BiH#1 14.02.2015-12:25
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,653


Subject: Struktura na fajl
Imam jedan fajl sa ekstenxxija .IN koj e daden kako primer za stapjane fiskalnog racuna za jedan kasa.
Ja sam naparavio identicni fajl na njega no ne moj fajl ne radi.
Pokusao sam da ga u poredim sa originalni fajl na sve moguci nacine koi sam znao od otvarajne vo neotepad,word,hexeditor iscitavajne u karaktera(Chr) slajne na printer i od sve te uporedbe sam dobio isti rezultat da oba fajlova su isti.
Jedino sto originalni fajl radi i staampa fiskalne racuna a moj fajl stampa no ne vadi nista na racunu odnosno rvadi racun sa nula iznosom.
Mozda mozete da date neki predlog u cemu je greska sa moj fajl.
PF500.IN je originalni fajl
smetka.IN je fajl koi sam ja kreirao

Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  Fajlovi.rar
Preuzimanja: 135
Veličina: 320 Byte

↑  ↓

#2 14.02.2015-17:55
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Re: Struktura na fajl
Ni binarno se ne razlikuju uopste.
Da postoji bilo kakva razlika binarno bi nasao razliku.
Znaci nije do fajla.
E sad staje.
Prvo pitanje je jel ime fjla?
Pretpostavljam da stavis adekvatno ime.
Mozda u podesenju kase ima napr da prva dva slova imena moraju biti PF.
Jesil probao kada ga preimenujes na isto ime ovo PF500.IN
Citat:
a moj fajl stampa no ne vadi nista na racunu
Hoces reci da ostampa stavke a da umjesto cifara imas nule.
Pozdrav
↑  ↓

#3 14.02.2015-17:57
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Re: Struktura na fajl
Moras mi jos nesto reci a to je sta je u kojoj koloni i kolike si duzine kolona odredio u kodu.
Ali prvo napisi sta stampa jeli samo nule i koje kolone su nule.
Pozdrav
↑  ↓

#4 14.02.2015-18:48
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,653


Subject: Re: Struktura na fajl
Ovako promenio sam i ime u PF500.IN
kako sto e u primeru koi su dali.
Ja ovakve slicne kase sam povrzivao i ranije i nisam imao ovakvih problema.
Ovaj fajl ima razlike u struktura od oni fajlove koi sam pravio za drugekase.
Problem e u tome sto firmata koja prodaje ove kase nije dala nikakva dokumentacija kako treba da se konstruira ovaj fajl dala e samo primere kako izgledaju fajlove.
Ja sam ovo pravio na osnovu na ovaj fajl PF500.IN

Ova e sve sto je dala ta firma za ova kasa

Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  ProgramaZaPecatenje_SY55SY46SY250.rar
Preuzimanja: 148
Veličina: 68.26 KB

↑  ↓

#5 14.02.2015-19:24
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,653


Subject: Re: Struktura na fajl
eve ja cela funkcija koja ja koristam
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function Fiskalna_SY45_SY250()             'Fiskalna smetka  za fiskalna kasa SY45 i SY250
 2. If SysCmd(acSysCmdGetObjectState, acForm, "frmKasa") = 0 Then Exit Function
 3.  If Forms![frmKasa]![Fiskalna] = True Then
 4.     MsgBox " "
 5.    Exit Function
 6.   End If
 7.  
 8.       Dim rs As DAO.Recordset
 9.       Dim Naziv As String
 10.       Dim Danok As String
 11.       Dim Cena As String
 12.       Dim DDV As String
 13.       Dim Kolicina As String
 14.       Dim txt As String
 15.       Dim i As Integer
 16.       Dim DDV_Obvrznik As Boolean
 17.       Dim Makedonski As Boolean
 18.       Dim Mak As String
 19.       Dim Status As String
 20.       Dim Izlez As String
 21.       Dim Karakter As Boolean
 22.       Dim Prefix As String
 23.       Dim Port As Integer
 24.           Port = FiscalenPort
 25.           i = 33
 26.           Karakter = True
 27.  
 28. Set rs = Forms![frmKasa]![frmKasa_Stavkai_Subform].Form.RecordsetClone
 29.  If rs.RecordCount <= 0 Then
 30.    MsgBox " 0! "
 31.    Exit Function
 32.  End If
 33. rs.MoveFirst
 34. Open Pateka & "\Sinergy\PF500.IN" For Output Shared As #1
 35.  Print #1, Chr(32) & "01" & Chr(9) & "1" & Chr(9) & Chr(9) & "0" & Chr(9)  'Pocetok na smetkata otvori beleska
 36.  
 37.     DDV_Obvrznik = DLookup("DDV_Obvrznik", "tblKasaParametri")
 38.     Do While Not rs.EOF
 39.      
 40.    Makedonski = False
 41.    Naziv = Kirilica(UCase(Left(DLookup("Artikal_Ime", "tblArtikli", "ID_Artikal=" & rs.Fields(2)), 20)))    ' Artikal podatok 20 karakteri vo kirilica so golemi bukvi
 42.   Danok = DLookup("Artikal_DDV", "tblArtikli", "ID_Artikal=" & rs.Fields(2))                               ' Danocna stapka
 43.   Cena = Format(rs.Fields(4), "0.00")                                                                      ' Cena podatok
 44.   Kolicina = Format(rs.Fields(5), "0.000")                                                                 ' Kolicina podatok
 45.   Makedonski = DLookup("MK_Proizvod", "tblArtikli", "ID_Artikal=" & rs.Fields(2))                          ' Makednonski proizvod
 46.  
 47.    
 48.    If Karakter = True Then
 49.        Prefix = Chr(35)
 50.        Karakter = False
 51.    Else
 52.        Prefix = Chr(32)
 53.        Karakter = True
 54.    End If
 55.      
 56.    
 57.    If Makedonski = True Then
 58.       Mak = Chr(49)
 59.    Else
 60.       Mak = Chr(48)
 61.    End If
 62.  
 63.    If DDV_Obvrznik = True Then
 64.      Select Case Danok
 65.       Case 0
 66.            DDV = Chr(51)          'Danok podatok 0%
 67.       Case 5
 68.            DDV = Chr(50)           'Danok podatok 5%
 69.       Case 18
 70.            DDV = Chr(49)           'Danok podatok 18%
 71.      End Select
 72.    ElseIf DDV_Obvrznik = False Then
 73.           DDV = Chr(52)           'Danok podatok 0%
 74.   End If
 75.      
 76.      
 77.      Print #1, Prefix & Chr(49) & Naziv + Chr(9) & DDV & Chr(9) & Cena & Chr(9) & Kolicina & Chr(9) & Mak & Chr(9) & Chr(9)
 78.  
 79.  If IsNull(rs.Fields(1)) Or rs.Fields(1) = "" Then Call AzurirajneStavkiSmetka(rs.Fields("ID_Stavka"))
 80.  rs.MoveNext
 81.  Loop
 82.  
 83.  
 84.  Print #1, Chr(38) & "50" & Chr(9) & Chr(9)
 85.  Print #1, Chr(37) & Chr(56)                                   'Kraj na smetkata
 86. Close #1
 87.  
 88.   Sleep (1000)
 89.  
 90.   Call Shell(Pateka & "\Sinergy\Smetka.bat", vbHide)
 91.  
 92. '***************************************************************************************************************************
 93.  '-------- Ovde se zatvora smetkata i se otvora nova ------------------------------
 94.   Forms![frmKasa]![Fiskalna] = True
 95.    Forms![frmKasa]![Fis_Data] = Now
 96.    DoCmd.GoToRecord acDataForm, "frmKasa", acLast
 97. Dim RSo As DAO.Recordset
 98. Set RSo = Forms![frmKasa]![frmKasa_Stavkai_Subform].Form.RecordsetClone
 99.  If RSo.RecordCount <= 0 Then
 100.  DoCmd.GoToRecord acDataForm, "frmKasa", acLast
 101.   Else
 102.      DoCmd.Close acForm, "frmPecati_Smetka"
 103.      Forms![frmKasa].SetFocus
 104.      Forms![frmKasa]![Key] = True
 105.      DoCmd.GoToRecord acDataForm, "frmKasa", acNewRec
 106.      Forms![frmKasa]![Tip_Dokument] = DLookup("ID_Vid_Dokument", "tblDokumenti", "Forma = 6")
 107.      Forms![frmKasa]![Data] = Now
 108.      Forms![frmKasa].Refresh
 109.      Forms![frmKasa]![frmKasa_Stavkai_Subform]![Barkod].SetFocus
 110.      
 111.    
 112.  End If
 113.  
 114.  
 115. End Function
↑  ↓

#6 14.02.2015-20:22
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Re: Struktura na fajl
Uf pa ja ovo nikad nisam radio ovako.
Mozda nije do ovoga ali upis u memorijske mora uvije biti isti.
Treba sabrati max broj karaktera koji se mogu stampati i rasporediti ih na kolone.
Evo ja cu dati primjer pa ti popravi:
Dim Naziv As String *15
Dim Danok As String*10
Dim Cena As String*8
Dim DDV As String*6
Dim Kolicina As String *8
Dim Prazno as string *1
Prazno= " "
Prefix+prazno+naziv+prazno+ddv+prazno+cena+prazno+
kolicina+prazno+mak=Broj karaktera na traci
Lset Naziv = Kirilica(UCase(Left(DLookup("Artikal_Ime", "tblArtikli", "ID_Artikal=" & rs.Fields(2)), 20))) '
Rset Danok = DLookup("Artikal_DDV", "tblArtikli", "ID_Artikal=" & rs.Fields(2)) '
Rset Cena = Format(rs.Fields(4), "0.00") ' Cena
Rset Kolicina = Format(rs.Fields(5), "0.000")

rset i Lset su poravnanja.
Pozdrav
↑  ↓

#7 14.02.2015-23:29
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,653


Subject: Re: Struktura na fajl
ne te razbiram mislis dekaa brojot na karakteri mi e problem ?
=Broj karaktera na traci sto e ova?
Ovde treba da stavam kolku karakteri treba da ima vo edna linija ?
Jas nemam nikakva dokumentacija od kade da znam kolku karakteri treba da ima vo linija ?
↑  ↓

#8 15.02.2015-00:11
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Re: Struktura na fajl
Mislim da ima 49 karaktera u jednoj liniji. a to vidid kada ostapas jedan.
Uostalom probas i kadstampas (ako si u prilici vidjet ces)
Mada mi nije jasno ovaj fajl je sto si mi poslao je identiocan jedan sa drugim i morao bi njega stampati ako i njega ne stampa onda nije do fajla sigurno.
Jedino se moze desiti da ne stampa kada odaberes druge artikle koji imaju vise karaktera u nazivu, pa eto prvo to treba otkloniti mada si ti tamo to u kodu ogranicio na 20 karaktera ili mozda cijena i kolicina da bude veca pa da preklopi jeno preko drugog.
U ovim fajlovima nisu prazni karakteri nego kolone e sad neznam sta bi se desilo ako je sirina kolone premala za podatak koji treba stati.
Neznam ja bih prvo to pokusao eliminisati.
Pozdrav
↑  ↓

#9 15.02.2015-10:25
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,653


Subject: Re: Struktura na fajl
pa kazem ti i ovaj identicni fajl ne stampa i u tome e moj problem,a original oce ,e sad i drugi put sa ovaj isti drajver Fiscal32.exe sam povezivao kase i nikan nije mi trebalo da broim karactera u coloni.
Imam ja jos par kase koje rade sa ovaj drajver , no structura fajla e drugacije.
↑  ↓

#10 15.02.2015-10:57
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Re: Struktura na fajl
Gledaj sto se tice ovog idetifikacionog fajla i tvoga fajla koji si napravio oni su potpuno isti.
Provjerio sam ih i binarno.
Znaci da postoji igdje ikakva razlika binarno bi javio.
Ako imas total comander mozes to provjeriti a imam ja i kod za provjeru.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function RedFajla(Putanja As String, BrojReda As Integer) As String
 2. '*******************************************************
 3. 'Ime:      RedFajla (Function)
 4. 'Sadrzaj:Iscitava jedan red podataka iz fajla
 5. 'Autor: zxz
 6. 'Datum: 01.09.2013, 01:58:32
 7. 'Adresa: Tuzla BiH
 8. 'EMail: zxz@icentar.ba
 9. 'www: icentar.ba
 10. 'Ulazni parametri:Putanja sa imenom i broj reda
 11. 'Izlazni parametri:Sting reda fajla
 12. '******************************************************
 13.  
 14. On Error GoTo Greska
 15.        Dim Temp As String
 16.        Dim BrojFajla As Integer
 17.        Dim i As Integer
 18.  
 19.        BrojFajla = FreeFile
 20.        Open Putanja For Input As #BrojFajla
 21.        For i = 1 To BrojReda
 22.        Line Input #BrojFajla, Temp
 23.        Next i
 24.        RedFajla = Temp
 25.        Close #BrojFajla
 26.        
 27. Exit Function
 28. Greska:
 29. RedFajla = "False"
 30. End Function
 31. Function ProvjeriBIN()
 32. Dim Fajl1 As String
 33. Dim Fajl2 As String
 34. Dim temp1 As String
 35. Dim temp2 As String
 36. Dim i As Integer
 37. Dim R
 38.  
 39.  
 40. Fajl1 = "Putanjadofilea" & "\smetka.in"' ispravi putanju
 41. Fajl2 = PutanjaDoFilea"\Obrada\PF500.IN" 'ispravi putanju.
 42.  
 43. For i = 1 To 11
 44. temp1 = RedFajla(Fajl1, i)
 45. temp2 = RedFajla(Fajl2, i)
 46. R = InStr(1, temp1, temp2, vbBinaryCompare)
 47. If R = 0 Then
 48. MsgBox "Red: " & i & " nije isti"
 49. End If
 50. Next i
 51.  
 52. End Function

samo jos jedno pitanje ako moze.

Kada stampas ovaj svoj tj. smetka.IN, jel otampa prazan papir ili ostampa nule.
Pozdrav
↑  ↓

#11 15.02.2015-11:31
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Re: Struktura na fajl
Jesil provjerio ini file jeli isti kao kod ostalih.
Znam da jesi ali eto, nemogu se niceg drugog sjetiti za sad.
Pozdrav
↑  ↓

#12 15.02.2015-11:52
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,653


Subject: Re: Struktura na fajl
on odstampa zaglavie racuna i totali racuna bez stavke.
Da pojasnim otvara se fiskalni racun sa ovaj red
Print #1, Chr(32) & "01" & Chr(9) & "1" & Chr(9) & Chr(9) & "0" & Chr(9)  'Pocetok na smetkata otvori beleska
gde prvi carakter "Chr(32)" je karakter koi se krece po celog raracuna od pocetka do kraja i treba da bude u rasponu od chr(32 ) do chr(120) isto ovaj karakter netreba biti isti za dva posledovatelni reda.
Ovo "01" ne znam sta je
1 je lozinke operatora
0 je tip racuna, dali se radi o fiskalni ili o storni racun.

Nakon ova linija dolaze stavke racuna
ovaj red:
Print #1, Prefix & Chr(49) & Naziv & Chr(9) & DDV & Chr(9) & Cena & Chr(9) & Kolicina & Chr(9) & Mak
gde Prefix je onaj karakter na pocetku linije i u ovom slucaju kako sto vidite u primeru se mejnaju dva karaktera chr(35) i chr(32) na svaki red sa tom sta na prvi red za stavke Prefix mora da bude razliciti od chr(32) zbog to sta sa Chr(32) otvaramo racun na prvi red od fajla.
Onda dolazi Chr(49) koi e standardi i tako je bilo i vo predhodni primerime.
Onda dolazi Naziv (ovo je ime artikla)koj u ovom slucaju mora da bude sa sve velike slova i na Kirilica i da ne bude duzi od 22 karaktera .
Nakon naziva dolazi strandardni Chr(9) , a iza njega dolazi Danocna stavka koja u predhodnim primerima bila je obelezana sa Chr(192),Chr(193),Chr(194),Chr(195) to su velike slova "A,B,C,D" a u ovom slucaj sa broevi od 1 do 4 ili karakteri Chr(49) do Chr(52).
Onda dolazi Chr(9) koj u predhodnim primerima nije bio tu.
Nakon Chr(9)dolazi cena koja treba treba sadrzati dve decimalne mesta i uvek decimalni simbol da bude tocka ne zapirka.
Opet chr(9) koj u predhodnim primerima bio je znak za mnozejne "*" i dolazi kolicina koja treba da bude sa tri decimalnix mesta isto decimalni simbol treba da bude tocka.
Iza kolicine opet chr(9) i iza njega dolazi 1 ili 0 koj oznacava tipa artikla dali je on Makedonski produkt ili ni je i na kraju dolaze dva chr(9) koi ne znam o cemu sluze jer ni su bili u starije verzije .
Iza stavke dolazi placajne racuna sa linija koda
Print #1, Chr(38) & "50" & Chr(9) & Chr(9)
iza linija koda za placajne dolazi linija za zatvarajne racuna
Print #1, Chr(37) & Chr(56)

To je sve sto znam o struktura ovog fajla i sve ovo sta sam naveo e od specifikacije koja sam imao od slicnih modela kase.

E sad ima jos jedan fazon oko ove kase a to jedan DLL koj smo koristili za komunikacija sa kase i koj sluzi da zamini ovaj Fiscal32.exe .
pokusao sam i sa njega da odradim nesto no prvi put dobijem neka greska ali to da ostavimao za dalje ako uspem da resim ovaj problem.

I ima jos nesto .
Sve kase se fiskaliziraju na osnova dali je korisnik DDV obvrznik ili ni je.
U mom slucaju korisnik nije DDV Obvrznik sto znaci da koristi samo jedna danocna stavka a to je chr(52) ili 4 i sve artikle nisu makedonske odnosno su obelezane sa 0
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 15.02.2015-11:54 od strane Gjoreski. ↑  ↓

#13 15.02.2015-22:00
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,979


Subject: Re: Struktura na fajl
E za ovo stvarno nemam vise ideja.
Brojanje karaktera je bitno jer ako u bazi bude velika cifra novcana ili kolicina moze se desiti da preklopi i onda ne stane sve ili cak predje preko papira.
Dok sam radio kasu ja sam negdje imao univerzalan kod u odnosu na sirinu trake.
Otkucam testno na traci karaktere i onda ostalo odredim.
Ova dva filea su potpuno identicna i nikako mi nije jasno da jedan stampa a jedan ne.
Mozda da pogledas ini file.
Nema uputstva ali u ini fileo vjerovatno ima i jos nekih podesenja.
da kazemo da mozda nije do chr znakova moglo bi mozda biti ali ne vidim da je ista pribiljezeno u fajlu.
Pozdrav
↑  ↓

#14 15.02.2015-23:13
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,653


Subject: Re: Struktura na fajl
ja cu da sacekam jos neki dan jer sam pisao mail na ova firma koja prodaje kase mozda ce mi dati neko upatstvo ili neke instrukcije.
(od iskustva sa ove firme znam da nece mi odgovororiti) ali videcemo.
↑  ↓

#15 16.02.2015-12:31
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,653


Subject: Re: Struktura na fajl
Problemot e resen .
Na kraj od redot od stavkite treba da ima tri chr(9) karakteri za da funkcionira vo red kasata.
Ne znam i ne mi e jasno zosto na mojov kompjuter vo primerot ima samo dva karakteri , a na kompjuterot od klientot tri .
Ama vo sekoj slucaj sega sve funkcionira.
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 17.10.2019-12:12.