BiH#1 04.12.2014-11:16
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,989


Subject: Java Skript dogadjaji
Ovo je lista svih događaja u JavaScript-u:
onAbort se koristi kada se određena slika ne uspije download-ovati u preglednik.
onBlur se koristi kada se ulazni fokus prebaci sa elementa forme (kada korisnik klikne van polja forme).
onChange se koristi u slučaju kada korisnik promjeni sadržaj u text, textarea ili select elementima forme.
onFocus se koristi u slučaju da forma dobije ulazni fokus.
onClick se koristi kada korisnik klikne na neki element stranice.
ondblClick se koristi kada korisnik klikne dva puta uzastopno na neki element stranice.
onKeyPress se koristi kada korisnik pritisne i pusti određeni taster na tastaturi.
onKeyUp se koristii kada korisnik pusti određeni taster na tastaturi.
onKeyDown se koristi kada korisnik pritisnei određeni taster na tastaturi.
onReset se koristi kada korisnik pritisne dugme za reset-ovanje.
onResize se koristi kada korisnik promjeni veličinu prozora web preglednika.
onSelect se koristi kada korisnik izabere ulazno polje forme.
onSubmit se koristi kada korisnik pritisne dugme submit.
onLoad se koristi kada se učitava internet stranica u web preglednik.
onMouseDown se koristi kada korisnik klikne na sadržaj stranice .
onMouseMove se koristi se koristi kada korisnik pomjeri kursor miša preko odeđenog elementa stranice.
onMouseOut se koristi koristi kada korisnik pređe kursor miša preko odeđenog elementa stranice.
onMouseOver se koristi kada korisnik pomjeri kursor miša preko odeđenog elementa stranice.
onMouseUp se koristi kada korisnik otpusti lijevi taster a odnosi se na element na kome se nalazi kursor misa.

Primjeri:
<html>
<input type="submit" value="Klikni me!" onClick="alert('Kliknuo si!')"/>
</html>
//--------------------------------------------------
-----------------------------------------
<html>
<input type="text" size="40" value="Unesi svoje ime" onFocus="this.value=''"/>
</html>
//--------------------------------------------------
--------------------------------------
<html>
<input type="submit" value="Klikni i pritisni neki taster " onKeyPress="alert('OK!')"/>
</html>
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 11.11.2019-21:54.