BiH


switch Lista naslova:

#16 20.02.2015-09:43
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: Skriveno-visibility
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. p.skriveno {
 2.     visibility: hidden;
 3. }
 4. </head>
 5. <TITLE>Pading</TITLE>
 6. </HEAD>
 7. <p class="skriveno">Ovo je tekst koji se ne vidi</p>
 8. <p>Ovo je tekst koji se vidi</p>
 9. </BODY>
 10. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

#17 21.02.2015-11:41
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: Pozicija objekta
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. p.poz_a {
 2.     position: absolute;
 3.     left: 120px;
 4.     top:500px;
 5.     color: green;
 6. }
 7.  
 8. p.poz_r {
 9.     position: relative;
 10.     left: 15px;
 11.     top: 25px;
 12. }
 13. p.poz_f {
 14.     position: fixed;
 15.     top: 5px;
 16.     right: 5px;
 17.     color: red;
 18. }
 19. <TITLE>Pozicija objekata</TITLE>
 20. </HEAD>
 21. <p class="poz_a">Ovaj tekst ima apsolutnu poziciju</p>
 22. <p>Ovo je klasican tekst. Znaci tekst koji nema odredeni stil</p>
 23. <p>Ni ovaj tekst nema odredjeni stil</p>
 24. <p class="poz_f">Ovo je fiksna pozicija. Znaci bilo sta da radite tekst ostaje na istom mjestu.</p>
 25. <p class="poz_r">Ovo je tekst sa relaticnom pozicijom. Znaci pozicija u odnosu na predhodni objekat"</p>
 26. </BODY>
 27. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

#18 22.02.2015-12:28
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: Floating-poravnanje
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. img {
 2.     float: right;
 3. }
 4. <TITLE>Poravnanje elementa</TITLE>
 5. </HEAD>
 6.  <p>Ovo je tekst koji je van poravnanja i on ce ici preko cijele stranice, zavsno samo od duzine teksta.
 7.   Ako  vam je monitor veliki morat cete se nakucati teksta da vidite ucinak ili pak smanjite prozor Borowsera</p>
 8. <p><img src="nekaslika.gif" width="300">
 9. Ovdje treba nakucati puno teksta isto da bi se vidjelo da se on nalazi sa lijeve strane vase slike.
 10. Znaci ovaj tekst bi se morao nalaziti sa lijeve strane slike a slika ostaje na desnoj strani.
 11. Ovdje treba nakucati puno teksta isto da bi se vidjelo da se on nalazi sa lijeve strane vase slike.
 12. Znaci ovaj tekst bi se morao nalaziti sa lijeve strane slike a slika ostaje na desnoj strani.
 13. Ovdje treba nakucati puno teksta isto da bi se vidjelo da se on nalazi sa lijeve strane vase slike.
 14. Znaci ovaj tekst bi se morao nalaziti sa lijeve strane slike a slika ostaje na desnoj strani.
 15. Ovdje treba nakucati puno teksta isto da bi se vidjelo da se on nalazi sa lijeve strane vase slike.
 16. Znaci ovaj tekst bi se morao nalaziti sa lijeve strane slike a slika ostaje na desnoj strani.
 17. Ovdje treba nakucati puno teksta isto da bi se vidjelo da se on nalazi sa lijeve strane vase slike.
 18. Znaci ovaj tekst bi se morao nalaziti sa lijeve strane slike a slika ostaje na desnoj strani.
 19. Ovdje treba nakucati puno teksta isto da bi se vidjelo da se on nalazi sa lijeve strane vase slike.
 20. Znaci ovaj tekst bi se morao nalaziti sa lijeve strane slike a slika ostaje na desnoj strani.
 21. Ovdje treba nakucati puno teksta isto da bi se vidjelo da se on nalazi sa lijeve strane vase slike.
 22. Znaci ovaj tekst bi se morao nalaziti sa lijeve strane slike a slika ostaje na desnoj strani.
 23. </p>
 24. </BODY>
 25. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

#19 24.02.2015-22:13
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: Poravnanje
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. .centar {
 2.     margin-left: auto;
 3.     margin-right: auto;
 4.     width: 50%;
 5.     background-color: #D4D0C8;
 6. }
 7. <TITLE>Poravnanje u centar</TITLE>
 8. </HEAD>
 9. <div class="centar">
 10.   <p>Ovo je div sa klasom Centar. Znaci tekst ce se pokazivati negdje u serdini stranice</p>
 11.   <p>Koliko gog kucali teksta izmedju otvorenog taga div i zatvorenog taga div tekst ce se ponasati kao sto je odredjeno u klasi centar</p>
 12. </div>
 13.  
 14. <p><b>Napomena: </b>Ovo nece raditi na IR8</p>
 15. </BODY>
 16. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

#20 24.02.2015-22:18
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: Poravnanje-Desno
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. <HTML>
 2. <HEAD>
 3. <style>
 4. .desno {
 5.     position: absolute;
 6.     right: 5px;
 7.     width: 300px;
 8.     background-color: #ECE9D8;
 9. }
 10. </style>
 11. <TITLE>Poravnanje u centar</TITLE>
 12. </HEAD>
 13. <BODY>
 14. <div class="desno">
 15.   <p>Ovo je div sa klasom desno. Znaci tekst ce se pokazivati na desnoj strani i duzini od 300px</p>
 16.   <p>Desna margina je samo 5px. Vije mozete staviti na nulu ili pak povecati</p>
 17. </div>
 18. </BODY>
 19. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

#21 25.02.2015-18:31
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: first-line
Ovaj pseudo element vazi samo za prvu liniju teksta.
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. p::first-line {
 2.     color: #0000FF;
 3.     font-variant: small-caps;
 4. }
 5. p.samovelika{
 6. font-variant: small-caps;
 7. }
 8. <TITLE>Title of your page</TITLE>
 9. </HEAD>
 10. <p>Ovdje ce prvi red biti ispisan velikim slovima i plavom bojom dok ce iduci redovi ispod prvog reda biti obicni odnosno nece potpadatai pod postavke u klasi p. Ovo je dobro kada hocemo nesto naglasiti ili napisati kao naslov.Ukoliko vam je veliki monitor mozda i ne viditi ucinak ako cio tekst stane u jedan red. Onda smanjite velicinu prozora vseg brovsera da bi vidjeli ucinak ovoga.</p>
 11. <p class="samovelika">Ovo ce bir samo velika slova bez boje i biti ce i nakon preloma teksta</p>
 12. </BODY>
 13. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

#22 25.02.2015-18:41
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: First-letter
Odnosi se samo na prvi karakter u tekstu.
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. p::first-letter {
 2.     color: #FF00FF;
 3.     font-size: "25";
 4. }
 5. <TITLE>Prvi znak u tekstu</TITLE>
 6. </HEAD>
 7.  
 8. <p>Ucinak se vidi samo na prvom karakteru u tekstu.</p>
 9. </BODY>
 10. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

#23 26.02.2015-20:35
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: Gradients
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. #grad {
 2.     height: 100px;
 3.     background: -webkit-linear-gradient(0deg, green, blue);
 4.     background: -o-linear-gradient(0deg, green, blue);
 5.     background: -moz-linear-gradient(0deg, green, blue);
 6.     background: linear-gradient(0deg, green, blue);
 7. }
 8. <TITLE>Gradisents</TITLE>
 9. </HEAD>
 10. <div id="grad" style="color:white;text-align:center;">Ovdje moze biti i neki tekst</div><br>
 11. <p><strong>Napomena:</strong><br>Ne podrzavaju verzije internet explorera nize od 9.</p>
 12. </BODY>
 13. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

#24 27.02.2015-09:03
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: text-shadow
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. h1 {
 2.     text-shadow: 4px 4px 4px #FF00FF
 3. }
 4. <TITLE>Tekst Shadow</TITLE>
 5. </HEAD>
 6.  <h1>Ovo je tekst Shadow</h1>
 7.  <p><b>Note:</b><br> Ne podrzavaju verzije internet explorera nize od 9./p>
 8. </BODY>
 9. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

#25 28.02.2015-11:32
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: font-family
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. p.roman {
 2.     font-family: "Times New Roman", Times, serif;
 3. }
 4. p.serif {
 5.     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 6. }
 7. <TITLE>Font</TITLE>
 8. </HEAD>
 9. <p class="roman">Ovo je font Times New Roman.</p>
 10. <p class="serif">Ovo je  Arial font.</p>
 11. </BODY>
 12. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

#26 28.02.2015-12:55
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: Font-stil
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. p.normal {
 2.     font-style: normal;
 3. }
 4. p.italic {
 5.     font-style: italic;
 6. }
 7. p.oblique {
 8.     font-style: oblique;
 9. }
 10. <TITLE>Font stil</TITLE>
 11. </HEAD>
 12. <p class="normal">Normal klas stil.</p>
 13. <p class="italic">Italik klas stil.</p>
 14. <p class="oblique">Oblique klas stil.</p>
 15. </BODY>
 16. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

#27 01.03.2015-09:12
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: Transform rotate
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. div {
 2.     width: 100px;
 3.     height: 100px;
 4.     background-color: red;
 5.     /* Rotate div */
 6.     -ms-transform: rotate(45deg); /* IE 9 */
 7.     -webkit-transform: rotate(45deg); /* Chrome, Safari, Opera */
 8.     transform: rotate(45deg); /* Standardna syntaksa */
 9. }
 10. <TITLE>Transform</TITLE>
 11. </HEAD>
 12. <div>iCentar</div>
 13. </BODY>
 14. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

#28 01.03.2015-09:17
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: Transform-Translate
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. div{
 2.     width: 200px;
 3.     height: 125px;
 4.     background-color: red;
 5.     border: 1px solid black;
 6.     -ms-transform: translate(450px,200px); /* IE 9 */
 7.     -webkit-transform: translate(450px,200px); /* Chrome, Safari, Opera */
 8.     transform: translate(450px,200px); /* Standarda syntaksa */
 9. }
 10. <TITLE>Transform</TITLE>
 11. </HEAD>
 12. <div>iCentar</div>
 13. </BODY>
 14. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

#29 02.03.2015-10:03
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: Transform-Scalse
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. div {
 2.     width: 90px;
 3.     height: 70px;
 4.     background-color: green;
 5.     border: 1px solid black;
 6. }
 7. div#div1 {
 8.     margin: 100px;
 9.     -ms-transform: scale(1,3); /* IE 9 */
 10.     -webkit-transform: scale(1,3); /* Chrome, Safari, Opera */
 11.     transform: scale(1,3); /* Standardna sintaksa */
 12. }
 13. <TITLE>Transform scale</TITLE>
 14. </HEAD>
 15. <div>Ovo je div element</div>
 16. <div id="div1">Ovo je div1 element</div>
 17. </BODY>
 18. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

#30 03.03.2015-20:27
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: Tekst u kolonama-column-count
DownloadIzvorni kod (HTML):
 1. .kolone {
 2.     -webkit-column-count: 4; /* Chrome, Safari, Opera */
 3.     -moz-column-count: 4; /* Firefox */
 4.     column-count: 4;
 5. }
 6. <TITLE>Kolone</TITLE>
 7. </HEAD>
 8. <div class="kolone">Izgleda nevjerojatno da su Egipani izgradili metropolu tako
 9. veli
 10. anstvene arhitekture kao što je piramida, u pustinjskom
 11. podru
 12. ju naizgled negostoljubivom prema životu i
 13. nesposobnom za pružanje prikladnog okoliša razvoju jedne
 14. civilizacije. To izvanredno postignue poslužilo je egiptologu
 15. Kurtu Mendelsohnu kao potvrda njegove teorije o tome da
 16. se gradnja piramida razvila kao vrsta civilne službe, u
 17. nastojanju da se sprije
 18. i nezaposlenost i povea blagostanje
 19. u Egiptu.
 20. Mendelsohn pretpostavlja da je administracija u drevnom
 21. Egiptu, vjerujui u potrebu stvaranja više državno
 22. orijentiranog naroda, prisilila religiju i obredne tradicije
 23. utjelovljene u filozofiji piramide da ustupe vodee mjesto
 24. njihovim društveno-ekonomskim planovima.
 25. Takvo moderno vienje drevne i visokorazvijene civilizacije
 26. u najboljem je slu
 27. aju postavka koja se može primijeniti na
 28. piramide iz mnogo kasnijeg razdoblja propadanja Egipta.
 29. Društveno-ekonomska teorija povijesti,
 30. ovjekovih
 31. nastojanja i djelovanja, teško je održiva
 32. ak i kada se primijeni
 33. na moderno doba, a kamoli tek na civilizacije nadahnute </div>
 34. </BODY>
 35. </HTML>

Pozdrav
↑  ↓

Stranice (3): 1, 2, 3


All times are GMT +01:00. Current time: 16.12.2019-08:48.