BiH#16 24.05.2019-10:56
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,429


Subject: Re: Custom Menu dozvole
Radim to sada ali samo amo direktno imenujem formu

Forms!frmPristup.Form.RecordSource = (StrSQL)

a u obliku
Dim ImeObjekta As String
ImeObjekta = "frmPristup"
Forms!imeObjekta.Form.RecordSource = (StrSQL)

ili

frm.RecordSource = (StrSQL)

ne radi
Pozdrav
↑  ↓

#17 24.05.2019-20:14
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,129


Subject: Re: Custom Menu dozvole
Citat:
Case 1 'Otvori formu
DoCmd.OpenForm ImeObjekta, , , , , acIcon
Set Frm = Forms(ImeObjekta)
Frm.SetFocus
Frm.RecordSource ="SELECT * FROM tblOperatori WHERE KorisnikID=" _
& M_Oper.OperID)
DoCmd.Restore

Ovo treba da radi
Pozdrav
↑  ↓

#18 26.05.2019-09:35
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,429


Subject: Re: Custom Menu dozvole
Još se mučim sa ovim.
Ovakva je stvar
Imam menu Administracija i Knjiženje
Kod administracije Tag = 1 ; Parameter = 1
Kod Knjiženje Tag = 1; Parametar = 2

Tag = 1 određuje da je objekt koji otvara formu
Parametar = 1 određuje da se otvara forma frmPristup
Parametar = 2 određuje da se otvara forma frmDokumenti

Kod frmPristup je svu redu
ali kod frmDokumenti ne radi mi kako treba.
Imama tri subMenia
-Međuskladišna
-Povratnica
-Revers

Otvaranje formi je u redu, međutim brojeve dokumenta ne odradi kako treba

Međuskladišna treba biti MS/0001/19 itd
Povratnica          PO/0001/19 itd
Revers              RV/0001/19 itd

Primjer sa macroima je uredu ali sa procedurom nije.

Ovaj dio coda je problem. Gdje ga staviti?
DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1.         ElseIf PRMT = 2 Then
 2.            
 3.             Status = DLookup("[Status]", "tblTransakcijeVrsta", "[IDdokumenta] =" & ID)
 4.             Prefix = DLookup("[Prefix]", "tblTransakcijeVrsta", "[IDdokumenta] =" & ID)
 5.             Naziv = DLookup("[Dokument]", "tblTransakcijeVrsta", "[IDdokumenta] =" & ID)
 6.             BrojD = BrojDokumenta(Prefix)
 7.             Frm.IDdokumenta.DefaultValue = ID
 8.             Frm.BrojDok.DefaultValue = "'" & BrojD & "'"
 9.             Frm.Caption = UCase(Naziv)
 10.             DoCmd.Restore
 11.         End If


Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  Proba MenuMP2.rar
Preuzimanja: 75
Veličina: 94.60 KB


Pozdrav
↑  ↓

#19 27.05.2019-23:27
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,129


Subject: Re: Custom Menu dozvole
Citat:
Još se mučim sa ovim.
Ovakva je stvar
Imam menu Administracija i Knjiženje
Kod administracije Tag = 1 ; Parameter = 1
Kod Knjiženje Tag = 1; Parametar = 2
Nemas ovdje nista upisano i ne treba po meni.
To je samo naziv menija i kad kliknes da se otvori meni.

U stavkanma menija trebas napisati nazive sta je sta.
U property tog menija
U tag samo id iz tabele Lmeni lista a u polje on action upises funkciju koju pozivas a to je OtvoriM()
Tu vise niosta ne treba pisati
Sda se na osnovu id pokrece sql:
SELECT * FROM L_MeniLista " _
& " WHERE ID=" & ID

Znaci uslov je ID i to je jedan red podataka:
Sve podatke mozes iscitati iz tog reda kada koristis tabelu.
Ako ne koristis tabelu onda bi ,orao pisati jos stosta u Property,

Trebao si uzeti moj primjer ali nema veze sad.

Ovako cemo:
Napisi ti u ova 2 menija sve sta treba da bude i ostalo sta treba za nuju.

Primjer:
Meni1: Administracija
Satvke:
Logovanje--> Forma ime forme i caption i sql ako treba neki

Meni2: Knjizenje
Stavke:
Medjuskladista ime forme je: Capion je: Sql:
Povratnica Ime forme je Caption je sql je.

Kad to napises ja cu ti odraditi primjer a ostalo sto ne treba pobrisati da te ne zbunjuje
Pokusat cu to uraditi sutra navecer
Ima tu jos nedostataka.
napr.
modul operatori
Funkcija:
Function SifraID()
If M_Oper.OperID = 0 Then
UcitajOper
End If
Sif=M_Oper.OperIDraID
End Function

Nije ti potrebna nijedna od ovih pri logovanju sve se to upise i poslije samo citas iz klase M_oper.
Sif=M_Oper.OperIDraID

a tamo gdje imas msgbox Niste logovani treba i da podize popup formu za logovanje tako da nemoze nista raditi.

Ok popravit cemo to.

alo bolje je jedno po jedno da bi razumio.
Idemo meni rijesiti i to sa tabelom LMeni lista.
Ako ovo dobro proucis dat cu ti kod koji pravi sam meni na osnovu ove tabele.
Pozdrav
↑  ↓

#20 28.05.2019-11:23
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,429


Subject: Re: Custom Menu dozvole
Ja sam u međuvremenu uspio srediti funkciju i ona mi sada radi točno ono što sam želio.
Jedino sada ako ti želiš da je eventualno dotjeraš i pojednostaviš.
DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Function Otvori()
 2.  
 3. Dim ID As Integer
 4. Dim PRMT As Integer
 5. Dim Db As Database
 6. Dim Rs As Recordset
 7. Dim StrSQL As String
 8. Dim Frm As Form
 9. Dim Uslov As Integer
 10. Dim ImeObjekta As String
 11. Dim Tip As Integer
 12. Dim Prava As Integer
 13. Dim Status As Integer
 14. Dim BrojD As String
 15. Dim Prefix As String * 3
 16. Dim Naziv As String
 17.  
 18. On Error Resume Next
 19.  
 20. ID = Application.CommandBars.ActionControl.Tag 'Menu properties Tag
 21. PRMT = Application.CommandBars.ActionControl.Parameter 'Menu properties Parametar
 22.  
 23. On Error GoTo Kraj
 24.  
 25. Set Db = CurrentDb()
 26. If ID < 1 Then: GoTo Kraj
 27. If PRMT = 1 Then
 28.     StrSQL = "SELECT * FROM tblOperatori WHERE KorisnikID=" _
 29.             & M_Oper.OperID
 30.     Set Rs = Db.OpenRecordset(StrSQL)
 31.  
 32.         ImeObjekta = "frmPristup"
 33.         Tip = Rs!Sifra
 34.         Prava = Rs!PravaPristupa '1,2,3
 35.        
 36.             If Prava = 1 Then
 37.                 StrSQL = "SELECT * FROM tblOperatori"
 38.             ElseIf Prava = 2 Then
 39.                 StrSQL = "SELECT * FROM tblOperatori WHERE KorisnikID=" _
 40.                     & M_Oper.OperID
 41.             ElseIf Prava = 3 Then
 42.                  MsgBox "Kao gost" & vbCr & "nemate pravo koristiti ovu formu", vbOKOnly, "Upozorenje!"
 43.                 GoTo Kraj
 44.             End If
 45.            
 46. ElseIf PRMT = 2 Then
 47.     StrSQL = "SELECT *  FROM A_MenuLista " _
 48.             & "  WHERE ID=" & ID
 49.     Set Rs = Db.OpenRecordset(StrSQL)
 50.            
 51.         ImeObjekta = Format$(Rs!Ime)
 52.         Tip = Rs!Tip
 53.         Prava = Rs!Grupa '1,2,3
 54.        
 55.             Status = DLookup("[Status]", "tblTransakcijeVrsta", "[IDdokumenta] =" & ID)
 56.             Prefix = DLookup("[Prefix]", "tblTransakcijeVrsta", "[IDdokumenta] =" & ID)
 57.             Naziv = DLookup("[Dokument]", "tblTransakcijeVrsta", "[IDdokumenta] =" & ID)
 58.             BrojD = BrojDokumenta(Prefix)
 59. End If
 60.                         '------- OTVARANJE FORME -------
 61.   Select Case Tip
 62.  
 63.   Case 1
 64.             DoCmd.OpenForm ImeObjekta, , , , , acIcon
 65.             Set Frm = Forms(ImeObjekta)
 66.        
 67.     If PRMT = 1 Then
 68.         With Frm
 69.             .RecordSource = (StrSQL)
 70.             .Caption = "Korisni
 71. ki podaci: " & UCase(tkoRadiIme) & " " & UCase(tkoRadiPrezime)
 72.         End With
 73.             DoCmd.Restore
 74.            
 75.     ElseIf PRMT = 2 Then
 76.         With Frm
 77.             .DataEntry = True
 78.             .IDdokumenta.DefaultValue = ID
 79.             .BrojDok.DefaultValue = "'" & BrojD & "'"
 80.             .Caption = UCase(Naziv)
 81.         End With
 82.             DoCmd.Restore
 83.         End If
 84. Case Else
 85.           Beep
 86.             MsgBox "Objekt  <<" & ImeObjekta & ">> ne postoji " & vbCr & "ili je pogrešno unesen tip", vbExclamation + _
 87.             vbOKOnly, vbDefaultButton1
 88.            GoTo Kraj
 89.     End Select
 90.    
 91.  
 92.                             '------ NA IN OTVARANJA FORME ------
 93. Select Case Prava
 94.    
 95.     Case 1 'Ispravke
 96.             With Frm
 97.                 .FirstName.Enabled = True
 98.                 .LastName.Enabled = True
 99.                 .FormHeader.BackColor = 12632256
 100.                 .Detail.BackColor = 11916754
 101.                 .FormFooter.BackColor = 12632256
 102.                 .ScrollBars = False
 103.                 .RecordSelectors = False
 104.                 .NavigationButtons = True
 105.                 .DataEntry = False
 106.                 .AllowDeletions = True
 107.                 .AllowEdits = True
 108.                 .AllowAdditions = True
 109.             End With
 110.  
 111.     Case 2 'Pregled
 112.            With Frm
 113.                 .FirstName.Enabled = False
 114.                 .LastName.Enabled = False
 115.                 .Combo_Prava.Enabled = False
 116.                 .InsideHeight = Frm.Detail.Height
 117.                 .Detail.BackColor = 5950882
 118.                 .ScrollBars = False
 119.                 .RecordSelectors = False
 120.                 .NavigationButtons = False
 121.                 .DataEntry = False
 122.                 .AllowDeletions = False
 123.                 .AllowEdits = False
 124.                 .AllowAdditions = False
 125.             End With
 126.            
 127.     Case 3
 128.        
 129.     Case 4 'Meuskladišna
 130.             With Frm
 131.                 .Detail.BackColor = 7044491
 132.                 .Label_Partner.Caption = "Konsignator:"
 133.                 .IDdokumenta.Enabled = False
 134.                 .BrojDok = "'" & BrojD & "'"
 135.             End With
 136.                 DoCmd.Restore
 137.                
 138.     Case 5 'Povratnica
 139.             With Frm
 140.                 .Detail.BackColor = 9961471
 141.                 .Label_Partner.Caption = "Robu vratio:"
 142.                 .Skladiste_Label.Caption = "Ulaz u skladište:"
 143.                 .Skladiste_2.Visible = False
 144.                 .StovaristeID.Visible = False
 145.                 .IDdokumenta.Enabled = False
 146.             End With
 147.                 DoCmd.Restore
 148.                
 149.         Case 6 'Revers
 150.             With Frm
 151.                 .Detail.BackColor = 12177407
 152.                 .Skladiste_2.Visible = False
 153.                 .Label_Partner.Caption = "Robu preuzeo:"
 154.                 .StovaristeID.Visible = False
 155.                 .IDdokumenta.Enabled = False
 156.             End With
 157.                 DoCmd.Restore
 158.            
 159.         Case 7
 160.  
 161.  MsgBox "Greška poziva" & vbCr & "Br:" & Err.Number, vbExclamation + vbOKOnly + _
 162.     vbDefaultButton1, "Greska!!!"
 163.    
 164. End Select
 165.  
 166. Otvori = True
 167. Izlaz:
 168. Exit Function
 169. Kraj:
 170. Otvori = False
 171. End Function

Bio mi je problem kako otvoriti frmDokumenti na tri načina
u formi se mijenja podatak u Combu IDdokumenta

SELECT tblTransakcijeVrsta.IDdokumenta, tblTransakcijeVrsta.Dokument, tblTransakcijeVrsta.Status FROM tblTransakcijeVrsta ORDER BY tblTransakcijeVrsta.Dokument;

Upisuje se brojDok (MS/0001/19; PO/0001/19 ili RV/0001/19)

To određuje Function BrojDokumenta

I još je promjenjivo dali se videili ne pojedini textBox-ovi, te se kod svake varijante mijenja boja pozadine radi lakšek snalaženja.

Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  Proba MenuMP3.rar
Preuzimanja: 73
Veličina: 129.93 KB


Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 28.05.2019-11:26 od strane pmiroslav. ↑  ↓

#21 30.05.2019-17:15
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,129


Subject: Re: Custom Menu dozvole
Ono sto si zamislio zahtijeva puno rada i razmisljanja ali stremi ka profesionalizmu.
Evo ja sam ti napravio kako bi trebalo to izgledati.
Ako nesto nije jasno bolje pitaj da ne lutas i ponovo pravis.
Imas klasu M_Oper i u njoj imas variable kojim je doseg cijela app.
Kada upises neki podatak ostaje sve dok ne izadjes iz programa ili se pojavi neka greska koju nisi predvidio pa bi trebalo da se ponovo podize forma za logovanje.
Napravio sam ti i da se forme podizu u red onli modu ako se loguje gost.
Imaju tu i tasteri na formi koji mozda gost ne smije kliknuti.
Mozes to rijesiti unoseci vrijednost u tag svake kontrole
Mogu ti to bolje objasniti.
E sad ako imas puno ovoga onda je najbolje napraviti dvije tabele, jednu za popis formi i operacija nad njima a drugu za kontrole relacijski vezano za ovu formi.

I to mogu ako se odlucis pojasniti.
Neke stavri moze rijesiti i na nivou forme kao sto je bilo ovo u tvom slucaju a ne na nivou menija.
Ukoliko se neke stvari odnose samo na jedan objekat onda je bolje to rijesiti na nivou tog objekta.
Ko tebe je to forma frm dokumnenti.
Mogao si na on load forme na osnovu id napraviti sve ove promjene.
Jedino ako se radi o vise objekata koji zahtijevaju iste promjene onda to rjesavas na nivuo ove procedure za otvaranje forme.

Ja sam koristio tabelu L_MeniLista i nisam tvoju htio dirati.
Isto tako sam otvorio i novi modul zxzMenu.
Ostalo nisam nista koristio sem ove klase M_oper tako da ostalo mopzes brisati ako tebi ne treba.

Prilozi:
Informacije o fajlu: zip  Proba MenuMP3_zxz.zip
Preuzimanja: 80
Veličina: 380.02 KB


Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 30.05.2019-17:16 od strane zxz. ↑  ↓

#22 31.05.2019-12:04
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,429


Subject: Re: Custom Menu dozvole
Hvala na ovome ali malo si mi zakomplicirao život. U cijelu ovu priču krenuo sa zbog toga da otvorim formu frmDokumenti sa Menia na tri načina.
Međuskladišna
Povratnica
Revers
Bio sam to riješio sa Makroima iz kojih se poziva funkcija "otvoriF", ali kako baš ne volim Makroe pokušavao sam tu funkciju pozvati direktno sa Menia. Sada sam naučio kako se to radi i još dosta novog.
Ovaj tvoj dio sa provjerom ispravnog logiranja je super
DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. If Format$(M_Oper.PravaO) = "" Then
 2. MsgBox "Niste logovani"
 3. GoTo LOG
 4. End If
i to ću svakako koristiti jer mi se već dešavalo da mi se iz nekog razloga isprazni memorija pa dolazi do greške u izvršavanju nekih procedura.
Što se tiče ovog tvog rješenja opet mi se ne otvaraju forme sa ispravno unesenom Vrstom i brojem dokumenta. Svaki puta upiše Revers i kod broja dokumenta RV. Trebalo bi biti kao na slici koje šaljem u prilogu.
Pokušavam ja to nekako pozvati sa OnLoad forme ali stalno mi negdje zapinje.

Ikona prilozene slike:
Formr_Razlike.jpg
Tip fajla: Informacije o fajlu: jpg jpg
Preuzimanja: 67
Veličina: 117.00 KB
Veličina slike: 454 x 900 Pixels


Pozdrav
↑  ↓

#23 31.05.2019-21:07
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,129


Subject: Re: Custom Menu dozvole
probaj ovako:
Na on load forme stavi ovaj kod.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Private Sub Form_Load()
 2. Dim Prefiks As String
 3. Dim Db As DAO.Database
 4. Dim Rs As DAO.Recordset
 5. Dim SQL As String
 6. Set Db = CurrentDb
 7. SQL = "SELECT Prefix FROM tblTransakcijeVrsta WHERE idDokumenta=" & IDD
 8. Set Rs = Db.OpenRecordset(SQL)
 9. Prefiks = Rs!Prefix
 10. SQL = "SELECT *FROM tblDokumenti WHERE BrojDok Like'" & Prefiks & "*'"
 11. Me.RecordSource = SQL
 12. End Sub

a na on current ovo.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Private Sub Form_Current()
 2. Dim I As Integer
 3. Dim Prefiks As String
 4. Dim Db As DAO.Database
 5. Dim Rs As DAO.Recordset
 6. Dim SQL As String, BrojStr As String
 7. Dim Broj As Integer, DuzB As Integer
 8.  
 9. Set Db = CurrentDb
 10. SQL = "SELECT Prefix FROM tblTransakcijeVrsta WHERE idDokumenta=" & IDD
 11. Set Rs = Db.OpenRecordset(SQL)
 12. Prefiks = Rs!Prefix
 13. SQL = "SELECT max(Int(Mid(BrojDok,4,4))) as  Br FROM tblDokumenti WHERE BrojDok Like'" & Prefiks & "*'"
 14. Set Rs = Db.OpenRecordset(SQL)
 15. If Format$(Rs!Br) <> "" Then
 16. Broj = Rs!Br
 17. End If
 18. Broj = Broj + 1
 19. DuzB = 4 - Len(Format$(Broj))
 20. For I = 1 To DuzB
 21. BrojStr = BrojStr & "0"
 22. Next I
 23. BrojStr = Prefiks & BrojStr & Format$(Broj) & "/" & Format(Date, "YY")
 24. Me.BrojDok.DefaultValue = "'" & BrojStr & "'"
 25. Me.IDdokumenta.DefaultValue = IDD
 26. End Sub

e sad ostalo ti je jos izmjene labela ali to stavi na on load.
Pozdrav
↑  ↓

#24 01.06.2019-17:07
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,429


Subject: Re: Custom Menu dozvole
Ovo bi trebalo raditi ali mi je problem ova varijabla IDD koja nije nigdje dimenzionirana

SQL = "SELECT Prefix FROM tblTransakcijeVrsta WHERE idDokumenta=" & IDD
SQL = "SELECT Prefix FROM tblTransakcijeVrsta WHERE idDokumenta=" & IDD

Odakle da je povučem?
Pozdrav
↑  ↓

#25 01.06.2019-23:00
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,129


Subject: Re: Custom Menu dozvole
uf zaboravio sam objasniti.
To je stara id pa sam je proglasio globalnom ali posto imas id stavio sam idd

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Option Compare Database
 2. Option Explicit
 3. Global IDD As Integer
 4. Function OtvoriM()
 5.  
 6. On Error Resume Next
 7. IDD = Application.CommandBars.ActionControl.Tag 'Menu properties Tag
 8. 'On Error GoTo Kraj
 9. Call Otvori_frm(IDD)
 10. Exit Function
 11. Kraj:
 12. On Error Resume Next
 13. Err.Clear
 14. End Function
u modulu zxzMenu
na vrhu stavi ovu globalno kao sto je u primjeru
a proceduru OtvoriM prekopiraj ili izmijeni
Pozdrav
↑  ↓

#26 02.06.2019-06:31
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,429


Subject: Re: Custom Menu dozvole
To je to. Puno hvala.
Idem sada dotjerivati moju aplikaciju pa ako bude još nekih problema javim se.
Pozdrav.
Pozdrav
↑  ↓

#27 03.06.2019-06:27
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,429


Subject: Re: Custom Menu dozvole
Evo sada sam primjetio jedan problem. U mojoj Aplikaciji mi ne radi komanda za logiranje
Menu -Log On/Off
Primjetio sam da je problem u slijedećem:
DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. If ID < 1 Then: GoTo Kraj
 2. If Format$(M_Oper.PravaO) = "" Then
 3. MsgBox "Niste logovani"
 4. GoTo LOG
 5. End If

Naime uočio sam da kada uđem u aplikaciju sa Shift (bez logiranja) da mi se u
klasi M_Oper.PravaO upiše 0, a trebalo bi biti prazno (" ")
Zbog toga mi gornji dio koda ne odradi kako treba.
U primjeru sa kojim smo radili se to ne događa.

___________
Evo naknadno sam primjetio da je kod mene
Public PtavaO As Integer
a ti si to izgleda promjenio u String.

Ikona prilozene slike:
Prava.jpg
Tip fajla: Informacije o fajlu: jpg jpg
Preuzimanja: 62
Veličina: 231.34 KB
Veličina slike: 598 x 478 Pixels


Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 03.06.2019-06:38 od strane pmiroslav. ↑  ↓

#28 03.06.2019-08:27
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,129


Subject: Re: Custom Menu dozvole
Ako je variabla dimenzionisana kao string bit ce prazan string a ako je dimenzionisana kao broj onda je po defaultu 0.

Mozes promijeniti tip variable ili napisati ovako:
If ID < 1 Then: GoTo Kraj
If Format$(M_Oper.PravaO)<1 Then
MsgBox "Niste logovani"
GoTo LOG
End If
Pozdrav
↑  ↓

#29 03.06.2019-09:18
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,429


Subject: Re: Custom Menu dozvole
Promijenio sam već u međuvremenu u String i sada je OK. Hvala
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (2): 1, 2


All times are GMT +01:00. Current time: 04.06.2020-03:15.