BiH#1 07.09.2016-09:46
miro35 Offline
Clan
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Komentari: 609


Subject: On error resume next
Zanima me kako najbolje napisati kod za error kada tabela nije na mreži odnosno nije linkovana sa mreže iz koje brišem podatak sa ovim kodom
DownloadIzvorni kod (Text):
 1. DoCmd.SetWarnings False
 2. DoCmd.RunSQL "DELETE FROM tblMrezaVozila WHERE SifraVozila='" & Me.SifraVozila & "' AND OrgJedinica='" & Me.SifOrg & "' "
 3. DoCmd.SetWarnings True
Znači želim da mi javi poruku da server ne radi, i da nakon te poruke nastavi sa izvršavanjem koda
Miro
↑  ↓

#2 07.09.2016-11:42
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,980


Subject: Re: On error resume next
Eh da si postavio i kod za konekciju mogao bih i detaljnije .

On error resume next
'tvojkod gdje ocekujes gresku
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "DELETE FROM tblMrezaVozila WHERE SifraVozila='" & Me.SifraVozila & "' AND OrgJedinica='" & Me.SifOrg & "' "
DoCmd.SetWarnings True
' sad dolazi
If err.number> 0 then
'neka napomena ako treba
err.clear
on error goto 0
' neki kod koji treba da radi kada se pojavi greska
else
' neki kod kada se ne pojavi greska
endif

Trebalo bi i presresti tacan broj greske ali nemogu biti konkretniji zato sto nemam kod o tvoje konekcije.

Konekcija je najbolje da je zasebna procedura i da vraca true ili false i onda ti i netreba ovo gore.
Pozdrav
↑  ↓

#3 07.09.2016-12:27
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,980


Subject: Re: On error resume next
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function KonSQL() As Boolean
 2.     Dim Kon As ADODB.Connection
 3.     Dim KonStr As String
 4.  
 5. On Error Resume Next
 6.     KonStr = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=ImeServeraILIIP;" & _
 7.                   "Initial Catalog=IMeBaze;" & _
 8.                   "Integrated Security=SSPI;"
 9.     Set Kon = New ADODB.Connection
 10.     Kon.Open KonStr
 11.     If Err.Number <> 0 Then
 12.     Err.Clear
 13.     On Error GoTo 0
 14.     KonSQL = False
 15.     Else
 16.     KonSQL = True
 17.     End If
 18. End Function

U tvom slucaju var Kon vjerovatno treba biti javna pa je stavi na vrh nekog modula i proglasi javnom ili napravi klasu.
Pozdrav
↑  ↓

#4 07.09.2016-21:38
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,653


Ocjena: Ocjena:100 Subject: Re: On error resume next
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Set cn = New ADODB.Connection
 2.      
 3.  
 4.  If ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "Baza", "TipBaza") = 1 Then
 5.     ' My SQL server
 6.     cn.ConnectionString = "Driver={Mysql ODBC 5.1 Driver}; Server=" & ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "ServerSetup", "Server") & _
 7.                            ";port=3306; database=" & ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "ServerSetup", "BazaDB") & _
 8.                            "; user=" & ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "ServerSetup", "User") & _
 9.                            "; password=" & ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "ServerSetup", "Password") & "; option=3;"
 10.       DA = 1
 11.       NE = 0
 12.      '---------------------------------------------------------------------------------------
 13.  ElseIf ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "Baza", "TipBaza") = 2 Then
 14.      '--------------------------  SHAPE SQL Server 2000 / 2005  so INI File  -----------------------------
 15.    
 16.     If ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "ServerSetup", "Password") = "" Then Pass = ""
 17.     If ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "ServerSetup", "Password") <> "" Then Pass = Enc.Decode64(ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "ServerSetup", "Password"))
 18.      
 19.      cn.ConnectionString = "PROVIDER=MSDataShape;Data PROVIDER=MSDASQL;Driver={SQL Server};Server=" & ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "ServerSetup", "Server") & _
 20.                            ";Database=" & ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "ServerSetup", "BazaDB") & _
 21.                            ";Uid=" & ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "ServerSetup", "User") & _
 22.                            ";Pwd=" & Pass & ";"
 23.       DA = 1
 24.       NE = 0
 25.      '---------------------------------------------------------------------------------------
 26.  ElseIf ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "Baza", "TipBaza") = 3 Then
 27.      '--------------------------  SHAPE MsAccess -------------------------------------------
 28.     Baza = ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "ServerSetup", "PatekaBaza") & ReadIniValue(App.path & "\METMG.ini", "ServerSetup", "BazaDB") & ".mdb"
 29.      cn.ConnectionString = "PROVIDER=MSDataShape;Data PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Baza & ";"
 30.      '---------------------------------------------------------------------------------------
 31.      DA = True
 32.       NE = False
 33.  
 34.   End If
 35.  
 36.    cn.Open
 37. If cn.State = adStateOpen Then
 38.     Call Postavi_Parametri
 39.  
 40.     'frmLogin.Show
 41.    'frmManu.Show
 42.    frmTest.Show
 43.  ''  ActivateKeyboardLayout MKD, False
 44. End If
 45.  
 46. Main_Exit:
 47.    Exit Sub
 48.  
 49. Error_Main:
 50.  
 51. If Err <> 0 And Err <> -2147217843 And Err <> -2147467259 Then MsgBox Err & "  -->>>  " & Error(Err)
 52.  
 53. If Err = -2147217843 Then
 54.     Call MsgBox("problem so povrzuvajne na serverot ", vbOKOnly + vbCritical + vbApplicationModal + vbDefaultButton1, "info")
 55.     frmParametri.Show
 56.     Resume Main_Exit:
 57. End If
 58.  
 59. If Err = -2147467259 Then
 60.     Call MsgBox("bazata ne e povrzana ili ne posoi na serverot  ", vbOKOnly + vbCritical + vbApplicationModal + vbDefaultButton1, "info")
 61.     frmParametri.Show
 62.     Resume Main_Exit:
 63. End If
↑  ↓

#5 15.09.2016-11:50
miro35 Offline
Clan
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Komentari: 609


Subject: Re: On error resume next
Znaci trebao bih provjeriti da li je ova tabela "tblMrezaVozila" umrezena odnosno ulinkovana pa onda da dopusti insert u nju a ako nijesamo da javi da nije na mrezi i onda nastavi dalje sa izvrsavanjem koda.
Imate li neku funkciju jednostavnu da pozovem da izvrsi provjeru.
Miro
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 19.10.2019-15:40.