BiH#1 21.03.2017-09:51
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,765


Subject: Kompjuterska poezija povezuje žanrove
Šta se događa sa poezijom u digitalnom vremenu? U jednom od prvih akademskih radova u ovom području, švedski istraživač Maria Engberg je proučavala mogućnosti kompjuterskog kombinovanja riječi, slika, pokreta i zvuka i kako to može utjecati na pisanje i čitanje.
Ova disertacija će biti publicirana 14. septembra. 2007 u sklopu Uppsala University i Blekinge Institute of Technology.
“S obzirom na način kako digitalna poezija eksperimentira sa jezikom, postavlja se pitanje da li to mijenja koncepciju literature koja je urađena za štampane knjige,” kaže Maria Engberg, koja je ispitivala kako se ovaj problem odražava na školsku literaturu.
Ona je analizirala neke engleske pjesme kao naprimjer pjesme od John Cayley, Stephanie Strickland i Thomas Swiss. Fokus je bio na prostoru, vremenu, pokretu i na riječima i slikama konstrukcije. Pjesme su bile napisane ili kreirane pomoću kompjuterske tehnologije i objavljene na Internetu ili CD. Neki od radova mogu se doživjeti kao treća instalaciona dimenzija, kreirana u prostoru za koji se koristi zvani vr-cubes i proširena stvarna sredina. Maria Engberg je ispitivala kako se drugačije konstruira forma pjesme sa izazovima pravilima čitanja i gledanja na tradicionalni način i na način vizuelnih konvencija štampane stranice.
“Čitanje postaje jedan od načina razumjevanja pjesme, a čitatelj postaje aktivni igrač. Ali pjesma može također elminirati mogućnost, puštajući čitatelja da bude posmatrač digitalne pjesme, kao poetični film, mješane riječi, slike, zvuk i pokret,” objašnjava Maria Engberg.
U dosadašnjim godinama istraživanje u području literature postalo je sve više fokusirano na vizuelnim formama. Kako ćemo ispitivati, analizirati i interpretirati literaturu koja ruši granice između žanrova.” U vezi sa ovim problemima Maria Engberg također govori o materiji u lieraturi koja je vizuelno osrednje prisutna u kulturalnom kontekstu. Ovo može sadržavati pitanja vezana za prisustvo važnosti plasiranja pisama ili kako se muzika i riječi povezuju.
“Postavlja se pitanje, kako mi čitamo pjesme koje su u suprotnom gledištu zamračena zvijedama i sličnim konstatacijama?”
Život je moja domovina.
↑  ↓

Stranice (1): 1

All times are GMT +01:00. Current time: 30.05.2020-18:51.