BiH


switch Lista naslova:

#1 04.12.2014-14:11
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,055


Subject: Primjeri za pocetnike*
Ovo su primjeri ma one koji tek pocinju uciti paskal/delphi.
Pitanja postavljati na forumu.
Pozdrav
↑  ↓

#2 04.12.2014-14:15
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,055


Subject: Dali je broj pozitivan negativan ili nula
Ovaj kod vam odredjuje dali je uneseni broj pozitivan, negativan ili nula.
DownloadIzvorni kod (Delphi):
 1. PROGRAM PROGRAM1;
 2. USES
 3.   WinCrt;
 4. VAR
 5.   a : Real;
 6. BEGIN
 7.   Write('Vas broj ');
 8.   Readln(a);
 9.   IF a > 0 THEN
 10.     Writeln('BROJ JE POZITIVAN')
 11.   ELSE
 12.     IF a < 0 THEN
 13.       Writeln('BROJ JE NEGATIVAN')
 14.     ELSE
 15.       Writeln('BROJ JE NULA');
 16.   END.

Pozdrav
↑  ↓

#3 04.12.2014-15:24
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,055


Subject: Dali je broj veci ili manj od nule ili nula
Ova procedura provjerava jeli broj veci ili manji od nule ili je pak nula.
DownloadIzvorni kod (Delphi):
 1. PROGRAM Program2;
 2. VAR
 3.   a : Real;
 4. BEGIN
 5.   Write('Unesi broj ');
 6.   Readln(a);
 7.   if a>0 then
 8.       Writeln('Veci od nule');
 9.   if a<0 then
 10.  
 11.       Writeln('Manji od nule');
 12.   if a=0 then
 13.    Writeln('Nula');
 14. Readln;
 15. END.

Pozdrav
↑  ↓

#4 04.12.2014-16:54
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,055


Subject: Dali je vrijednost parna ili neparna.
Prrovjerava dali je unasena vrijednost parna ili neparna.
DownloadIzvorni kod (Delphi):
 1. PROGRAM PROGRAM3;
 2. USES
 3.   WinCrt;
 4. VAR
 5.   x, y : REAL;
 6. BEGIN
 7.   WRITE('Dva broja ');
 8.   READLN( x, y );
 9.   IF x MOD 2 = 0 THEN
 10.     BEGIN
 11.       x := x - 2;
 12.       y := x - 2;
 13.         END
 14.   ELSE
 15.     BEGIN
 16.       x := x + 2;
 17.       y := x + 2;
 18.         END;
 19.   Writeln('x= ', x, '  y= ', y);
 20. END.

Pozdrav
↑  ↓

#5 04.12.2014-16:57
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,055


Subject: Izracunavanje vrijednosti
Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a2, b2).

DownloadIzvorni kod (Delphi):
 1. PROGRAM PROGRAM6;
 2. USES
 3.   WinCrt;
 4. VAR
 5.   a, b, max: Real;
 6. BEGIN
 7.   Write('Dva broja ');
 8.   Readln(a, b);
 9.   IF SQR(a) > SQR(b) THEN
 10.     max := SQR(a)
 11.   ELSE
 12.     max := SQR(b);
 13.   Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b);
 14.   Writeln('veci kvadrat je ', max);
 15. END.
 16.  
 17.  
 18. II varijanta
 19.  
 20. PROGRAM P07211042_2;
 21. USES
 22.   WinCrt;
 23. VAR
 24.   a, b, max: Real;
 25. BEGIN
 26.   Write('Dva broja ');
 27.   Readln(a, b);
 28.   max := SQR(a);
 29.   IF max < SQR(b) THEN
 30.     max := SQR(b);
 31.   Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b);
 32.   Writeln('veci kvadrat je ', max);
 33. END.

Pozdrav
↑  ↓

#6 04.12.2014-17:00
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,055


Subject: Max od 3 broja
Od tri unesena broja naci najveci
DownloadIzvorni kod (Delphi):
 1. ROGRAM Program7;
 2. USES
 3.   WinCrt;
 4. VAR
 5.   a, b, c, max: Real;
 6. BEGIN
 7.   Write('Vasa tri broja ');
 8.   Readln(a, b, c);
 9.   max := a;
 10.   IF b>max THEN
 11.     max := b;
 12.   IF c>max THEN
 13.     max := c;
 14.   Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b, ' ', c);
 15.   Writeln('najveci je ', max);
 16. END.

Pozdrav
↑  ↓

#7 04.12.2014-19:04
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,055


Subject: Primjer for petlje
Ispisivanje prirodnih brojeve od 3 do 8.
DownloadIzvorni kod (Delphi):
 1. PROGRAM PROGRAM8;
 2. USES
 3.   WinCrt;
 4. VAR
 5.   i : INTEGER;
 6. BEGIN
 7.   WRITELN('Od 3 do 8');
 8.   FOR i := 3 TO 8 DO
 9.     WRITELN('i = ', i );
 10. END.

Pozdrav
↑  ↓

#8 04.12.2014-19:06
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,055


Subject: Sabiranje parnih brojeva od 1-100
sabiranje svih parnih brojeva od 1 do 100.
DownloadIzvorni kod (Delphi):
 1. PROGRAM PROGRAM10;
 2. USES WinCRT;
 3. VAR
 4.   i, s: Integer;
 5. BEGIN
 6.   s:=0;
 7.   FOR i:=1 TO 100 DO
 8.     s := s + i ;
 9.   Writeln('suma prvih 100 prirodnih brojeva je ',s);
 10. END.

Pozdrav
↑  ↓

#9 04.12.2014-19:09
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,055


Subject: Primjer While petlje
Ispis prirodnih brojeve od 4 do 10 unazad.
DownloadIzvorni kod (Delphi):
 1. PROGRAM PROGRAM11;
 2. USES
 3.   WinCrt;
 4. VAR
 5.   i : INTEGER;
 6. BEGIN
 7.   WRITELN('Od 4 do 10 unazad');
 8.   i := 10;
 9.   WHILE i >= 4 DO
 10.     BEGIN
 11.       WRITELN('i=',i );
 12.       i := i - 1;
 13.     END;
 14. END.

Pozdrav
↑  ↓

#10 04.12.2014-19:12
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,055


Subject: Repeat petlja
Ova vrsta petlje koristi se u zadacima u kojima broj ponavljanja ovisi o nekom uvjetu. Uvjet se ispituje na kraju petlje (nakon izvođenja niza naredbi) tako da se naredbe u petlji izvode barem jednom. Petlja se prekida u momentu kad se ispuni uvjet, odnosno, ponavlja se sve dok je uvjet neistinit.
Opći oblik naredbe je:
repeat
naredba;
naredba;
...
until uvjet
Primjer:
Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od 1 do n.
DownloadIzvorni kod (Delphi):
 1. PROGRAM PROGRAM11;
 2. USES
 3.   WinCrt;
 4. VAR
 5.   i, n: Integer;
 6. BEGIN
 7.   Writeln('Djeljivi sa 5 od 1 do n');
 8.   Write('Do broj ');
 9.   Readln(n);
 10.   i := 1;
 11.   REPEAT
 12.     IF i MOD 5  = 0 THEN
 13.       Writeln(i);
 14.     i := i + 1;
 15.   UNTIL i > n;
 16. END.

Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 01.04.2020-04:59.