BiH#1 01.12.2010-13:03
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 984


Subject: Istorija Tae Kwon doa
Historija TAEKWON-DO a

Originalne Taekwon-do tragove možemo naći u historiji Koreje već od treće godine prije naše ere, za vladavine dinastije Koguryo. 1935. godine grupa japanskih arheologa pronašla je freske koje prikazuju kraljevske ratnike u pozicijama vrlo sliÄŤnim današnjoj Taekwon-do tehnici. Oba borca nalaze se u Taekwon-do gardovima suÄŤeljena jedan drugome.
Taekwon-do je najoÄŤitiji razvoj doživio za vrijeme Silla kraljevine koja je nastala dvadesetak godina ranije od Koguryo kraljevine, a nalazila se na teritoriju današnjih Koreja, smještena nešto južnije.Oko prije 1300 godina korejski je poluotok bio podijeljen na tri kraljevstva: Silla, Koguryo i Baek Je. Silla najmanja od te tri kraljevine, bila je stalno na udaru jaÄŤih susjeda sa sjevera i zapada. Za vrijeme 24. kralja Silla dinastije organizirana je skupina mladih plemića-oficira, nazvana Hwa Rang. Ti mladići su bili podvrgnuti intezivnim treninzima u razliÄŤitim oblicima borbe sa i bez oružja, a trening taekkyona, preteće današnjeg Taekwon-doa im je bio osnovni naÄŤin vježbanja. Hwa Rang organizacija ubrzo je postala poznata u tom dijelu Azije zbog hrabrosti i sposobnosti svojih boraca. Zahvaljujući njima, pod vodstvom Silla dinastije, korejski poluotok je po prvi puta ujedinjen. Za vrijeme perioda postojanja Hwa Rang organizacije, pored taekkyon-a u narodu je bio popularan oblik nožne borbe zvan Soo bak. Takmicenja u ovoj vještini redovno su se održavala svake godine petog Maja po Lunarnom kalendaru, zajedno sa natjecanjima u streljastvu i Korejskom hrvanju. U historiji dinastije Koguryo koja dolazi na vlast 918. godine Taekwon-do je zauzimao važno mjesto, a bio je poznat pod imenom Subak. Mnogi dokumenti nam govore o važnosti Subaka, što zakljuÄŤujemo po zabilježenim ÄŤestim posjetima vladara Subak takmicenjima. Iz istih dokumenata je vidljivo da je u to doba Subak bio organizovan kao sport koji je uživao veliku popularnost meÄ‘u gledaocima. Za vrijeme kralja Chongjo iz dinastije Yi, koja dolazi na vlast oko 1400. godine napisana je prva knjiga o Subaku koja je saÄŤuvana do danas. U toj knjizi daju se detaljna uputstva o naÄŤinu izvoÄ‘enja tehnike i treninga.Godine 1909. dolazi do Japanske okupacije Korejskog poluotoka koja traje do 1945. godine a u kojem je razdoblju Taekwon-do bio zabranjen. Zahvaljujući tajnom vježbanju Taekwon-do je nadživio Japansku okupaciju. Za vrijeme okupacije mnogi majstori Tekkyo-na i Subaka su emigrirali iz Koreje ili su bili deportirani u Japan. 1945. godine iz japanskog logora se vratio CHOI HONG HI pod ÄŤijim je vodstvom došlo do razvoja modernog Taekwon-doa.

Razvoj modernog taekwon-doa

CHOI HONG HI je sa svojim saradnicima razradio i usavršio stare sisteme borenja rukama i nogama, a na skupu uglednih korejskih historicara i starih majstora 1955. godine predložio je da se staroj korejskoj vještini borenja da ime Taekwon-do. U to doba su u upotrebi bila razliÄŤita imena kao što su tangsoo, taekkyon, kwon bup, kong soo,soo bak, itd. Te poslijeratne godine bile su znaÄŤajne i po tome što je majstor ChoiHong Hi u saradnji sa svojim kolegama sistematizirao i usavršio Taekwon-do tehnike,napisao sportska pravila. Ukratko, stvorio je Taekwon-do za potrebe ÄŤovjeka 20. stoljeća.Godine 1959. zabilježena je po tome što je sada prvi put Taekwon-do organizirano prešao korejsku granicu. Choi Hong Hi i devetnaest njegovih vrhunskih nosilaca crnih pojaseva napravio je veliku turneju po zemljama istoka, proširivši tako Taekwon-do izvan granica njegove povijesne domovine. Iste godine majstor Choi je izdao i prvu knjigu o Taekwon-dou. -1963. godina prošla je u znaku spektakularne demonstracije pred zgradom organizacije ujedinjenih naroda u New Yorku, oznaÄŤivši snažniji poÄŤetak razvoja Taekwon-doa u SADu.

-1965. godine majstor Choi s grupom vrhunskih instruktora krenuo je na veliku svjetsku turneju, pa je po prvi puta posjetio i europske zemlje u kojima se ubrzo nakon toga osnivaju nacionalne federacije.

-22. februara 1966. godine osnovana je Internacionalna Taekwon-do Federacija.

-1969. godine održano je prvo Taekwon-do prvenstvo Azije.

-1974. godine u Montrealu, u Kanadi održano je prvo svjetsko Taekwon-do prvenstvo.

-Prvo europsko prvenstvo bilo je u Studgartu 1975. godine

Iako je Koreja pradomovina Taekwon-doa on danas predstavlja istinski meÄ‘unarodni sport. Ljudi iz svih zemljama svijeta organizovano se bave Taekwon-doom. Taekwon-do je velik i svaki ÄŤovjek u njemu može naći ono što mu je potrebno. U mnogim zemljama gdje je Taekwon-do razvijen, ljudi shvaćaju Taekwon-do kao izvanreno pogodan oblik rekrecije. Za vježbanje Taekwon-doa nije potrebna neka specijalna odjeća, niti posebni rekviziti. Taekwon-do se može vježbati svugdje, u sobi, na radnom mjestu, školi, parku, ... Broj sudionika na treningu nije ograniÄŤen, a u izvoÄ‘enju tehnika sudjeluje ÄŤitavo tijelo. U taekwon-dou se ne radi sa nekim teretima, a tijelo samo sebi odreÄ‘uje granice naprezanja, zbog toga, povrede su vrlo rijetke. Zbog tih svih razloga milioni ljudi u svijetu koriste Taekwon-do kao oblik rekreacije. Druga grupa pretežno mladih ljudi traži i nalazi u Taekwon-dou oblik sportske, takmicarske aktivnosti koja im omogućuje da kroz vježbanje i takmicenja razviju svoje tijelo i sportski duh. Taekwon-do takmicenja su vrlo atraktivna, jer pored efektne borbe (u kojoj prevladavaju udarci nogama), borci se natiÄŤu i u formama.Ljudi koji su svakodnevno izloženi opasnostima napada (policija) ili se spremaju za eventualne sukobe (vojska) u Taekwon-dou su našli najefikasniji sistem borbe bez oružja koji u odreÄ‘enim situacijama može može biti nezamjenjiv. Pored toga, Taekwon-do nije izgubio na svojoj važnosti u obuci vojnika i u uslovima modernog ratovanja i primjene najsavremenijeg oružja. Taekwon-do majstori koji su veći dio života posvetili treniranju Taekwon-doa, smatraju Taekwon-do za stil svog života i jednom rijeÄŤju usmjeruje im cijeli životni put. To je normalno jer onaj tko želi uspjeti u Taekwon-dou mora se odreći mnogo ÄŤega, mora voditi uredan život, bez alkohola i ostalih štetnih navika. Razlika izmeÄ‘u taekwon-doa kao vještine samoobrane je u psihiÄŤkoj pripremi, cilju, taktici i u nekim tehnikama. Svaka Taekwon-do tehnika iz njegovog sportskog dijela je ujedno i samoobrambena tehnika ako je zadamo punom snagom i bez upotrebe zaštitne opreme. Pored tih sportskih tehnika u Taekwon-dou postoji niz udaraca i odbrana koje su zabranjene u sportskoj borbi. Osim ovih tehniÄŤkih razlika, razlika postoji i u psihiÄŤkoj pripremi i u cilju akcije. U sportskoj borbi cilj nam je pobijediti protivnika u jednom viteškom i više-manje prijateljskom takmicenju. U takvoj borbi smo spremni za oštru, mušku, pa i grubu borbu, ali za borbu u kojoj ipak ne možemo biti trajno ozlijeÄ‘eni. Dakle, cilj sportske borbe je pobjeda protivnika na bodove, nekad nokautom, a za to ÄŤovjek mora biti sasvim drukÄŤije psihiÄŤki pripremljen, nego kad ide u borbu u kojoj može trajno ozlijediti protivnika ili ga ÄŤak ubiti. Ipak u svakom sluÄŤaju, sportska tehnika je osnova samoodbrane i više je nego dovoljna da nas obrani od svakog prosjeÄŤnog napadaÄŤa, ali ako iz nekih drugih razloga moramo specijalizirati samoodbranu, onda je potrebno nauÄŤiti tehnike koje su zabranjene u sportskoj borbi, potrebno je proći kroz sisteme borenja protiv noža, palice, bajoneta, pa i proraditi HOSINS dio Taekwon-doa u kojem se on isprepliće sa elementima Jiujice.

izvor
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 05.07.2020-03:40.