. using namespace std;
 4. int main()
 5. {   string recenica,najduza;
 6. cout<<"Napisi neku recenicu \n";
 7.    getline(cin, recenica);
 8.    int d= recenica.size(), max=0, p, k;
 9.    int poc=0,kraj=0;
 10.    for (int i=0; i < d-1; i++)
 11.       {if (recenica[i]==' ' && recenica[i+1]!=' ') poc=i+1;
 12.        if (recenica[i]!=' ' && recenica[i+1]==' ') kraj=i;
 13.        if (i+1==d-1 && recenica[i+1]!=' ') kraj =i+1;
 14.        if (kraj - poc > max) {max=kraj-poc; p=poc;k=kraj;}
 15.         }
 16.         najduza=recenica.substr(p,k-p+1);
 17.         cout <<"Naj duza rijec je: "<< najduza<<"\n";
 18.    system("PAUSE");
 19.    return 0;
 20. }

Pozdrav
↑  ↓

#37 12.02.2015-22:17
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Zbir svih brojeva u nekom intervalu
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7. int dg,gg,zbir=0,temp;
 8.     cout<<"Interval od: ";
 9.     cin>>dg;
 10.     cout<<"Interval do: ";
 11.     cin>>gg;
 12.     if(dg>gg)
 13.     {
 14.     temp=dg;
 15.     dg=gg;
 16.     gg=temp;
 17.     }
 18.     for(int i=dg;i<=gg;i++)
 19.     {
 20.         zbir=zbir+i;
 21.     }
 22.     cout<<"Zbir je: "<<zbir<<endl;
 23.     system("pause");
 24.     return 0;
 25. }

Pozdrav
↑  ↓

#38 05.11.2016-18:35
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Niz Primjer
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. int main()
 5. {
 6.        int broj[10];
 7.        
 8.        for (int i = 0; i < 11; i++)
 9.        {
 10.              broj[i]=i+10;
 11.              cout << broj[i] << endl;
 12.  
 13.        }
 14.  
 15.        cout << endl;
 16.        system("PAUSE");
 17.        return 0;
 18. }

Pozdrav
↑  ↓

#39 05.11.2016-18:35
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Sortiranje u nizu
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <algorithm>
 2. #include <iostream>
 3.  
 4. int main() {
 5.   int niz[] = { 44, 3, -2, 0, 6, 100, 1, 2, 88,56 };
 6.   std::size_t size = sizeof(niz) / sizeof(niz[0]);
 7.   std::sort(niz, niz + size);
 8.   for (std::size_t i = 0; i < size; ++i) {
 9.      std::cout << niz[i] << ' ';
 10.   }
 11.        system("PAUSE");
 12.        return 0;
 13. }

Pozdrav
↑  ↓

#40 11.11.2016-19:26
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Zamjena stringa u u recenici
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3.  
 4. int main ()
 5. {
 6.   char str[] ="Evo neki string";
 7.   char * temp;
 8.   temp = strstr (str,"neki");
 9.   strncpy (temp,"ovaj",4);
 10.   puts (str);
 11.   return 0;
 12. }

Pozdrav
↑  ↓

Stranice (3): 1, 2, 3


All times are GMT +01:00. Current time: 14.10.2019-03:24.