BiH#1 13.02.2018-21:20
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,688


Subject: WHEN kako ime na kolona vo tabela
Deneska naletav na edna baza kade kljucniot zbor koj se koristi vo T-SQL sintaksata e iskoristen kako naziv na kolon vo edna tabela.
Kako ke napisime SQL String ako imame vakva situacija.
Eve kako bi izgledal SQL ot koj ne raboti i dava greska:
SELECT TabelaTest.WHEN FROM TabelaTest
↑  ↓

#2 15.02.2018-10:29
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,760


Subject: Re: WHEN kako ime na kolona vo tabela
ja te nisam razumio.

imas tablu sa kolonama.
--------------------------------------------
| TabelaTest |
|--------------------------------------- |
|kolona_1 | kolona_2 | kolona_3 |
|--------------------------------------- |

i koji query trebas?
Život je moja domovina.
↑  ↓

#3 15.02.2018-14:06
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,117


Subject: Re: WHEN kako ime na kolona vo tabela
WHEN U SQL je naredba koja ide skupa sa THEN
Pozdrav
↑  ↓

#4 15.02.2018-14:22
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,760


Subject: Re: WHEN kako ime na kolona vo tabela
Citat od zxz:
WHEN U SQL je naredba koja ide skupa sa THEN

Ja sam njega razumio da on zeli upotrijebiti imeKolone u upitu.
Život je moja domovina.
↑  ↓

#5 15.02.2018-15:51
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,688


Subject: Re: WHEN kako ime na kolona vo tabela
Imam tabela :
--------------------------------------------
| TabelaTest |
|--------------------------------------- |
|kolona_1 | WHEN | kolona_3 |
|--------------------------------------- |

WHEN = datatime

Toa e kolona vo koja se unosi datum i vreme i ima naziv WHEN.
E sad kako napraviti Select na pole koe ima naziv WHEN i drugo kako dodadi kriterium na to isto pole
U taj isti select.
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 15.02.2018-15:54 od strane Gjoreski. ↑  ↓

#6 15.02.2018-21:34
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,760


Subject: Re: WHEN kako ime na kolona vo tabela
Sada mi je jasno zašto si napisao tabelaTest.WHEN sa točkom. Kao recimo SELECT imeTable.id , imeTable.prezime, imeTable.adresa

Tvoja kolona WHEN sadrži datume, jeli tako?
Život je moja domovina.
↑  ↓

#7 15.02.2018-23:02
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,688


Subject: Re: WHEN kako ime na kolona vo tabela
Tako je. Ovo je izvodlivo ako je Access tabela i u queri mozes napraviti drugo queri sa kriterija ali kod mene je problem sta je baza nije access a ja to sve to radim kroz
VB kodu .
↑  ↓

#8 16.02.2018-11:51
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,688


Subject: Re: WHEN kako ime na kolona vo tabela
Resenie
Se kreeira view na sledniov nacin:
DownloadIzvorni kod (SQL):
 1. CREATE VIEW VIEW01
 2. (
 3.   ID,
 4.   USERID,
 5.   DEVICEID,
 6.   DATUM,
 7.   INOUT,
 8.   VERIFYMODE,
 9.   UPDATEUSERID,
 10.   UPDATEREMARK,
 11.   UPDATEINOUT,
 12.   UPDATEWHEN,
 13.   UPDATECHANGEWHEN,
 14.   WORKCODE
 15. )
 16. AS
 17. SELECT
 18.   ID,
 19.   USERID,
 20.   DEVICEID,
 21.   "WHEN",
 22.   INOUT,
 23.   VERIFYMODE,
 24.   UPDATEUSERID,
 25.   UPDATEREMARK,
 26.   UPDATEINOUT,
 27.   UPDATEWHEN,
 28.   UPDATECHANGEWHEN,
 29.   WORKCODE
 30. FROM ATTENDANT;

i potoa ide SQL :
SELECT * FROM VIEW01 WHERE DATUM = TIMESTAMP '03.06.2015 09:40:52'
ILI MOZE DIREKTNO KAKO
SELECT "WHEN" FROM ATTENDANT
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 16.02.2018-11:55 od strane Gjoreski. ↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 26.05.2020-21:42.